logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam | Dreamstime.com
© Martijn Beekdam | Dreamstime.com
10 mei 2022

Minister De Jonge: enkel subsidie geven aan Europese zonnepanelen niet mogelijk

Het is niet mogelijk om zonnepanelen geproduceerd in Europa te bevoordelen bij het toekennen van subsidie. Dat meldt minister De Jonge aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van de fractie Van Haga.

Tweede Kamerleden Wybren van Haga en Hans Smolders dienden vorige maand een motie in, waar deze week over gestemd wordt, om bij de verlening van subsidie voor zon op dak zonnepanelen van Europese fabrikanten voorrang te geven.

Sympathiek
In aanloop naar de stemming vraagt minister De Jonge de Tweede Kamer tegen de motie te stemmen. ‘In overleg met de minister voor Klimaat en Energie geven wij de motie het oordeel ontraden’, aldus de minister. ‘Met het oog op de wens van de heren Van Haga en Smolders voor een circulaire economie, een verantwoorde keten en zo min mogelijk uitstoot tijdens het transport vinden we de motie sympathiek. Het is echter niet mogelijk om bij de subsidieverlening voor zon op dak zonnepanelen van Europese fabrikanten voorrang te geven. De SDE++ – de belangrijkste subsidie ten aanzien van zon op dak – werkt met een veilingsystematiek. Bij een dergelijke systematiek hebben goedkopere projecten die aan alle voorwaarden voldoen eerder kans op subsidie. Deze systematiek garandeert een kosteneffectieve energietransitie.’

Duurder
‘Europese zonnepanelen bieden voordelen, maar zijn duurder dan de gangbare zonnepanelen’, vervolgt De Jonge. ‘Voorrang verlenen aan duurdere projecten is in strijd met de staatssteunregels en daarom is het onmogelijk om deze motie uit te voeren.’

Er kunnen volgens de minister wel aan de voorkant van de subsidieaanvraag aanvullende eisen gesteld worden, bijvoorbeeld ten aanzien van de herkomst van de zonnepanelen. ‘Deze zouden dan moeten gelden voor alle projecten die subsidie aanvragen. Dit kent echter twee grote nadelen: de ingediende projecten zullen een hogere kostprijs – en daarmee lagere kosteneffectiviteit – kennen waardoor er minder duurzame energie opgewekt wordt met zon voor dezelfde hoeveelheid subsidie en – nog belangrijker – het aanbod van Europese panelen is op dit moment nog onvoldoende om de energietransitie in het benodigde tempo door te zetten wanneer alle niet-Europese zonnepanelen uitgesloten worden van de subsidieregeling.’

Eenzelfde argument geldt volgens de minister ook voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), de subsidie voor onder meer energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Europese buyers group
De Jonge meldt tot slot dat het kabinet vanuit de nieuwe buyer group duurzame zonnepanelen – waarin Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en circulariteit een belangrijke rol spelen – met de Europese Commissie in gesprek gaat over het mogelijk vormen van een Europese buyers group.

‘Naar aanleiding van het signaal dat deze motie afgeeft, zullen we in die gesprekken meenemen in hoeverre het mogelijk is om alleen te kijken naar in Europa geproduceerde zonnepanelen zodat niet alleen aandacht wordt besteed aan de gebruikte materialen en de mogelijkheden voor recycling, maar ook aan het beperken van transport’, besluit De Jonge.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten