logo
wvhj2023
© Solease
© Solease
27 mei 2022

Solease: maak btw-nultarief ook van toepassing bij verhuur zonnepanelen

Solease vraagt staatssecretaris van Financiën Van Rij om het nultarief voor de btw op zonnepanelen in de toekomst ook van toepassing te maken voor zonnepanelen die niet gekocht, maar gehuurd worden.

Het bedrijf, niet toevallig zelf actief in de verhuur van zonnepanelen, spreekt deze wens uit in zijn zienswijze die ingediend is tijdens de internetconsultatie van het wetsvoorstel om de btw op zonnepanelen te verlagen naar 0 procent.

Fuchs-arrest
De vermindering van administratieve en uitvoeringslasten voor zonnepaneeleigenaren en de Belastingdienst is de voornaamste doelstelling van het btw-nultarief. ‘De geschetste administratieve last voor particuliere zonnepaneelhouders en uitvoeringslasten voor de Belastingdienst doet zich echter ook voor bij btw-registratie en indiening van btw-aangiften door particuliere zonnepaneelhouders die zonnepanelen huren’, stelt Roderick van Wisselingh, medeoprichter en chief financial officer van Solease. ‘Ook bij huur kunnen particuliere zonnepaneelhouders immers – op basis van het “Fuchs-arrest” van het Europese Hof van Justitie – de op periodieke huurnota’s in rekening gebrachte btw door middel van het indienen van een btw-aangifte terugvragen. Bij keuze voor deze “route” dienen particuliere zonnepaneelhouders dan gedurende de looptijd van de huurovereenkomst jaarlijks een btw-aangifte in te dienen; waarbij geen beroep wordt gedaan op de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Per saldo ontvangen zij dan het saldo van de in rekening gebrachte btw op de huurnota’s retour, minus afdracht op basis van het forfait wegens de levering van stroom aan hun energiebedrijf.’

Substantiële groep
Weliswaar levert de keuze voor deze mogelijkheid van teruggaaf van btw voor particuliere zonnepaneelhouders een lagere btw-teruggaaf als gevolg van de jaarlijkse afdracht van het forfait, maar nog steeds is deze route volgens Solease interessant voor particuliere huurders van zonnepanelen met een ‘kleine beurs’. Van Wisselingh: ‘De exacte verhouding tussen particulieren die zonnepanelen kopen versus particulieren die zonnepanelen huren is ons niet geheel bekend, wel is helder dat het bij huur om een substantiële groep gaat.’

Een aanzienlijk deel van deze groep maakt volgens het bedrijf momenteel vanwege de huidige administratieve procedures geen gebruik van hun recht om (een deel) van de btw op de huur van de zonnepanelen te kunnen terugontvangen. Van Wisselingh: ‘Als de voornaamste doelstelling van het btw-nultarief is om te komen tot een vermindering van administratieve lasten voor particuliere zonnepaneelhouders en uitvoeringslasten voor de Belastingdienst, vragen wij ons af waarom voor de verhuur niet is gekozen om het mogelijk te maken om ook deze onder het btw-nultarief te brengen. Het kabinet is juist – waar het betreft het opwekken van energie door zonnepanelen - een van de ‘aanjagers’ geweest van de totstandkoming van de mogelijkheid tot een uitgebreidere tariefdifferentiatie. Als een administratieve lastenverlichting zou kunnen werken als een stimulerende maatregel om zonnepanelen te plaatsen, zou het in de rede liggen om ook voor de verhuur van zonnepanelen het btw-nultarief te bepleiten en te introduceren.’

Solease vraagt het kabinet om zich in te spannen om ook de verhuur van zonnepanelen in de Europese btw-tarievenrichtlijn te laten opnemen, zodat ook een btw-nultarief in de Nederlandse Wet kan worden geïntroduceerd voor de verhuur en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten