logo
wvhj2023
© Joeri Mostmans | Dreamstime.com
© Joeri Mostmans | Dreamstime.com
28 juni 2022

Energiedelen langzaam uit de startblokken in Vlaanderen: ‘Businesscases met onzekerheden omgeven’

Iedereen in Vlaanderen – individuen, organisaties en bedrijven – mag vanaf dit jaar in principe zonnestroom leveren aan derden, gratis of tegen een zelf bepaalde prijs. Iets mogen is echter niet hetzelfde als doen.

Netbeheerder Fluvius werkt nog hard aan de techniek die daarvoor nodig is. Professor Thierry Coosemans, ondervoorzitter van de vakgroep Elektrotechniek en Energietechniek (ETEC) van de Vrije Universiteit Brussel en co-director van het onderzoeksteam EVERGi, betwijfelt ook of het er snel van gaat komen, in ieder geval op grote schaal. ‘De verdienmodellen zijn nog onzeker.’

Inspireren en ervaring opdoen. Dat is het motto van energieminister Zuhal Demir om energiedelen naar de praktijk te brengen in Vlaanderen. In dat kader vroeg ze netbeheerder Fluvius 3 pilotprojecten op te starten. Die zijn nog in voorbereiding, zo liet ze begin mei weten aan het Vlaams Parlement. Er staat een proef op stapel met een energiegemeenschap in een appartementsgebouw met een zonne-energiesysteem op het dak in Antwerpen. In Toy Champ gaat een distributiecentrum het overschot aan zonnestroom waarschijnlijk delen met winkels in Limburg, en later via laadpalen voor elektrische auto’s. Otterbeeksite Mechelen is in beeld voor de proef ‘sociale woonwijk met 72 wooneenheden’; een burgercoöperatie wil zonnepanelen plaatsen en wil de energie delen met een nabijgelegen appartement.

Technisch en economisch
Ondertussen riep de minister, samen met haar collega Bart Somers van Binnenlands Bestuur, 25 burgemeesters bijeen voor een dag die in het kader stond van energiedelen voor en door lokale overheden. Een centraal element was de presentatie van 4 ‘papieren’ inspiratiecases­­­­­­­­. De eerste betreft het delen van zonne-energie tussen vastgoed in eigendom van een lokale overheid; een gemeenschapshuis en een sporthal. De tweede draait om het delen van zonnestroom die wordt opgewekt op een overheidsgebouw en gedeeld met een (sociale) woonwijk. Case 3 en 4 zoomden in op energiedelen in een woningcomplex en peer-to-peer handel tussen bedrijven.

Multi-engineering
Voor het doorrekenen en de presentatie van de inspiratiecases tekenden de experts van EVERGi van de Vrije Universiteit Brussel. ‘Wij onderzoeken de energietransitie in al haar facetten’, aldus Coosemans. ‘Dat doen we vanuit een systeembenadering, we ontwikkelen en testen integrale modellen aangaande het gebruik en de multi-engineering van hernieuwbare-energiesystemen, inclusief pv, e-mobility, elektrische en thermische opslag… We kijken daarbij zowel naar het technische als economische karakter, tevens als aanzet om het wettelijk mogelijk te maken. Ook in het geval van energiedelen is dat een zeer complexe zaak.’

Ruimte scheppen
Allereerst onderschrijft Coosemans de waarde van het verbreiden van kennis rondom energiedelen met lokale besturen. Die zijn immers doorgaans onbekend met de materie, zeker omdat het een nieuw gegeven is. Dat maakt onbemind, terwijl energiedelen voor hen in technische en organisatorische zin in principe eenvoudig is. Hij onderschrijft ook de waarde daarvan, bijvoorbeeld uit het oogpunt van zonnestroom naar huishoudens zonder een eigen of geschikt dak brengen en ruimte scheppen voor meer zonnepanelen in een duurzaam energiesysteem. Tegelijkertijd heeft hij het over grote onzekerheden als het gaat om het afzetten van de noodzakelijke investeringen tegenover de mogelijke opbrengsten, de rendabiliteit dus.’

Lees hier het volledige artikel in de juni 2022-editie van Solar Magazine.

Alex Polfliet: ‘Vlaanderen is hopeloos te laat’

Alex Polfliet, zaakvoerder van studie- en consultancybureau Zero Emission Solutions, volgt de ontwikkeling op het gebied van het delen van zonnestroom in Vlaanderen met een kritische blik. Hij was een van de ondernemers die voorstellen indiende voor de pilotprojecten die dit jaar starten, maar besloot uiteindelijk af te zien van deelname.

In de update van het Europese Clean Energy Package van 2019 werd vastgelegd dat de lidstaten het delen van zonne-energie mogelijk moesten maken vanaf 2021. Polfliet zag met lede ogen aan hoe Vlaanderen die deadline aan zich voorbij liet gaan.

‘Het delen van zonnestroom had al vanaf begin vorig jaar mogelijk moeten zijn. Dat was het niet. Eind maart kondigde de Vlaamse regering aan het vanaf 2022 gefaseerd in te voeren voor uiteenlopende doelgroepen tot en met 2024. Daarmee gingen we dus feitelijk een tweede keer tegen de Europese regelgeving in. Het was dan ook logisch dat de minister in november werd teruggefloten door de rechter. Die bepaalde dat het 1 keer moest voor particulieren en energiecollectieven, en wel vanaf januari 2022. Op dit moment is echter nog geen Vlaming, particulier of zakelijk, die zijn zonnestroom deelt. We zijn dus hopeloos te laat.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten