logo
wvhj2023
© Vlaams Parlement
© Vlaams Parlement
5 mei 2022

Minister Demir: onbekend of VREG invoering capaciteitstarief uitstelt

Het is nog onbekend of de Vlaamse energieregulator VREG de invoering van het capaciteitstarief wil uitstellen tot 1 juli 2023. Dat heeft minister Demir laten weten aan het Vlaams Parlement.

De minister meldde dit tijdens een vergadering van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Juli 2023
Sam Van Rooy van het Vlaams Belang vroeg tijdens de vergadering minister Demir of zij nog altijd de wens van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) en netbeheerder Fluvius steunt om de invoering van het capaciteitstarief om technische en economische redenen uit te stellen tot 1 juli 2023.

‘Zo ja, hebt u dit ook nogmaals expliciet laten weten aan de energieregulator (red. VREG)? Wat was de reactie van de VREG op de vraag tot uitstel? Wat zult u nog ondernemen om daadwerkelijk een uitstel van het capaciteitstarief te verkrijgen? Bent u ondertussen bereid om stappen te zetten die het mogelijk maken het capaciteitstarief niet enkel uit te stellen, maar ook volledig van tafel te vegen? Zo ja, welke?’

Bruusk
‘Iedereen kent mijn mening over het capaciteitstarief’, stelt Demir. ‘De VREG kent ons standpunt heel goed. Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn schrijven aan de VREG hierover. Ik zal hen nog eens aanschrijven. Ik vind het geen goed idee om het capaciteitstarief zoals het nu is, in te voeren. Bij de voorbereiding van de tariefbeslissing door de VREG van 13 augustus 2020 is de impact onvoldoende onderzocht. Voor de gezinnen met uitsluitend nachttarief heb ik erop aangedrongen om de wijziging minder bruusk te laten verlopen. Dat is intussen ook gebeurd. Ik heb ook voor die gezinnen de uitrol van digitale meters vertraagd, zodat zij de tijd krijgen om zich aan te passen aan een tarief dat wordt bepaald op basis van de gemiddelde maandpiek.’

‘Ik heb ook altijd aangedrongen om voldoende aandacht te hebben voor het tarief van de kleinste verbruikers’, vervolgt Demir. ‘Ik heb daarom zelf een studie bij de Universiteit Gent besteld, die bevestigt dat 10.000 kleine residentiële afnemers zonder zonnepanelen tussen 75 en 100 euro meer gaan betalen. Op basis van deze studie heb ik op 2 februari nogmaals een brief naar de VREG gestuurd met de vraag om te onderzoeken of de beslissing voor de invoering van het capaciteitstarief nog opportuun is, gezien de gewijzigde omstandigheden, en eventueel kan worden bijgestuurd; zeker nadat uit de studie bleek dat het voor 10.000 kleine residentiële afnemers een probleem is.’

Veel onduidelijkheid
Volgens de minister moet voor die groep – en dat heeft zij ook gevraagd aan de VREG – een oplossing worden gevonden. Vooralsnog is er volgens Demir veel onduidelijkheid. ‘We weten totaal niet wat men (red. de VREG) nu eigenlijk gaat doen. Ze moeten het stilaan wel laten weten. Met alles waar we voor staan en wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt, blijf ik van mening dat de VREG en zeker de raad van bestuur van de VREG, die een verantwoordelijkheid heeft in dezen, moet weten dat we niet op een onbewoonde planeet wonen. Men moet toch zien wat er vandaag aan shots in de energiewereld worden gegeven en dat men misschien even er niets bovenop moet gooien. Dat is met aandrang mijn vraag aan de VREG. U weet dat de VREG een onafhankelijke regulator is en al zeker niet naar de minister luistert, maar misschien een beetje naar het parlement. Als ik zelfs al geen antwoord meer krijg, is dat misschien veelzeggend.’

Brieven
Sam Van Rooy (Vlaams Belang) heeft de minister gevraagd de brieven die ze aan de VREG stuurt ook aan het Vlaams Parlement te bezorgen. ‘En is het ook mogelijk dat, wanneer u samenzit met de VREG, wij een verslag krijgen van wat daar dan precies wordt gezegd? Want voor mij blijft het allemaal nogal onduidelijk. Ik hoor u spreken over een uitstel van jaren. Hoeveel jaar is dat dan? Wat is uw visie? Hoeveel jaar moet er voor u worden bijgestuurd? Dat mag nu ondertussen toch al duidelijk zijn. Is dat 2 jaar? Is dat 4 jaar? Is dat 6 jaar?’

Minister Demir is kort maar krachtig over het verzoek van Van Rooy: ‘Ik ga echt geen verslagen maken van mijn vergaderingen. Zo werk ik niet.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten