logo
wvhj2023
© NEN
© NEN
29 april 2022

Taalgebruik NEN-normen wordt eenvoudiger om betrokkenheid kleine bedrijven te vergroten

Het normalisatie-instituut NEN gaat in de komende jaren het taalgebruik in normen vereenvoudigen om de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf bij de ontwikkeling van normen te vergroten.

Dat meldt minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in reactie op de motie Stoffer-Romke de Jong die de regering oproept de toegankelijkheid van normcommissies van het normalisatie-instituut NEN voor kleine mkb-bedrijven te verbeteren.

Bewustzijn, kennis en tijd
Uit gesprekken met de NEN, de FME, de Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW/MKB-Nederland blijkt volgens de minister dat financiering een rol kan spelen voor deelname van het mkb aan normontwikkeling, maar niet de voornaamste drempel lijkt te zijn. ‘De knelpunten bij het mkb liggen voornamelijk in een gebrek aan bewustzijn, kennis en tijd. Het bewustzijn van het belang van normalisatie is nog niet altijd aanwezig. De kennis over de inrichting van het normalisatieproces, en de mogelijkheden om daarin een rol te spelen, bereikt niet alle partijen. De tijd en mankracht die nodig zijn om volledig deel te nemen aan voor een mkb-bedrijf relevante normcommissies is er vaak simpelweg niet.’

NEN verkent volgens de minister mogelijkheden om de inspraak van het mkb op het normalisatieproces meer af te stemmen op de reële mogelijkheden voor het mkb. ‘Zo zijn er speciale klankbordgroepen, gebruikersoverleggen en wordt verkend of in samenwerking met branches inspraak kan worden uitgeoefend zonder (volledig) lidmaatschap.’

Resultaten
In de afgelopen periode zijn door de branches en NEN diverse acties ondernomen gericht op het verbeteren van, en meer inzicht verkrijgen in, deelname aan het normproces. Daarbij wordt gefocust op de stappen van het selecteren van leden van een normcommissie en het ontwikkelen van de norm.

‘Dit heeft tot een aantal resultaten geleid’, aldus Adriaansens. ‘Om beter alle potentiële belanghebbenden in kaart te brengen heeft NEN een artificial intelligence (ai)-tool ontwikkeld. Hierdoor kan NEN meer belanghebbenden gerichter actief benaderen voor normtrajecten die aansluiten bij de voor hen belangrijke onderwerpen. Op die manier kunnen kleine partijen gericht worden voorgelicht over het belang van normalisatie en de mogelijkheden om daar een rol in te spelen. Daarnaast wordt ingezoomd op het taalgebruik binnen normen die in ontwikkeling zijn. Eenvoudiger taalgebruik werkt drempelverlagend, omdat sneller duidelijk is waar de norm over gaat en of inbreng op een onderwerp mogelijk is. Dit kan ervoor zorgen dat het mkb vaker tot inbreng overgaat. Vanuit de normredactie van NEN wordt intern en extern steeds meer aandacht geschonken aan de wens om de normen en communicatie op B1-niveau te schrijven.’

NEN 1010
Een praktisch voorbeeld dat de minister noemt, is de ‘eenvoudige vertaling’ van een veelgebruikt gedeelte van de norm NEN 1010 voor de veiligheid van elektrische laagspanningsinstallaties. Naar schatting 80 procent van de Nederlandse bevolking begrijpt taalniveau B1.

‘Bij de NEN Academy wordt een initiatief gestart om trainingen voor de eigen normontwikkelconsultants te geven om te leren schrijven op B1-niveau. Verder zijn, op initiatief van NEN, FME en KMU, bij NEN de voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van een infographic, met daarin de verschillende stappen van het normalisatieproces visueel weergegeven. Doel is om eenvoudig het gehele normalisatieproces in kaart te brengen, mede vanuit het oogpunt van de kleine ondernemer.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten