logo
wvhj2023
© Buurserstraat386 | Dreamstime.com
© Buurserstraat386 | Dreamstime.com
18 augustus 2022

Spanning arbeidsmarkt zorgt voor nieuw record: 143 vacatures per 100 werklozen

De spanning op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft alsmaar verder oplopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt een recordaantal van 143 openstaande vacatures per 100 werklozen.

Per eind maart stond het record op 133 vacatures per 100 werklozen. In het tweede kwartaal kwamen er 16.000 openstaande vacatures bij en het gemiddeld aantal werklozen daalde met 11.000. Verder nam het aantal banen opnieuw toe: met 94.000. Hiermee komen de aantallen vacatures en banen uit op nieuwe recordcijfers, terwijl het aantal werklozen de laagste stand bereikt sinds 2003.

Personeelstekort
De krapte op de arbeidsmarkt leidt er volgens het CBS toe dat steeds meer bedrijven te maken hebben met een personeelstekort. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 38 procent van de bedrijven aan dat een tekort aan arbeidskrachten de belangrijkste belemmering voor de productie of activiteiten vormde. Begin vorig jaar was dat nog 10 procent.

Eind juni stonden er 467.000 vacatures open, zoals te zien in onderstaande tabel. In 2 jaar tijd is het aantal openstaande vacatures meer dan verdubbeld.

Sector

Aantal vacatures

Handel

99.500

Zakelijke dienstverlening

74.800

Zorg

65.100

Horeca

39.900

Industrie

37.700

Informatie en communicatie

28.900

Bouwnijverheid

28.400

Openbaar bestuur

22.100

Vervoer en opslag

19.600

Cultuur, recreatie en overige diensten

13.500

Onderwijs

12.700

Financiële dienstverlening

12.000

Verhuur en handel onroerend goed

3.800

Landbouw en visserij

3.700

Totaal

467.000

Onbenut arbeidspotentieel
De werkloosheidscijfers omvatten niet alle mensen zonder werk die recentelijk naar werk hebben gezocht of die direct zouden kunnen beginnen. Bovendien blijven deeltijdwerkers die meer uren willen werken buiten beschouwing. Het CBS brengt de omvang en samenstelling van deze deelgroepen van het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel in kaart.

In het tweede kwartaal van 2022 bestond het onbenut arbeidspotentieel uit 1,1 miljoen mensen, 10.000 minder dan een kwartaal eerder. Daarmee is het onbenut potentieel voor het achtste achtereenvolgende kwartaal gedaald. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit 4 deelgroepen. Het ging in het tweede kwartaal naast 327.000 werklozen om 185.000 mensen die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recentelijk hebben gezocht, en om 114.000 mensen die niet beschikbaar waren, maar wel hebben gezocht. Deze 2 groepen worden ook wel semiwerklozen genoemd. De vierde groep bestaat uit 494.000 onderbenutte deeltijdwerkers. In tegenstelling tot de andere groepen hebben zij wél betaald werk. Zij geven aan in deeltijd te werken, meer uren te willen werken en hier ook direct beschikbaar voor te zijn.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten