logo
wvhj2023
© Edwin Wiekens
© Edwin Wiekens
16 april 2022

Het Dilemma | Zonnewarmte: eerst opleiden of eerst groeien?

Eerst opleiden of eerst groeien? Solar Magazine bespreekt dit dilemma met Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar. ‘Een gebrek aan mensen met de juiste kennis remt de groei van de sector.’

In januari 2022 kende het ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidie toe om een opleiding voor zonnewarmte-installateurs te ontwikkelen. Het doel van IW, Holland Solar en Techniek Nederland is om in het eerste jaar 300 cursisten op te leiden.

Hoe realistisch is de groei van de zonnewarmtesector?
‘Zonnewarmte is een heel interessante techniek voor de warmtetransitie in Nederland, met name in de gebouwde omgeving. Wat is er logischer dan de warmte van de zon direct lokaal oogsten, en energetisch is het veel efficiënter in plaats van eerst stroom produceren en die vervolgens omzetten in warmte. Om maar te zwijgen over het verbranden van fossiele brandstoffen om warmte te produceren. Daarom zal zonnewarmte op termijn een belangrijke plek innemen in ons duurzame-energiesysteem. Om al deze zonnewarmtesystemen goed en veilig te installeren, is het uiteraard essentieel dat er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar komt. Zo niet, dan zal de groei van deze optie stagneren. Daarom ondersteunt Holland Solar de ontwikkeling van deze opleiding voor zonnewarmte installateurs van harte.’

Er zijn mensen die sceptischer staan tegenover de toekomst van de zonneboiler bij huishoudens, de hausse uit de jaren ’90 ligt ook al lang achter ons…
‘De businesscase van zonnewarmtesystemen wordt steeds beter. En met de huidige energieprijzen zijn zonnewarmtesystemen in Nederland nu al niet aan te slepen. Inmiddels worden steeds meer woningen goed geïsoleerd en voorzien van een laagtemperatuurafgiftesysteem wat ideaal is voor het installeren van een zonnewarmtesysteem. Ten slotte maken steeds betere en kosteneffectieve warmteopslagsystemen het investeren in zonnewarmtesystemen echt interessant. Dat geldt trouwens ook voor zonnewarmte als bron voor warmtenetten. Als al deze randvoorwaarden voor de groei van de sector aanwezig zijn, dan mag die natuurlijk niet geremd worden door een gebrek aan mensen met de juiste kennis.’ 

Moet de overheid dat niet aan de markt laten?
‘Mensen die kritisch zijn op het toekennen van deze subsidie moeten zich realiseren dat we het hier niet hebben over heel grote bedragen. Dit duwtje in de rug van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is van grote waarde voor de ontwikkeling van zonnewarmte. En het is van algemeen belang dat alle opties die een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie ontwikkeld worden. Zo neemt de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid in een tijd waarin klimaatverandering, de energietransitie en onafhankelijkheid in onze energievoorziening belangrijkere thema’s zijn dan ooit.’

Geldt die grote toekomst die jij ziet voor zonneboilers ook voor pvt-systemen?
‘Voor pvt gaan grotendeels dezelfde argumenten op; de vraag groeit, de technologie wordt volwassen, en de toepasbaarheid in de gebouwde omgeving – bij huishoudens en zakelijk vastgoed – is zeer kansrijk. Het is een zeer ruimte-effectieve techniek, waarbij uit een en hetzelfde oppervlak zowel warmte als stroom opgewekt kan worden. Dit is met name interessant op plaatsen waar dakoppervlak beperkt is en in situaties waar een combinatie van technieken gevraagd wordt, bijvoorbeeld een combinatie met een cv-ketel of met een warmtepomp. De warmtetransitie is een enorme opgave die vraagt om een veelheid aan oplossingen. Zonnewarmte zal daarin een belangrijke rol gaan spelen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten