logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dremas
© Rudmer Zwerver | Dremas
21 juni 2022

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen: Holland Solar presenteert alternatief voorstel

Holland Solar heeft een alternatief voorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen gepresenteerd. Het voorstel borgt volgens de brancheorganisatie een goede terugverdientijd voor consumenten.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie maakte onlangs bekend dat zonnepaneeleigenaren sowieso tot 2025 nog volledig mogen salderen.

Voldoende zekerheid krijgen
Het in 2020 gepresenteerde wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling – en dat door de Tweede Kamer voor de verkiezingen controversieel werd verklaard en door minister Jetten wordt geactualiseerd – was volgens Holland Solar goed, maar is inmiddels achterhaald. In dat wetsvoorstel wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2025 (red. aanvankelijk vanaf 2023) opgesplitst in enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf en anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2025 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren.

Het wetsvoorstel, dat door minister Jetten momenteel wordt aangepast, moet wat Holland Solar betreft echter niet in stemming gebracht worden in de Tweede Kamer. ‘Het nieuwe kabinet heeft in zijn coalitieakkoord bekendgemaakt dat de belasting op elektriciteit structureel en aanzienlijk (bijna 50 procent) wordt verlaagd’, aldus de brancheorganisatie. ‘Door de lagere energiebelasting wordt het fiscale voordeel van de salderingsregeling in de praktijk dus al aanzienlijk afgebouwd. Door diverse omstandigheden is de “spread”, het verschil tussen hoge en lage elektriciteitsprijzen, aanzienlijk groter geworden. Als met een dergelijk verschil het fiscale deel van de salderingsregeling te snel afgebouwd wordt, dan zal de terugverdientijd voor een consument die investeert in een zonnestroomsysteem veel onzekerder en zeer waarschijnlijk minder gunstig worden. Het is dus van groot belang dat consumenten blijvend voldoende zekerheid krijgen om te investeren in zonnepanelen.’

Geheel afschaffen in 2031
Holland Solar heeft daarom een alternatief plan bedacht over hoe de salderingsregeling, gezien de huidige situatie, het beste kan worden aangepast. In het nieuwe voorstel pleit de organisatie ervoor om het fiscale deel van de salderingsregeling tussen 2025 en 2031 te behouden en de salderingsregeling in 2031 in zijn geheel af te schaffen. De brancheorganisatie wil dat vanaf 2025 het leveringsdeel in zijn geheel vrijgegeven wordt, waarbij de energieleverancier de tarieven voor levering en teruglevering zelf mag bepalen.

‘Wij gaan ervan uit dat er in 2031 geen overheidsstimulering voor residentiële zonnestroomsystemen meer nodig zal zijn’, stelt Holland Solar. ‘In praktijk betekent het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit een afbouw van het fiscale deel van de salderingsregeling. Door het fiscale deel van de salderingsregeling te behouden, krijgen consumenten nog steeds de benodigde stimulering om te investeren in zonnestroomsystemen, zonder dat er sprake is van overstimulering. Tevens worden hiermee de gederfde belastinginkomsten voor de rijksoverheid als gevolg van de salderingsregeling sterk gereduceerd.’

Energielasten dalen
Met het loslaten van het leveringsdeel van de salderingsregeling wordt volgens Holland Solar bovendien voorkomen dat energieleveranciers hoge prijzen moeten betalen voor zonnestroom op momenten dat de zon hard schijnt. ‘Hierdoor dalen ook de energielasten van huishoudens zonder zonnepanelen. Doordat het tarief voor levering en teruglevering door de energieleverancier wordt bepaald, zal de consument bovendien worden aangemoedigd om de zelfopgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken, in plaats van op de ongewenste momenten aan het stroomnet terug te leveren. Immers, de prijs die de consument voor zijn zonnestroom ontvangt als de zon hard schijnt, zal aanzienlijk lager zijn dan de prijs die hij moet betalen als hij stroom inkoopt op een moment dat de zon niet zo hard schijnt. Zo voorkomen we spanningsproblemen op de elektriciteitsnetten en zal de druk op netbeheerders om laagspanningsnetten te verzwaren, afnemen.’

Minder spanningsproblemen
Doordat er minder zonnestroom zal worden teruggeleverd op momenten dat de zon hard schijnt, zullen de spanningsproblemen op de laagspanningsnetten namelijk verminderen en zullen omvormers minder vaak uitgeschakeld worden. Hierdoor zullen zonnestroomsystemen meer stroom kunnen opwekken, zullen investeringen in zonnestroomsystemen beter renderen, en zal er minder stimulering voor het investeren in residentiële zonnestroomsystemen nodig zijn.’

‘Door het leveringsgedeelte van de salderingsregeling op de ingangsdatum en het fiscale gedeelte van de salderingsregeling in 2031 in een keer af te schaffen, blijft de energienota bovendien overzichtelijk en begrijpelijk’, besluit Holland Solar. ‘Ook dit zal een positief effect hebben op burgers om te investeren in zonnepanelen.’

Beperkingen reden voor aanpassingen

Holland Solar constateert dat de huidige salderingsregeling weliswaar de uitrol van zonnepanelen stimuleert, maar ook beperkingen kent. Zo loopt de rijksoverheid bijvoorbeeld inkomsten mis, omdat er over de gesaldeerde zonnestroom geen belasting wordt betaald. De verschillende beperkingen zijn volgens de brancheorganisatie reden om het salderen aan te passen.

‘Stroom die op een bepaald moment niet gebruikt (en dus teruggeleverd) wordt, kan aan het einde van het jaar worden “gesaldeerd” met de stroom die wordt gebruikt op een ander moment’, duidt de brancheorganisatie. ‘Over deze stroom wordt geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie betaald. Door de onstuimige groei aan zonnestroominstallaties de afgelopen jaren zijn de gederfde belastinginkomsten voor de rijksoverheid zo aanzienlijk geworden dat er behoefte is om dit stapsgewijs af te bouwen.’

Daarnaast zorgt de huidige salderingsregeling er volgens Holland Solar voor dat elektriciteitsprijzen worden opgedreven, ook voor consumenten die geen zonnestroomsysteem kunnen aanschaffen. Verder constateert de organisatie dat er vanwege de beperkte capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnet behoefte is aan een prikkel om de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk direct te gebruiken – of op te slaan – om het laagspanningsnet te ontlasten. Die prikkel ontbreekt nu, waardoor het elektriciteitsnet op momenten met veel zon extra zwaar wordt belast.

‘Tenslotte is salderen ingevoerd om de onrendabele top van de investering in een zonnestroomsysteem af te dekken, maar inmiddels zijn de prijzen van zonnestroomsystemen dusdanig gedaald en de elektriciteitsprijzen dusdanig gestegen dat de huidige regeling royaal is geworden, waardoor het risico op overstimulering ontstaat’, besluit Holland Solar. ‘Bij het ontwerpen van de salderingsregeling is gerekend met een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Dit lijkt nog steeds een goed uitgangspunt om te bepalen of er niet wordt overgestimuleerd.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten