Solar Magazine - IEA: wereldwijde energietransitie te afhankelijk van zonnepanelen uit China
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
IEA: wereldwijde energietransitie te afhankelijk van zonnepanelen uit China
© Viewimage | Dreamstime.com

IEA: wereldwijde energietransitie te afhankelijk van zonnepanelen uit China

De wereld is te afhankelijk van China bij de productie van zonnepanelen. De dominantie vormt een groot risico voor de energietransitie. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een nieuw rapport.

Het Chinese industriële en innovatiebeleid gericht op het uitbreiden van de productie en vermarkten van zonnepanelen heeft er volgens de onderzoekers aan bijgedragen dat zonnepanelen in veel delen van de wereld de meest betaalbare technologie voor elektriciteitsopwekking zijn geworden. Dit heeft echter ook geleid tot onevenwichtigheden in de toeleveringsketens van zonnepanelen, stellen de onderzoekers in het IEA Special Report on Solar PV Global Supply Chains. Het is de eerste studie in haar soort van het agentschap.

Meer dan 95 procent
De wereldwijde productiecapaciteit voor zonnepanelen is de afgelopen 10 jaar in toenemende mate verplaatst van Europa, Japan en de Verenigde Staten naar China, dat het voortouw heeft genomen op het gebied van investeringen en innovatie. Volgens het rapport is het aandeel van China in alle belangrijke productiefasen van zonnepanelen vandaag de dag meer dan 80 procent, en voor belangrijke elementen, waaronder polysilicium en wafers, zal dit de komende jaren stijgen tot meer dan 95 procent, op basis van de huidige productiecapaciteit in opbouw.

IEA-directeur Fatih Birol hierover: ‘Het niveau van geografische concentratie in wereldwijde toeleveringsketens zorgt voor potentiële uitdagingen die overheden moeten aanpakken. Het versnellen van de transitie naar schone energie over de hele wereld zal deze toeleveringsketens verder onder druk zetten om aan de groeiende vraag te voldoen, maar dit biedt ook kansen voor andere landen en regio’s om de productie te diversifiëren en veerkrachtiger te maken. De wereldwijde productiecapaciteit voor de belangrijkste bouwstenen van zonnepanelen – polysilicium, ingots, wafers, zonnecellen en zonnepanelen – moet tegen 2030 meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van het huidige niveau en bestaande productiefaciliteiten zouden moeten worden gemoderniseerd. Terwijl landen hun inspanningen om de uitstoot te verminderen versnellen, moeten ze ervoor zorgen dat hun overgang naar een duurzaam energiesysteem op veilige fundamenten wordt gebouwd. De wereldwijde toeleveringsketens van zon-pv moeten worden opgeschaald op een manier die ervoor zorgt dat ze veerkrachtig, betaalbaar en duurzaam zijn.’

Polysilicium
De onderzoekers constateren dat overheden en andere belanghebbenden steeds meer aandacht besteden aan de productieketens van zonnepanelen, aangezien hoge grondstofprijzen en knelpunten in de toeleveringsketen zoals transport het afgelopen jaar hebben geleid tot 20 procent stijging van de zonnepaneelprijzen.

Het IEA-rapport constateert dat de elektriciteitsintensieve productie van (grondstoffen en onderdelen van) zonnepanelen tegenwoordig voornamelijk wordt aangedreven door fossiele brandstoffen, vanwege de prominente rol van steenkool in de delen van China waar de productie is geconcentreerd. Desondanks hebben zonnepanelen nog steeds maar 4 tot 8 maanden nodig om hun productie-emissies te compenseren. Een toenemende decarbonisatie van de elektriciteitsvoorziening en een grotere diversificatie van de toeleveringsketens van zonnepanelen moeten deze voetafdruk in de toekomst verkleinen.

De aanbevelingen van het IEA

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) doet in het zonne-energierapport de volgende reeks aanbevelingen:

Diversifieer productie en grondstoffenlevering

 • Zet diversificatie van de toeleveringsketen van zonnepanelen hoger op de beleidsagenda als integraal onderdeel van het bevorderen van de transitie naar schone energie.
 • Overweeg een industriebeleid te ontwikkelen en tegelijkertijd vast te houden aan de principes van open en transparante markten en handelsbelemmeringen te vermijden.
 • Diversifieer grondstof- en pv-importroutes om kwetsbaarheden in de toeleveringsketen te verminderen.

Verminder risico’s

 • Vergemakkelijken investeringen in productie, bijvoorbeeld door middel van financieel en fiscaal beleid en andere maatregelen om de risico’s van investeringen in pv-productie te verminderen.
 • Stimuleer publiek-private samenwerkingen – bijvoorbeeld waarbij onderzoeksinstellingen en laboratoria worden betrokken – en openbare financiering voor schone energie om particuliere investeringen te katalyseren.

Zorg voor ecologische en sociale duurzaamheid

 • Versterk de internationale samenwerking om duidelijke en transparante normen te creëren, rekening houdend met ecologische en sociale duurzaamheidscriteria.
 • Focus op de ontwikkeling van vaardigheden, de bescherming van werknemers en sociale inclusie in de hele toeleveringsketen van zonne-energie. Neem beleid aan ter bevordering van arbeidsnormen en transparantie om de arbeidsomstandigheden te helpen verbeteren.
 • Zorg ervoor dat pv-productiefaciliteiten koolstofarme en materiaalefficiënte productiepraktijken toepassen.

Blijf innovatie stimuleren

 • Breid de onderzoeks- en ontwikkelingsfondsen uit, met als doel de efficiëntie van zonnecellen verder te verbeteren en het gebruik van grondstoffen en de kosten te verminderen.
 • Bevorder technologische innovatie in productieprocessen die de materiaalintensiteit verminderen, met name voor kritische mineralen zoals zilver en koper.

Ontwikkel en versterk recyclingmogelijkheden

 • Implementeer uitgebreide regelgevingskaders om de verantwoordelijkheden van belanghebbenden te definiëren en minimumvereisten voor inzameling en recycling vast te stellen.
 • Ondersteun technologische ontwikkelingsinspanningen die het ontwerp van zonnepanelen verbeteren voor recycling, herbruikbaarheid en grotere duurzaamheid.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
ODE Vlaanderen zoekt:

Beleidsmedewerker zon

Fulltime (40 uur) - Brussel
Zonnefabriek zoekt:

Elektricien (niveau 3)

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!