logo
wvhj2023
hero-image
31 mei 2022

ACM positief over wetsvoorstel om gemeenten wijken af te laten sluiten van aardgas

De Autoriteit Consument & Markt is positief over het concept Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW) en de mogelijkheid die dit gemeenten geeft om woonwijken van het aardgas af te halen.

Het wetsvoorstel geeft gemeenten de bevoegdheid om lokale regels op te stellen voor de warmtetransitie van gas naar duurzame alternatieven. Op basis van dit wetsvoorstel kunnen gemeenten de netbeheerders de opdracht geven om wijken, die aangewezen zijn in het omgevingsplan, van het gas af te sluiten. Het wetsvoorstel is daarmee ook het sluitstuk van de wijkgerichte aanpak van gemeenten.

Alternatief
De ACM stelt dat het wetsvoorstel uitvoerbaar en handhaafbaar is. Voor de wijzigingen in de Gaswet wijst de ACM er wel op dat een aantal zaken die in de toelichting worden genoemd, met het oog op de handhaafbaarheid beter in de wettekst zelf kunnen worden vastgelegd. Vereniging Eigen Huis was eerder al kritisch over het wetsvoorstel. Volgens de vereniging biedt het voorstel onvoldoende garanties en waarborgen voor bewoners, en moet dit worden aangepast.

Ook de ACM erkent nu in een brief aan de verantwoordelijke ministeries het als een risico te zien dat gebouweigenaren en bewoners niet op tijd klaar zullen zijn voor de afsluiting van het gas en op dat moment hun woningen niet goed kunnen verwarmen. De autoriteit stelt het daarvoor van groot belang te vinden dat gemeenten voldoende effectieve middelen en instrumenten in handen krijgen om ervoor te zorgen dat iedereen de noodzakelijke woningaanpassingen kan doen binnen de gestelde termijn in het omgevingsplan.

Beschermd
Daarom vraagt de ACM de ministeries een aantal uitgangspunten en begrippen, die genoemd worden in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel, in het wetsvoorstel zelf op te nemen. Het gaat onder meer om het feit dat afnemers pas van het gas afgaan als het alternatief met voldoende capaciteit beschikbaar is.

Verder moet de consument, als hij van het gas afgaat, beschermd zijn bij de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst en de leveringsovereenkomst van gas.

Omgevingswet en AMvB
Daarnaast vindt de ACM dat het proces en de bescherming van de consument bij de wijziging van de aansluit- en transportovereenkomst en de leveringsovereenkomst verder moet worden verduidelijkt.

Met betrekking tot de Omgevingswet kan de ACM het wettelijk kader naar eigen zeggen nog niet volledig toetsen, omdat de voor de consumentenbescherming belangrijke juridische waarborgen in een later stadium in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) zullen worden opgenomen. De ACM zal wel een advies uitbrengen op deze AMvB als deze in concept gereed is.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten