logo
wvhj2023
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com
20 april 2022

Elektriciteitsnet Amsterdam krijgt 29 nieuwe verdeelstations om aan vraag te voldoen

Liander wil tot 2035 in Amsterdam 29 nieuwe elektriciteitsstations bouwen en 12 bestaande stations uitbreiden om aan de vraag naar stroom te voldoen. De netbeheerder en gemeente hebben een plan van aanpak onthuld.

Het elektriciteitsnet uitbreiden in een zeer dichtbebouwd gebied als Amsterdam is volgens Liander een complexe puzzel. Naast de bouw van nieuwe en uitbreiding van bestaande elektriciteitsstations moet Liander tot 2030 ruim 1.000 transformatorhuisjes in de stad plaatsen en vele kilometers extra elektriciteitskabel leggen.

Ontwikkelingskader
Zowel ondergronds als bovengronds is de ruimte beperkt. Daarom hebben de gemeente Amsterdam en Liander samen met hoogspanningsnetbeheerder TenneT het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’ opgesteld. Hierin beschrijven de 3 partijen gezamenlijk de contouren waar, wanneer en hoe de belangrijkste onderdelen van het elektriciteitsnet uitgebreid kunnen worden.

Het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’ geeft richting. Waar en wanneer moet welke uitbreiding plaatsvinden? Hoe kunnen de nieuwe stations eruitzien en wanneer moeten ze klaar zijn? Daarnaast moet het kader bijdragen aan een effectievere, snellere en efficiëntere ontwikkeling van de hoofdelektriciteitsinfrastructuur in de gemeente Amsterdam. Voor een aantal gebieden ligt de locatie voor kabels of stations al vast. Voor andere gebieden zijn alleen zoekgebieden vastgesteld waarbinnen voorkeurslocaties moeten worden gezocht. Daar moeten de exacte locaties nog bepaald worden. Vervolgens moeten procedures, bijvoorbeeld voor een bestemmingsplan, worden gevolgd en vergunningen worden verleend.

Taskforce
Om problemen op het Amsterdamse elektriciteitsnet op te lossen, is een Taskforce opgericht. Het is een samenwerking tussen netbeheerders TenneT en Liander, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De Taskforce zoekt manieren om het netwerk versneld uit te breiden en om de schaarse ruimte op het Amsterdamse elektriciteitsnet beter te verdelen. Ook bedenkt de Taskforce slimme oplossingen om de drukte op het net te verminderen, onder meer door bedrijven te bewegen hun stroomverbruik naar rustige momenten te verschuiven.

Dankzij de Taskforce is de samenwerking tussen de verschillende partijen inmiddels geïntensiveerd. Hierdoor zijn inmiddels verkorte procedures voor het uitbreiden van het net gerealiseerd, waardoor klanten sneller aangesloten kunnen worden.

3 tot 4,5 keer hoger
In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam 3 tot 4,5 keer hoger dan nu, blijkt uit studies van Liander en de gemeente. Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol: met onder andere elektrisch vervoer, warmtepompen voor woningen en elektrische boilers voor bedrijven. Daarnaast hebben andere factoren in Amsterdam minstens zo grote impact op de vraag naar stroom: datacenters, economische ontwikkelingen en nieuwbouw van woningen.

TenneT en Liander investeren gezamenlijk zo’n 1,4 miljard euro om de geplande uitbreiding te realiseren. De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen 2023 en 2028.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten