logo
wvhj2023
hero-image
24 maart 2022

NEN-werkgroep Brandveiligheid zonnepanelen werkt hard aan nieuwe beoordelingsmethode

De NEN-werkgroep Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil verwacht dat de nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid van zonnepanelen in en op de gebouwschil onderdeel wordt van bestaande normen.

Daarbij komt er een uitwerking in de NEN 7250. ‘Met deze keuze blijft zonnepaneelinstallateurs een zoektocht bespaard’, aldus Chris van der Meijden, technisch directeur bij Kiwa BDA, voorzitter van de normcommissie van de NEN 7250 en voorzitter van de NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’. De redactie van Solar Magazine maakt met Van der Meijden de tussenbalans op voor de nieuwe brandveiligheidsbeoordelingsmethode voor pv-installaties en van de vernieuwing van de zonne-energienorm NEN 7250.

De NEN-werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’ werd 3 jaar geleden in het leven geroepen, omdat de huidige bouwregelgeving – het Bouwbesluit 2012 – onvoldoende invulling geeft aan het beoordelen van de brandveiligheid van pv-installaties in en op de gebouwschil, en er behoefte uit het toepassingsgebied is naar een voor iedereen geaccepteerde beoordelingsmethode.

Brandveiligheid: 3 fasen
Het door de NEN-werkgroep gehanteerde werkplan kent 3 fasen. De eerste 2 zijn afgelopen kalenderjaar afgerond en stonden in het teken van inventariseren, bepalen wat er over de brandveiligheid van zonne-energie op daken en in gevels in bestaande bouwregelgeving opgenomen is en het ontwikkelen van voorstellen voor de beoordeling van brandveiligheidsaspecten.

‘De derde fase is het opstellen van een beoordelingsschema om te komen tot brandveilige toepassing van alle verschillende zonne-energietoepassingen’, legt Van der Meijden uit. ‘Dit proces is in volle gang. Afgelopen kalenderjaar hebben we een eerste mijlpaal bereikt met het opstarten van de werkzaamheden voor een brandveiligheidsbeoordelings- dan wel -testmethode voor zonnepanelen op platte daken. In subwerkgroepen wordt die nu ook voor de 2 andere toepassingen – hellende daken en gevels – verder uitgewerkt.’

Keuzemoment
Met de derde en laatste fase is voor de werkgroep ook een belangrijk keuzemoment aangebroken: hoe moet de brandveiligheidsbeoordelingsmethode vastgelegd worden in een of meerdere normen? ‘De verwachting is niet te kiezen voor een nieuwe norm, ondanks dat die gedachte eerder wel speelde’, stelt Van der Meijden. ‘De angst was dat veel pv-bedrijven de bestaande bouwnormen niet kennen en zij bovenop de NEN 1010 en NEN 7250 dan ook nog eens kennis zullen moeten nemen van bouwnormen voor brandveiligheid. Dit willen we ondervangen door de informatie ook uit te werken in de NEN 7250.’

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de te ontwikkelen beoordelingsmethode inzake brandveilige toepassing. Hierin zijn 3 brandscenario’s van belang. Van der Meijden: ‘Er zijn 3 scenario’s: brand van binnen, brand van buiten en tot slot een brand die ontstaat in de pv-installatie. De laatste is een nieuw scenario dat in de huidige bouwnormen voor dit soort toepassingen ook nog niet voorkomt. Er moet nog overeenstemming bereikt worden over hoe een brandtest eruit moet zien als de ontsteking vanuit de pv-installatie plaatsvindt. Tot slot is voor het uitvoeren van de testen ook nog financiering nodig. We hopen dat in de tweede helft van 2023 ons werk erop zit en de aangepaste normen gepubliceerd kunnen worden. Eerlijkheidshalve verwacht ik dat die planning moeilijk haalbaar is. Met de wetenschap dat de markt gezien alle discussies over de brandveiligheid met smart op de nieuwe beoordelingsmethode zit te wachten, zullen we zoveel mogelijk proberen via papers of tussenrapporten tussentijdse resultaten te openbaren.’

NEN 7250
De informatie over brandveiligheid zal volgens Van der Meijden dus niet alleen terechtkomen in de bestaande normen voor brandveiligheid van gebouwen – zoals de NEN 6063 NEN 6068, eventueel ook NEN 1010 –maar ook in de NEN 7250 die onlangs herzien werd. ‘De NEN 7250 moet installateurs van zonnepanelen het totaalbeeld blijven bieden.’

Met de publicatie van de nieuwe versie van de NEN 7250 werd afgelopen december de eerste fase van de herziening van de norm afgerond. Het betekende direct ook het startschot voor de tweede fase van de herziening. ‘Voor de eerste fase is geen fundamenteel onderzoek nodig geweest’, duidt Van der Meijden. ‘Voor de tweede fase stellen we nu een projectplan op. Bij de nieuwe herziening zullen vooral de wat meer inhoudelijke onderwerpen behandeld worden waarvoor ook onderzoek nodig is.’

Lees hier het volledige artikel in de maart 2022-editie van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten