Solar Magazine - SDE++ 2022: netbeheerders gestart met uitgeven transportindicaties
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++ 2022: netbeheerders gestart met uitgeven transportindicaties
© TenneT

SDE++ 2022: netbeheerders gestart met uitgeven transportindicaties

De Nederlandse netbeheerders zijn voor de SDE++ 2022 gestart met het uitgeven van transportindicaties die projectontwikkelaars nodig hebben voor het aanvragen van subsidie voor zonnepanelen en windmolens.

​De netbeheerder geeft een positieve transportindicatie af, tenzij de aanvraag is gedaan in een gebied waar de netbeheerder een formele vooraankondiging van congestie heeft gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook moet daar het onderzoek naar congestiemanagement door de netbeheerder zijn afgerond, wil de netbeheerder een negatieve transportindicatie af mogen geven (red. zie kader).

Openstelling
De enige subsidieronde van de SDE++ van dit kalenderjaar opent op 28 juni 2022 en er is 13 miljard euro budget beschikbaar. Naast hernieuwbare-energieproductie komen ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie zoals CO2-opvang en -afslag (CCS).

De openstelling vindt plaats in 5 fasen, zoals te zien in onderstaande tabel. De subsidieregeling is open tot en met 6 oktober 2022.

Fase

Periode openstelling

Fasebedrag in euro per 1.000 kilogram broeikasgas

1

Van 28 juni 2022, 9:00 uur tot 11 juli 2022, 17:00 uur

65

2

Van 11 juli 2022, 17:00 uur tot 29 augustus 2022, 17:00 uur

75

3

Van 29 augustus 2022, 17:00 uur tot 12 september 2022, 17:00 uur

105

4

Van 12 september 2022, 17:00 uur tot 26 september 2022, 17.00 uur

165

5

Van 26 september 2022, 17:00 uur tot 6 oktober 2022, 17.00 uur

300

Geen garantie
De netbeheerders geven alleen positieve transportindicaties af voor gebieden waar op het moment van aanvraag voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is. De verklaring is echter een momentopname en biedt geen garantie dat het aangevraagde vermogen in de toekomst ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Temeer omdat tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de opdrachtverstrekking aan de netbeheerders zich een flinke tijd bevindt doordat verschillende procedures moeten worden doorlopen. In deze tussenliggende periode kunnen er andere nieuwe duurzame-opwekprojecten in een gebied worden gerealiseerd. Daardoor kan het elektriciteitsnet alsnog zijn maximale capaciteit hebben bereikt (red. zie kader). In dat geval moeten producenten die een transportindicatie hebben ontvangen, wachten met leveren van stroom totdat de netbeheerders het stroomnet hebben uitgebreid of andere oplossingen hebben ingezet zoals congestiemanagement.

Aanvragen
Bij de meeste netbeheerders kan de transportindicatie voor de SDE++ 2022 inmiddels aangevraagd worden. Het aanvragen van een transportindicatie kan via de volgende websites:

Congestieonderzoeken nog gaande

De 3 grootste regionale netbeheerders van Nederland – Enexis, Liander en Stedin – voeren momenteel in samenwerking met hoogspanningsnetbeheerder TenneT diverse congestieonderzoeken uit, omdat alle transportcapaciteit in hun werkgebied vergeven is.

Zo bevindt ruim 60 procent van de projecten die van Liander in 2021 een positieve transportindicatie ontving zich in Flevoland, Gelderland of Friesland. In grote delen van deze provincies heeft het elektriciteitsnet van TenneT zijn maximale capaciteit bereikt. De hoogspanningsnetbeheerder onderzoekt of hier congestiemanagement mogelijk is. Is dat niet het geval, dan is er pas na verzwaring van het net door TenneT ruimte voor nieuwe initiatieven om grootschalig duurzame energie op te wekken. Dat zal naar verwachting meerdere jaren gaan duren.

Liander benadrukt dat dit kan betekenen dat een verkregen subsidiebeschikking niet gerealiseerd kan worden, omdat de transportcapaciteit niet tijdig beschikbaar is.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Engineer

32-40 uur - Uilenstede 475
Sunprojects B.V. zoekt:

Project Owner (Projectleider)

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!