Solar Magazine - Holland Solar over salderingsregeling zonnepanelen: ‘Niet tornen aan terugverdientijd van 7 à 8 jaar’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar over salderingsregeling zonnepanelen: ‘Niet tornen aan terugverdientijd van 7 à 8 jaar’

Holland Solar over salderingsregeling zonnepanelen: ‘Niet tornen aan terugverdientijd van 7 à 8 jaar’

Het kabinet besluit nog voor de zomer over de toekomst van de salderingsregeling. Erik Snijders van Holland Solar: ‘Het blijven garanderen van een terugverdientijd van 7 à 8 jaar is voor ons prioriteit nummer 1.’

Erik Snijders is chief executive officer van KiesZon dat grootschalige zakelijke en residentiële zonnestroomprojecten realiseert. Hij is eveneens verantwoordelijk voor alle zonne-energieactiviteiten van energieleverancier Greenchoice in de residentiële markt en in die hoedanigheid voorzitter van de Commissie ‘Consumenten PV’ van branchevereniging Holland Solar. Die focust zich op alle zaken die van belang zijn voor de residentiële zonne-energiemarkt. Het dossier salderingsregeling ligt daarbij boven op de stapel.

Eenvoudig en goed
‘De uitrol van zonne-energiesystemen op de daken van particulieren is sinds jaar en dag een belangrijke kracht van onze energietransitie’, aldus Snijders. ‘Het is relatief makkelijk te doen, voor iedereen te realiseren en een bewezen betrouwbare technologie. Je wekt lokaal groene stroom op en die wordt voor een flink deel ook direct ter plekke verbruikt. Het totale dakoppervlak van de Nederlandse huizen is groot. Dat wordt nog maar op 1,5 miljoen woningen benut. Er ligt dus nog een enorm potentieel aan verduurzaming open in deze markt. De businesscase is eenvoudig en aantrekkelijk, en dat danken we aan onze salderingsregeling.’

Zonnepanelen
Waar het besluit over de afbouw van die subsidie vorig jaar controversieel werd verklaard, moet het nieuwe kabinet daar op korte termijn over beslissen. Daarbij is volgens Snijders waken voor ‘Belgische toestanden’ geboden; transparantie en continuïteit in beleid is vereist. Holland Solar is vanuit dat oogpunt momenteel doorlopend in gesprek met het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat.

Snijders: ‘Er is momenteel een heleboel aan de hand. De prijzen voor energie zijn historisch hoog, wat die in de nabije en verdere toekomst gaan doen, weten we niet. Met de inval van Rusland in Oekraïne schroeft Europa de ambities in het versnellen van de energietransitie verder op. Ook in dat licht is het voor Nederland van groot belang dat de residentiële zonne-energiemarkt blijft floreren. Het geleidelijk afbouwen van de salderingsregeling over de komende jaren kan prima, daar hebben wij ons als branche ook achter geschaard. Wij staan ook open voor lichte aanpassingen gezien de recente ontwikkelingen. Maar particulieren die investeren in zonnepanelen, of dat al hebben gedaan, moeten ervan uit kunnen blijven gaan dat ze die binnen 7 à 8 jaar terugverdienen. Dit is een overzichtelijke terugverdientijd die zekerheid geeft voor de investering en waardoor we draagvlak en snelheid van de energietransitie behouden.’

Thuisbatterij
Met de alsmaar toenemende problemen op grote delen van het elektriciteitsnet geven sommige netwerkbeheerders met regelmaat het signaal af voor de wenselijkheid van een versnelde afbouw van de salderingsregeling. Snijders zegt begrip te hebben voor hun perspectief, maar noemt een rem zetten op de energietransitie om investeringen in netverzwaringen te beperken, kiezen voor de verkeerde weg: de transitie moet in eenieders belang gerealiseerd worden. Het stimuleren van de opkomst van de thuisbatterij kan volgens hem op dit vlak wel bijdragen aan oplossingen.

‘Wij zien dit thema bij Holland Solar los van de salderingsregeling voor pv’, aldus Snijders. ‘Wij sturen op het rendabel houden van het investeren in zonnepanelen ook zonder batterij. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat de thuisbatterij een waardevolle aanvulling kan zijn voor een rendabel, duurzaam, residentieel energiehuishouden als de salderingsregeling wordt afgebouwd. Sterker nog, een batterij plaatsen heeft vooral zin als je zelf zonnestroom opwekt. Bovendien gaat de thuisbatterij een onlosmakelijk onderdeel van een duurzaam energiesysteem vormen, onder andere om het stroomnet te ontlasten door zelfconsumptie van zonnestroom te vergroten. Daarom werken we binnen onze commissie, samen met Energy Storage NL, momenteel aan een gebalanceerd voorstel naar de regering. Daarbij gaat het zeker niet alleen over subsidiebedragen die nodig zijn om de doorbraak van de thuisbatterij te bewerkstelligen, maar ook over de wijze waarop dat het beste kan. Dit hoeft niet per se via subsidies maar kan ook via de nettarieven.’

Gedragscode
Het advies vanuit de zonne-energie- en opslagbranche voor subsidiëring van de thuisbatterij in Nederland wordt nog voor het zomerreces van 2022 afgegeven. Dat maakt de weg vrij voor het aanpakken van een derde dossier dat voor dit jaar nog op tafel ligt bij de commissie van Snijders: het uitwerken van de gedragscode Zon op Dak.

Snijders: ‘Die bestaat al voor grootzakelijke zonne-energieprojecten op land en daken. Nu gaan we die bij Holland Solar samen met onze achterban ook uitwerken voor de residentiële markt. Daarin zullen thema’s zoals visuele aspecten van installaties, de omgang met klanten en kwaliteit en veiligheid aan de orde komen. Daarbij begeven we ons natuurlijk niet op het terrein van bestaande regelingen op het gebied van erkenningen, certificeringen en inspecties. Maar wij zijn natuurlijk wel de vertegenwoordiger van de zonne-energiebedrijven in Nederland. Zakendoen met onze leden moet een garantie zijn voor in zee gaan met partijen die kwaliteit bieden op heel veel vlakken. Met de gedragscode Zon op Dak committeren zij zich daaraan en dat biedt duidelijkheid in de markt.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Junior Beheerder Onderhoudscontracten

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

BIM Modelleur

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!