Solar Magazine - Datacenter Facebook kan met zonnepanelen 3,7 procent eigen stroomverbruik opwekken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Datacenter Facebook kan met zonnepanelen 3,7 procent eigen stroomverbruik opwekken
© Gemeente Zeewolde

Datacenter Facebook kan met zonnepanelen 3,7 procent eigen stroomverbruik opwekken

Door de plaatsing van bijna 140.000 zonnepanelen op het dak, aan de gevels en op de grond kan het nieuwe hyperscale datacenter van Facebook in Zeewolde 3,7 procent van de verbruikte stroom zelf opwekken.

Dat blijkt uit onderzoek van TNO. De onderzoeksinstelling ziet onder meer kansen voor de realisatie van 2 zonneweiden die ruim 80 procent van de zonne-energieproductie voor hun rekening zouden moeten nemen.

Weinig zonnepanelen
Een quickscan die onderdeel van het TNO-onderzoek was, laat zien dat er geen of nauwelijks zonnepanelen op de Nederlandse datacentra te vinden zijn. De reden is niet duidelijk, maar de onderzoekers veronderstellen dat dit mede komt door het beperkt beschikbare dakoppervlak vanwege de daar aanwezige technische installaties.

1.380 gigawattuur
Het datacentrum dat Meta – moederbedrijf van Instagram, Whatsapp en Facebook – in Zeewolde wil realiseren, is na de bouw goed voor een jaarlijks stroomverbruik van 1.380 gigawattuur. Dat is vergelijkbaar met 2 keer het totale energiegebruik – dus inclusief aardgas – van de gemeente Zeewolde of het elektriciteitsverbruik van circa 460.000 huishoudens. Vanwege het grote stroomverbruik wordt het datacenter rechtstreeks aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Daartoe wordt in samenwerking met de netbeheerder een nieuw onderstation op het datapark gerealiseerd.

De planning van Meta’s datacenter

De gemeenteraad van Zeewolde heeft afgelopen december het bestemmingsplan voor Trekkersveld 4 vastgesteld. Nu het bestemmingsplan is goedgekeurd, moet Meta de benodigde vergunningen aanvragen bij de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. De ontwerpvergunningen worden naar verwachting dit kwartaal 6 weken ter inzage gelegd. Na eventuele behandeling van bezwaren bij de Raad van State zal Meta naar verwachting een definitief besluit nemen om zich in Zeewolde te gaan vestigen.

De gemeente is met Polder Networks, een Nederlandse bv van Meta die aan de komst van het hyperscale datacenter werkt, het voornemen overeengekomen om 20 megawattpiek aan zonnepanelen te installeren. 13 megawattpiek op het terrein van Polder Networks en 7 megawattpiek op het bedrijfsterrein van de gemeente.

50,84 gigawattuur
3,7 procent van het jaarlijkse energieverbruik van 1.380 gigawattuur kan opgewekt worden met zonnepanelen. TNO schat de potentie als volgt in:

Locatie zonnepanelen

Jaarlijkse productie zonnepanelen

Percentage zonne-energieproductie

Daken

6,92 gigawattuur

13,6 procent

Gevels

1,59 gigawattuur

3,1 procent

Grote veld

36,37 gigawattuur

71,5 procent

Kleine veld

5,96 gigawattuur

11,7 procent

Totaal

50,84 gigawattuur

-

Oriëntatie
Voor de grootste zonneweide op de gronden van het datacenter heeft TNO meerdere zonnepaneeloriëntaties onderzocht:

Oriëntatie grote veld

Aantal zonnepanelen in veld

Geïnstalleerd vermogen (megawattpiek)

Opbrengst (kilowattuur per kilowattpiek)

Jaaropbrengst (gigawattuur per jaar)

Zuid

95.933

39.4

923 (956*)

36,37 (37*)

Eco-versie Zuid

72.386

29.7

955

28,4

Zuid-West

93.030

38.2

897

34,27

Zuid-Oost

93.450

38.4

895

34,35

* Dubbelzijdig (bifacial licht omzettend)

Verder hebben de gebouwen van het datacentrum een korte, vlakke gevel op het zuidwesten waarop vrijwel geen schaduw valt en zijn daardoor geschikt voor zonnepanelen. De lange gevels hebben aan 1 kant een laag deel waar dieselgeneratoren voor staan als noodstroomvoorziening. Dit maakt die gevels ongeschikt.

Oriëntatie overige zonnepanelen

Aantal zonnepanelen in veld

Geïnstalleerd vermogen (megawattpiek)

Opbrengst (kilowattuur per kilowattpiek)

Jaaropbrengst (gigawattuur per jaar)

Daken zuidoost-noordwest

19.833

8,1

844

6,92

Zuidwest-gevel verticaal

2.430

1,0

680

0,68

Gevel 1 en 4

690

394

243

0,096

Gevel 2 en 5

690

394

593

0,234

Gevel 3

690

394

635

0,250

Klein zonneveld zuid-oost

16.215

6,7

895

5,96

 

Stop van 9 maanden op vergunnen nieuwe hyperscale datacenters

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV staat dat het kabinet de regie gaat nemen bij de vestiging van hyperscale datacenters. Niet alleen vanwege de schaarse ruimte en de grote landschappelijke impact, maar ook omdat de datacenters veel (duurzame) energie verbruiken en netcapaciteit claimen. In aanloop naar nieuw beleid dat onderdeel wordt van de Omgevingswet heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze week besloten gedurende 9 maanden geen nieuwe bouwaanvragen voor hyperscale datacenters in behandeling te nemen.

Minister De Jonge gaat in die tijd onderzoeken hoe hyperscale datacenters alleen nog kunnen worden toegestaan in de buurt van aanlandpunten van windenergie aan de kust. In de aanloop naar het opstellen van deze regels heeft de minister het zogenaamde voorbereidingsbesluit genomen.

Geen consequenties
Saillant detail: de gemeenten Het Hogeland en Hollands Kroon worden uitgesloten van de werking van het voorbereidingsbesluit, omdat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) al naar locaties in Eemshaven en Middenmeer verwijst voor het mogelijk vestigen van nieuwe hyperscales. Daarnaast heeft het besluit van De Jonge ook geen consequenties voor het hyperscale datacenter van Microsoft in Zeewolde.

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelde deze week in antwoord op Kamervragen mede namens minister Jetten van Klimaat en Energie dat het kabinet in het algemeen niet ‘tegen’ hyperscale datacenters is en deze dus ook niet zal ‘weren’. ‘Vanwege de lokaal mogelijk grote impact door het omvangrijke ruimtebeslag en grote elektriciteitsgebruik is wel meer regie nodig op waar deze datacenters zich vestigen en de inrichting van locaties.’

184 datacenters
De Dutch Data Center Association stelt dat Nederland zo’n 239 hectare aan datacenters telt. Het zou om 184 datacenters gaan, waaronder hyperscale datacenters van Microsoft en Google. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat de datacenters in 2020 goed waren voor 2,8 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik.

De ‘Stuurgroep extra opgave’ berekende eerder al dat voor extra stroomvraag vanuit datacenters bovenop de afspraken uit het Klimaatakkoord 5 à 15 terawattuur extra wind- en zonne-energie nodig is.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Triple Solar zoekt:

CFO

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 SH, TT Vasumweg 170
kWh People zoekt:

Senior Projectontwikkelaar Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Omgeving Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!