Solar Magazine - CBS: uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in tweede kwartaal, wel meer uitstoot bij productie elektriciteit
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CBS: uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in tweede kwartaal, wel meer uitstoot bij productie elektriciteit
© RWE

CBS: uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in tweede kwartaal, wel meer uitstoot bij productie elektriciteit

Nederland heeft in het tweede kwartaal 9 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Waar de uitstoot bij productie van elektriciteit steeg, daalde het aardgasverbruik in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving.

Die laatste ontwikkeling was ook al zichtbaar in het eerste kwartaal van 2022. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

5 klimaatsectoren
Onderstaande grafiek toont de uitstoot van de 5 klimaatsectoren die onderdeel zijn van het Nederlandse Klimaatakkoord

Mede door de hoge aardgasprijzen en het relatief zachte en zonnige voorjaar werd er minder aardgas verbruikt door vrijwel de gehele economie en maatschappij. Dat leidde in de industrie, landbouw en gebouwde omgeving tot een forse vermindering van de broeikasgassenuitstoot. Het aardgasverbruik maakt in deze sectoren een relatief groot deel uit van het energieverbruik en het is moeilijk om op korte termijn andere energiedragers voor hun bedrijfsprocessen in te zetten.

De elektriciteitssector heeft ruim 4 procent meer geproduceerd dan in het tweede kwartaal van 2021. Door de veranderde energiemix is de uitstoot van CO2 echter vrijwel gelijkgebleven. De energiemix die ingezet wordt voor de elektriciteitsproductie fluctueert in de elektriciteitssector meer dan in andere sectoren.

Hoge aardgasprijzen
Net als de industrie, landbouw en gebouwde omgeving verbruikt de elektriciteitssector relatief veel aardgas, maar door de hoge aardgasprijzen is er minder elektriciteit geproduceerd met aardgas. Daarentegen zorgden relatief lage prijzen voor steenkool, zelfs bij de gestegen CO2-prijs, ervoor dat er meer kolen zijn ingezet voor de elektriciteitsproductie. Verder vindt al langere tijd een groeiende inzet van hernieuwbare energie plaats, die de verschuiving van aardgas naar kolen opvangt qua CO2-uitstoot.​

De broeikasgassenuitstoot door de mobiliteitssector is eveneens vrijwel gelijkgebleven, net als de ontwikkeling van het motorbrandstofverbruik door het binnenlandse wegverkeer.

6 procent lager
De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 6,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) in diezelfde periode met 5,3 procent groeide. Voor de meeste sectoren van de economie geldt dat de toegevoegde waarde hoger lag, terwijl de CO2-emissies lager waren. Zo daalden de emissies in de industrie, delfstoffenwinning en bouwnijverheid met 19 procent terwijl de toegevoegde waarde met 4 procent groeide. De CO2-emissies waren met name lager in de chemische industrie, de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie.

De transportsector heeft daarentegen 22 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Deze toename is vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart. De CO2-emissies van de Nederlandse luchtvaart waren 61 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Calculator – Duurzame Technieken

32-40 uur - 's-Heerenberg Ulenpasweg 2b 7041 GB
Chapter zoekt:

Customer Success Manager

32-40 uur - Amsterdam, 1076EE, 115
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!