Solar Magazine - Techniek Nederland brengt risico’s prijsstijgingen en leveringsproblemen in kaart
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Techniek Nederland brengt risico’s prijsstijgingen en leveringsproblemen in kaart
© Mike van Schoonderwalt | Dreamstime.com

Techniek Nederland brengt risico’s prijsstijgingen en leveringsproblemen in kaart

Ondernemers in de techniek, onder wie installateurs, hebben veel last van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Per marktsegment gaan verschillende partijen, waaronder Techniek Nederland, nu het gesprek aan.

Daarvoor worden ook de risico’s in kaart gebracht. Met die inventarisatie wil Techniek Nederland informatie verzamelen die kan bijdragen aan oplossingen voor de voortgang van projecten en aan een eerlijke verdeling van de risico’s.

Corona en Oekraïne
De leveringsproblemen en prijsstijgingen hebben verschillende oorzaken. Zo zijn wereldwijd de naweeën van de coronacrisis nog voelbaar. Sinds het dieptepunt van de crisis is de vraag sterk gestegen en vervolgens startte Rusland de oorlog in Oekraïne.

Zowel in de woningbouw en utiliteitsbouw als in infra en industrie hebben de leden van Techniek Nederland volgens de brancheorganisatie veel last van haperende leveringen en hogere prijzen. Omdat de problemen niet in ieder marktsegment hetzelfde zijn, wordt voor elk marktsegment een afzonderlijke risico-inventarisatie gemaakt.

Mogelijke oplossingsrichtingen
Techniek Nederland verzamelt zoveel mogelijk informatie over de knelpunten die de leden ervaren en de mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van de informatie die de organisatie verzamelt, worden ideeën ontwikkeld om projecten soepel te kunnen blijven uitvoeren. Dit bespreekt Techniek Nederland de komende periode met opdrachtgevers.

De prijsstijgingen en leveringsproblemen zijn niet het enige probleem waarmee de sector kampt. Er is ook een tekort aan technische vakmensen. Bovendien zorgt de stikstofproblematiek ervoor dat infra- en woningbouwprojecten niet van start gaan. Techniek Nederland gaat in gesprekken met overheid en opdrachtgevers pleiten voor prioritering en spreiding van projecten.

Ga in gesprek
Door tekorten aan materialen en een sterke stijging van prijzen, kunnen grote problemen ontstaan bij de uitvoering van projecten. Zeker aangezien met zulke ontwikkelingen geen rekening kan worden gehouden bij het afsluiten van een contract. Techniek Nederland adviseert haar leden om in zo’n situatie altijd in gesprek te gaan met de opdrachtgever. In veel gevallen is het mogelijk om tot een passende oplossing en risicoverdeling te komen.

Het advies van Techniek Nederland is om bij het afsluiten van nieuwe contracten duidelijke afspraken te maken over het verdelen van de risico’s, indexering van de kosten en onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Klimaatfonds Nederland zoekt:

Project Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Vreeland
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales representative

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!