Solar Magazine - TNO: onderbouwing Facebook om geen zonnepanelen te plaatsen op datacenter ontbreekt
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
TNO: onderbouwing Facebook om geen zonnepanelen te plaatsen op datacenter ontbreekt
© Vladimir Timofeev | Dreamstime.com

TNO: onderbouwing Facebook om geen zonnepanelen te plaatsen op datacenter ontbreekt

De onderbouwing van Facebook waarom het geen zonnepanelen op de daken en aan de gevels van het beoogde hyperscale datacenter in Zeewolde wil plaatsen, is ontoereikend. Dat oordeelt kennisinstituut TNO.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft TNO een toets uitgevoerd op het aangepaste plan van de gemeente Zeewolde voor de bouw van het datacentrum van Meta; moederbedrijf van Instagram, Whatsapp en Facebook.

Meer ruimte
Het RVB heeft randvoorwaarden gesteld voor de bouw en TNO heeft onderzoek gedaan naar de invulling daarvan. Het antwoord op de vraag of aan de voorwaarden wordt voldaan, is klip-en-klaar: nee.

‘De in de anterieure overeenkomst opgenomen 13 megawattpiek voor zonne-energieopwekking op het terrein van het datacenter kan niet gezien worden als maximale opwek op die locatie’, aldus de onderzoekers van TNO. ‘Op basis van de aangeleverde informatie is vastgesteld dat er in het beoogde zonnepark meer vermogen kan worden geplaatst dan de nu beoogde megawattpiek, dit op basis van inschatting van het beschikbare oppervlak, aantal zonnepanelen per oppervlak en een typisch vermogen per zonnepaneel.

Geen harde toezeggingen
De onderzoekers van TNO constateren verder dat er geen harde toezeggingen worden gedaan met betrekking tot het realiseren van het zonnepark en zonnepanelen op de daken van de bijgebouwen.

Ook is er onvoldoende onderbouwing voor het niet plaatsen van zonnepanelen op de daken en gevels van de operationele gebouwen van het datacenter en kan er meer vermogen worden opgesteld op de daken van de bijgebouwen. Zonnepanelen op de gevels van de bijgebouwen zijn bovendien niet meegenomen, evenals zonnepanelen boven parkeerplaatsen. ‘De argumentatie voor het niet meenemen van deze oppervlakken ontbreekt’, aldus TNO.

Verzekeraars
Het argument van Meta dat de zonnepanelen op daken en aan de gevels tot problemen zouden leiden met het verkrijgen van verzekeringen, wordt door de onderzoekers van TNO naar de prullenbak verwezen.

‘Er zijn verschillende stappen gezet om de kans en gevolgen van brand met zonnepanelen te reduceren waardoor verzekeraars meer zekerheid hebben gekregen. De kans op brand en de effecten van een brand kunnen geminimaliseerd worden, waardoor verzekeraars mogelijk wel bereid zijn om het datacenter te verzekeren. TNO onderschrijft dat verzekerbaarheid lastig kan zijn, maar niet op voorhand onmogelijk. Uit de informatie blijkt niet dat men in contact is geweest met verzekeraars over de verzekerbaarheid. Een weloverwogen afweging zou deze recente ontwikkelingen en een verkenning van de verzekerbaarheid middels gesprekken met verzekeraars mee moeten nemen, maar ontbreekt in de onderbouwing om geen zonnepanelen op de operationele gebouwen van het datacenter te plaatsen.’

Op losse schroeven
Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft inmiddels zijn conclusies getrokken naar aanleiding van het TNO-onderzoek. Eerder dit jaar liet hij de Tweede Kamer al weten geen voorstander te zijn van de vestiging van het hyperscale datacenter in Zeewolde.

De Jonge heeft de gemeente nu medegedeeld dat het RVB de Rijksgronden vooralsnog niet aan de gemeente kan verkopen, omdat niet aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden zijn minimaal energiegebruik en maximale duurzaamheid tijdens exploitatie, maximale opwek van zonne-energie op daken, gevels en omliggende terreinen, gebruik van intelligente koeloplossingen en hergebruik van restwarmte.

Brief aan gemeente
‘Op basis van de toetsing stelt TNO dat het datacenter voor nu energie-efficiënt is, maar dat niet voldaan wordt aan de eis van maximale duurzaamheid’, schrijft minister De Jonge in een brief aan het gemeentebestuur van Zeewolde. ‘Daarnaast worden daken, gevels en omliggende terreinen niet maximaal gebruikt voor het opwekken van zonne-energie. Wel maakt het datacenter gebruik van intelligente koeloplossingen en geen gebruik van drinkwater. Het is nog niet duidelijk of – zoals als voorwaarde gesteld - regenwater voor de koeling wordt gebruikt. Voor het benutten van restwarmte is de gemeente begonnen met het uitwerken van een plan, maar de uitwerking is onvoldoende om een oordeel te kunnen vellen. Op basis van de huidige toetsingsrapportage kan het Rijksvastgoedbedrijf de gronden niet aan de gemeente verkopen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Energiebedrijf Vrijopnaam zoekt:

(junior) Projectontwikkelaar Zon

32-40 uur - Noord-Brabant (Tilburg/Breda)
SolarNRG zoekt:

BIM Modelleur

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!