Solar Magazine - Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland: ‘Zonnepanelen pas echt interessant in integraal hernieuwbare-energiesysteem’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland: ‘Zonnepanelen pas echt interessant in integraal hernieuwbare-energiesysteem’
© Devy | Dreamstime.com

Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland: ‘Zonnepanelen pas echt interessant in integraal hernieuwbare-energiesysteem’

Het potentieel van bedrijventerreinen voor de Nederlandse energietransitie wordt nog grotendeels onbenut. Daar moet verandering in komen met het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVB Nederland).

Doel is de verduurzaming van duizenden bedrijventerreinen, onder meer door het maximaal benutten van zonnepanelen. Richard Kleefman: ‘Iedere locatie vergt een eigen integrale oplossing, dus we gaan voor een systeemaanpak. Samenwerking staat daarbij centraal. Verplichtingen, bijvoorbeeld van zonnepanelen op het dak, leiden alleen maar tot verzet.’

In het Klimaatakkoord valt, ondanks de aandacht voor de gebouwde omgeving, het woord ‘bedrijventerrein’ geen enkele keer. Dit terwijl de potentie voor verduurzaming op deze locaties onmiskenbaar en groot is. Directeur Bert Strijker van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) toog in 2020 naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar hij deze omissie aankaartte. Daarmee zette hij belangrijke zaken in beweging en mag daarvoor de erkenning krijgen, aldus Richard Kleefman, destijds werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en nu programmamanager PVB Nederland bij TKI Urban Energy.

Forse bijdrage
Kleefman: ‘ECUB presenteerde samen met TNO, Transitiemakers en Stichting Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen (CLOK) een voorstel voor het opzetten van een programma dat zich richt op het versnellen van de verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat vond weerklank. Inmiddels is het grotendeels vormgegeven en maken we kwartier. PVB Nederland gaat nog dit jaar van start op de eerste bedrijventerreinen, binnen 2 jaar willen we actief zijn in het hele land. Daarmee gaan we hopelijk een forse bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland. We besteden daarbij onder meer aandacht aan duurzame gebouwen, energie-efficiëntie, hernieuwbare-energieopwekking, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en het toepassen van circulaire oplossingen.’

Van de grond
Nederland telt zo’n 3.500 bedrijventerreinen. Her en der wordt serieus werk gemaakt van een hernieuwbare-energievoorziening, maar op veruit de meeste bedrijventerreinen komt dit niet of nauwelijks van de grond. Zo is op vele locaties nog een enorme slag te maken in het opwekken van zonne-energie en duurzame warmte. Tegelijkertijd zijn bedrijventerreinen goed voor een aanzienlijk deel van het energieverbruik in Nederland – bijvoorbeeld de helft tot een derde van de totale aardgasconsumptie. Ze verduurzamen kan dus een enorme zet geven in het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen. Bovendien is de uitgangssituatie doorgaans gunstig om snel flinke stappen te zetten, ook wat betreft pv. Uit onderzoek in opdracht van TKI Urban Energy blijkt dat met kleine aanpassingen circa 85 procent van de Nederlandse grote daken geschikt te maken is voor zonnepanelen.

Compact en overzichtelijk
‘Bedrijventerreinen hebben niet zelden overgedimensioneerde elektriciteitsnetten’, aldus Kleefman. ‘De locaties zijn ruimtelijk compact en overzichtelijk; je kunt er aanbod en vraag naar energie fysiek en organisatorisch relatief eenvoudig bij elkaar brengen, en daarmee tevens de belasting van het verder weg gelegen elektriciteitsnet voorkomen. Ze liggen vaak dicht bij een woonwijk, wat bijvoorbeeld het leveren van groene stroom aan huishoudens maar ook de aansluiting op een warmtenet gemakkelijk kan maken. Maar de ondernemers die gevestigd zijn op die bedrijventerreinen richten zich doorgaans op hun kernactiviteiten. De energietransitie is voor hen – heel generiek uitgedrukt, dat weet ik – secundair. Dat betekent dat een collectieve benadering nodig is.’

Lees hieronder het volledige artikel in de september 2022-editie van Solar Magazine.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
VDH Solar zoekt:

Accountmanager binnendienst

32-40 uur - Hazerswoude-Dorp, 2391 PV, 4
SolarNRG zoekt:

Accountmanager MKB

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!