logo
wvhj2023
GIGA Storage
GIGA Storage
7 juli 2022

Liander en GIGA Storage starten proeven met batterijen bij knelpunten op stroomnet

Netbeheerder Liander en GIGA Storage starten in Amsterdam, Alkmaar en Lelystad pilots met grote batterijen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken en meer partijen toegang te geven tot het stroomnet.

Ook Enexis en PowerField maakten vandaag bekend op 2 locaties waar het stroomnet vol is tijdgebonden contracten en batterijen in te gaan zetten om zo meer netcapaciteit te creëren.

Nieuwe Energiewet
Zowel Liander als Enexis lopen daarmee vooruit op de nieuwe Energiewet die momenteel in de maak is. Dankzij de tijdgebonden contracten kan de onbenutte ruimte op het elektriciteitsnet tijdens de dalmomenten ingezet worden om meer ondernemers aan te sluiten, ook op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt.

De maximale capaciteit van het stroomnet wordt door de aangesloten ondernemers veelal maar op enkele momenten daadwerkelijk gevraagd. De rest van de tijd wordt de capaciteit van het stroomnet maar ten dele gebruikt. Netbeheerders zijn wettelijk verplicht bij de toekenning van capaciteit op het net 24 uur per dag en 7 dagen per week rekening te houden met de maximale capaciteit die alle aangesloten ondernemers gelijktijdig kunnen vragen. Wordt die grens bereikt, dan zijn de netbeheerders verplicht om nieuwe aanvragen op een wachtlijst te plaatsen totdat de netcapaciteit is uitgebreid. Ondertussen blijft op veel momenten een deel van de capaciteit van het stroomnet onbenut.

Oplossing
Ook ondernemers met grootschalige batterijen zoals GIGA Storage zijn volgens de huidige wet- en regelgeving verplicht om capaciteit op het elektriciteitsnet 24 uur per dag en 7 dagen per week te contracteren, voor zowel het verbruik – het opladen van de batterij –  als teruglevering aan het net; het ontladen.

Daar er steeds meer grootschalige batterijen geplaatst worden, dragen zij nu vaak bij aan het bereiken van de maximale capaciteit van het stroomnet. Terwijl zij juist een van de oplossingen kunnen zijn om het stroomnet efficiënter te gebruiken. In de nieuwe Energiewet ontstaan mogelijkheden om dit anders te regelen. 

Tijdsgebonden contracten
Liander gaat nu met GIGA Storage onderzoeken hoe tijdsgebonden contracten voor klanten met grootschalige batterijopslag kunnen bijdragen aan een oplossing. De netbeheerder biedt het bedrijf binnen de pilots de mogelijkheid om de restruimte van het stroomnet te benutten om hun batterijen op te laden en te ontladen. Dat betekent dat GIGA Storage alleen toegang krijgt tot het elektriciteitsnet op de momenten dat onbenutte ruimte beschikbaar is.

Het gaat om de inzet van batterijen in Amsterdam, Alkmaar en Lelystad. De batterijen krijgen hier toegang tot de onbenutte ruimte van het elektriciteitsnet, waardoor de batterij niet op de wachtlijst geplaatst hoeft te worden. Hierdoor ontstaat extra flexibel vermogen dat de netbeheerder kan inzetten binnen congestiemanagement. Zo verkleint Liander de wachtlijst en kan de netbeheerder meer klanten aansluiten. In Amsterdam en Alkmaar gaat het om een batterij tussen 10 en 20 megawatt, in Lelystad om een batterij van 25 megawatt.

Substantiële verlichting
Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp bij Liander, over de pilots: ‘We gaan leren hoe we per tijdsvak de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet aan onze klanten kenbaar kunnen maken, welke nettarief dan van toepassing zou moeten zijn en of de businesscase van ontwikkelaars uit kan in combinatie met mogelijkheden voor andere inkomsten zoals congestiediensten. De eerste resultaten worden in 2023 verwacht.’

Ruud Nijs, chief executive officer van GIGA Storage, besluit: ‘Wij zijn met de netbeheerders in gesprek om grootschalige energieopslag te kunnen realiseren. Hierdoor ontstaat een partnership tussen alle partijen in de energieketen dat zal bijdragen aan een snelle energietransitie en een substantiële verlichting van de aansluitproblematiek.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten