Solar Magazine - Minister Jetten over klimaatdoelen: ‘Trade-offs en afwegingen verschillende belangen onvermijdbaar’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Jetten over klimaatdoelen: ‘Trade-offs en afwegingen verschillende belangen onvermijdbaar’
© Martijn Beekman

Minister Jetten over klimaatdoelen: ‘Trade-offs en afwegingen verschillende belangen onvermijdbaar’

Trade-offs en afwegingen van verschillende belangen zijn onvermijdbaar om de Nederlandse klimaatdoelen te behalen. Afwijzen van meerdere opties zoals ccs, biomassa en kernenergie maakt klimaatdoelen onbereikbaar.

Dat stelt minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie in de kabinetsappreciatie van de nieuwste rapporten van het VN-klimaatpanel. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publiceerde in februari en april het tweede en derde en laatste deel van zijn nieuwste klimaatrapport. In het laatste deel stelt het IPCC dat het streven om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graad Celsius uit zicht raakt, tenzij landen gezamenlijk meer ambitie tonen en onmiddellijk in actie komen.

Erkentelijk
Het kabinet hecht volgens de minister grote waarde aan de wetenschappelijke basis die het IPCC biedt voor het maken van internationale klimaatafspraken en de input van zijn rapport voor nationaal beleid. ‘Het kabinet is daarin in het bijzonder de Nederlandse wetenschappers erkentelijk die aan de IPCC-rapporten hebben meegeschreven en veelal een cruciale rol vervulden in de totstandkoming ervan.’

Zorgwekkende conclusies  
‘Het kabinet onderschrijft de zorgwekkende conclusies uit het rapport en is zich ervan bewust dat de uitstoot van broeikasgasemissies in Nederland en wereldwijd fors omlaag moet’, aldus Jetten. ‘Het kabinet erkent ook de noodzaak voor meer inspanning om de samenleving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en te voorkomen dat menselijke reacties op klimaatverandering negatieve effecten hebben.’

Het kabinet zet zich volgens de minister actief in om klimaatverandering aan te pakken en de gevolgen te beperken. Jetten refereert daarbij aan de Nederlandse inspanningen om zich te wapenen tegen de stijgende zeespiegel – de huidige aanpak is geschikt om Nederland tegen in ieder geval 1 meter zeespiegelstijging te beschermen – en de toenemende droogte. ‘In het Deltaprogramma Zoetwater werken Rijk en regio aan de uitvoering van een ambitieus maatregelenpakket met als doel dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen watertekorten.’

Ambities opschroeven
Jetten stelt dat het Nederlandse kabinet zich ook actief inzet om de klimaatambities en -acties mondiaal op te schroeven en te ondersteunen. ‘Nationaal is daarvoor een voortvarende uitwerking en implementatie van de nieuwe, aangescherpte klimaatambities in het Coalitieakkoord van minimaal 55 procent – en zo mogelijk 60 procent – broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990 een voorwaarde.’

De minister stelt de Tweede Kamer hier binnenkort uitgebreid over te informeren middels het beleidsprogramma Klimaat en Energie.

Afwijzen
Jetten bevestigt de conclusie van het IPCC dat er voldoende technische mogelijkheden zijn om in 2030 de benodigde mondiale reductie te realiseren, maar dat er tegelijkertijd nog veel barrières zijn voor implementatie. ‘Dit geldt ook voor Nederland waar met name schaarste aan ruimte, milieuhinder en risico’s, naast beperkingen door stikstof en natuurbehoud, belangrijke barrières vormen voor de realisatie van mitigatieopties. Op de korte termijn komen daar capaciteitsbeperkingen in de bestaande (energie)infrastructuur en vergunningverlening bij. Daarbij zijn trade-offs en afwegingen van verschillende belangen onvermijdbaar. Ook geldt dat zoveel mogelijk mitigatieopties moeten worden benut; het afwijzen van meerdere opties (CO2-afvang en- opslag, biomassa, nucleair) leidt tot het onbereikbaar worden van onze klimaatdoelen.’

Het kabinet onderschrijft hierbij volgens Jetten de bevinding van het IPCC dat inclusieve besluitvorming en sociale rechtvaardigheid erg belangrijk zijn om te komen tot maatschappelijk draagvlak voor het klimaatbeleid. ‘Het kabinet besteedt hier om die reden ook veel aandacht aan.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
De Zoncorporatie zoekt:

Uitvoerder Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Sunprojects B.V. zoekt:

Tender Medewerker

32-40 uur - Uilenstede 475, Amstelveen, 1183 AG
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!