Solar Magazine - Provincie Gelderland en netbeheerders presenteren plan van aanpak voor vol stroomnet
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provincie Gelderland en netbeheerders presenteren plan van aanpak voor vol stroomnet
© Ruud Morijn | Dreamstime.com

Provincie Gelderland en netbeheerders presenteren plan van aanpak voor vol stroomnet

De provincie Gelderland heeft samen met netbeheerders Liander en TenneT een plan van aanpak gepresenteerd om de file op het stroomnet aan te pakken: de Gelderse energieinfrastructuur (GEIS).

GEIS gaat over de huidige problemen met het netwerk en over de toekomst. Er zijn problemen met aansluiting van bedrijven en met de teruglevering op diverse plekken in Gelderland. Daarom willen de partijen beter plannen en afspraken maken over wie men het eerst aansluit en wie later.

Keuzes maken
Is een ziekenhuis belangrijker dan een bedrijventerrein bijvoorbeeld. Er komen steeds meer woningen. Dan is het des te belangrijker om ook vooraf na te denken over hoe de energievoorziening er voor deze woningen uit moet komen te zien. Gedeputeerde Jan van der Meer: ‘De energietransitie gaat over meer dan windturbines en zonnevelden. Het hele systeem verandert. Daar is letterlijk ruimte voor nodig. En die is schaars. We moeten dus slim daarmee omgaan, keuzes maken en het gezamenlijk aanpakken.’

Inventariseren knelpunten
Het plan van aanpak beschrijft wat partijen gaan doen en hoe ze samenwerken. Dit jaar inventariseren de partijen de lopende knelpunten in de energie-infrastructuur. We onderzoeken hoe de provincie bij lopende projecten kan helpen om te versnellen. Bijvoorbeeld bij vergunningverlening. Samenwerking staat daarbij voorop.

Daarnaast kan de provincie gebruikmaken van haar bevoegdheden om impasses te doorbreken. Bijvoorbeeld door bepaalde ontwikkelingen prioriteit te geven boven andere, of een actieve rol te pakken bij de ruimtelijke procedures voor de energie-infrastructuur van provinciaal belang; bijvoorbeeld nieuwe onderstations. Verder staat in het plan van aanpak de structuur beschreven en wie erbij betrokken wordt.

Energievisie
Om beter te kunnen sturen en zonodig keuzes te kunnen maken, is er volgens de betrokken partijen een duidelijk kader nodig. Daarom wordt er een Energievisie opgesteld. Hoe die eruit gaat zien, is nu nog niet bekend. Een Energievisie is relatief nieuw. Opzet is dat hierdoor ontwikkelingen in Gelderland zoals woningbouw en bedrijven in de toekomst goed samenvallen met het Gelders energiesysteem.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

CAD Tekenaar

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!