Solar Magazine - De harde cijfers | SDE+(+): 790 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in eerste kwartaal en 1,6 gigawattpiek aan beschikkingen vervallen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
De harde cijfers | SDE+(+): 790 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in eerste kwartaal en 1,6 gigawattpiek aan beschikkingen vervallen
© Zonnegilde

De harde cijfers | SDE+(+): 790 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in eerste kwartaal en 1,6 gigawattpiek aan beschikkingen vervallen

Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2022 790 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd via de SDE+(+). Deze week in ‘De harde cijfers’ de nieuwe SDE+(+)-cijfers van RVO.nl.

Traditiegetrouw lopen de cijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) achter op die van certificeringsorganisatie CertiQ. Waar CertiQ per 1 februari 2022 al 31.032 gerealiseerde pv-projecten telde – goed voor een vermogen van 7.783,8 megawattpiek – telt de nieuwe tussenbalans van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op peildatum 1 april 2022 pas 27.411 gerealiseerde pv-projecten, weliswaar goed voor een iets hoger vermogen van 7.834,51 megawattpiek.

Groei versneld
In onderstaande grafiek is te zien dat in het eerste kwartaal van het kalenderjaar volgens de gegevens van RVO 20 procent minder zonnestroomprojecten zijn opgeleverd via de SDE+(+), maar dat het hiermee gemoeide vermogen daarentegen met bijna 30 procent is gegroeid.

Ten opzichte van de vorige update van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met peildatum 1 januari is het geïnstalleerde vermogen met 789,88 megawattpiek aan zonnestroomprojecten gegroeid. Het nog te installeren vermogen bedraagt nog iets minder dan 8,5 gigawattpiek. Verder is er uit de subsidierondes 2014-2020 inmiddels ruim 6,3 gigawattpiek aan pv-projecten vervallen; oftewel 28 procent van het totaal beschikte volume. 

Reeds gerealiseerd: 7,8 gigawattpiek
Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl al gerealiseerde projecten en het daarmee gemoeide volume.

Subsidieronde

Reeds gerealiseerde pv-projecten

Reeds gerealiseerd pv-volume

2008-2013

10.413

131,06

2014

2.144

575,31

2015

33

7,98

2016-I

569

122,22

2016-II

1.276

584,67

2017-I

2.736

1.453,86

2017-II

2.189

1.201,40

2018-I

1.836

762,67

2018-II

2.276

1.361,35

2019-I

2.031

721,63 

2019-II

389

459,50

2020-I

1.339

409,28

2020-II

190

43,58

Totaal

27.411 

7.834,51 

Noord-Brabant leidt de dans
De provincie Noord-Brabant is de absolute koploper als het om het aantal gerealiseerde projecten gaat, maar ook om het daarmee gemoeide vermogen. De top 3 wordt, zoals blijkt uit onderstaande grafiek, gecomplementeerd door de provincies Gelderland en Groningen.

Nog te realiseren: bijna 8,5 gigawattpiek
Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl nog te realiseren projecten en het daarmee gemoeide volume. Het nog te realiseren projectvolume is sinds de laatste update van RVO van afgelopen januari gedaald met 2,4 gigawattpiek, onder meer doordat de beschikking van ruim 1,6 gigawattpiek aan projecten is vervallen.

Subsidieronde

Nog te realiseren pv-projecten

Nog te realiseren pv-volume (megawattpiek)

2015

2

0,13

2016-I

3

0,08

2016-II

13

1,27

2017-I

39

66,64

2017-II

55

168,96

2018-I

71

116,09

2018-II

206

568,97

2019-I

460

927,94

2019-II

365

1.345,76

2020-I

1.777

1.718,12

2020-II

3.381

3.547,04

Totaal

6.372

8.461,00 

Noord-Brabant wederom aan kop
De provincie Noord-Brabant staat ook aan kop voor wat betreft de nog te realiseren pv-projecten. De top 3 is, zoals blijkt uit onderstaande grafiek, identiek en bestaat verder uit de provincies Gelderland en Groningen.

Beschikking van 4.052 nieuwe projecten vervallen
Sinds de vorige update van RVO.nl is van 4.052 nieuwe projecten de beschikking vervallen, goed voor 1,6 gigawattpiek. Vooral van de eerste subsidieronde van 2020 is het aantal vervallen beschikkingen explosief gegroeid met bijna 3.000 projecten. Die subsidieronde kent weliswaar niet het hoogste percentage vervallen projecten, maar wel het grootste volume: te weten ruim 1,3 gigawattpiek.

Onderstaande tabel bevat het aantal volgens RVO.nl vervallen projecten uit de subsidierondes 2014-2020 en het daarmee gemoeide volume; de grafiek toont het percentage vervallen projecten.

Subsidieronde

Aantal vervallen pv-projecten

Vervallen pv-volume (megawattpiek)

2014

829

307,29

2015

13

2,89

2016-I

259

56,45

2016-II

758

385,06

2017-I

1.611

833,40

2017-II

1.701

540,44

2018-I

1.867

831,46

2018-II

1.929

1.022,84

2019-I

2.247

864,99

2019-II

232

149,18

2020-I

3.766

1.312,71

2020-II

31

12,29

Totaal

15.243

6.319,00

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Triple Solar zoekt:

Full-stack developer

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraat 6B
Kremer Techniek zoekt:

PV Monteur

Fulltime (40 uur) - 's-Heerenberg
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!