Solar Magazine - CBS gaat onderzoek verfijnen om energieprijzen nauwkeuriger te berekenen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CBS gaat onderzoek verfijnen om energieprijzen nauwkeuriger te berekenen
© Daniel127001 | Dreamstime.com

CBS gaat onderzoek verfijnen om energieprijzen nauwkeuriger te berekenen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat zijn onderzoek naar de energieprijzen verfijnen. Het CBS publiceert maandelijks cijfers die nu een sterke prijsstijging laten zien van gas, elektriciteit en brandstoffen.

De energieprijsstijgingen zorgen op dit moment in belangrijke mate voor de algehele toename van de inflatie, maar ook de prijzen van bijvoorbeeld voeding zitten in de lift.

Inflatie
Deze recente ontwikkelingen zijn mede reden voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om te bekijken in hoeverre de huidige methode van berekening van de energieprijzen verder kan worden verfijnd.

Arlen Hoebergen is statistisch onderzoeker bij het team Consumentenprijzen van het CBS. Dit team berekent maandelijks de inflatie; de gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten die door de consument worden gekocht. ‘De inflatie is de afgelopen maanden toegenomen. Een belangrijke oorzaak daarvan zijn de stijgende energieprijzen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen. De prijsstijgingen van die producten bepalen momenteel voor meer dan de helft de huidige inflatie.’

Consumentenprijsindex
Ook het feit dat er na de coronaperiode veel vraag is naar bepaalde producten is volgens Hoebergen van invloed op de prijsstijgingen. ‘De prijsstijging bij computerchips leiden bijvoorbeeld tot hogere prijzen van tv’s en de hogere prijzen van containertransport werken door in de prijs van veel producten die worden geïmporteerd.’

Het CBS meet iedere maand de prijzen voor het berekenen van de inflatie met de consumentenprijsindex (CPI). In de CPI meet het CBS maandelijks de verschillende onderdelen van de gas- en elektriciteitsrekening. ‘Het zijn voor elke verslagmaand de prijzen zoals die worden aangeboden door de energiemaatschappijen. Bij het gebruik van deze prijzen voor het berekenen van het gemiddelde prijsniveau voor huishoudens levert dat een goed beeld op van het prijsniveau waartegen contracten op dat moment worden afgesloten. Maar een deel van de huishoudens heeft een meerjarig contract met een vaste prijs voor het leveringstarief. Het leveringstarief van eerder afgesloten meerjarige contracten wordt door het CBS op dit moment niet meegenomen in het gemiddelde prijsniveau.’

Schommelingen
Het is bij het CBS onbekend hoeveel huishoudens welke contracten op welk moment tegen welke prijs hebben afgesloten. Hoebergen: ‘Bij stijgende energieprijzen betekent dit dat de gemiddelde prijs die alle huishoudens in Nederland samen betalen lager ligt dan de waargenomen prijzen, en bij dalende energieprijzen ligt dit hoger dan in de CPI wordt weergegeven. Dit zorgt voor grotere schommelingen in de prijsindex op de korte termijn. Over een langere periode middelt de prijsindex van de energie uit.’

Hoebergen benadrukt dat de prijsontwikkeling zoals die nu plaatsvindt op de energiemarkt uitzonderlijk is. ‘De huidige methode om de prijzen van gas- en elektriciteit te meten, voldoet goed bij een redelijk stabiele markt, maar bij extreme prijsstijgingen zoals in de huidige turbulente markt hebben we behoefte om de methode waarmee wij de huidige prijsontwikkelingen in kaart brengen verder te verfijnen, zodat we ook bij de energieprijzen kunnen waarnemen wat de consument op dat moment écht betaalt. Daarom doen wij daar als CBS op dit moment onderzoek naar, want momenteel zijn er grote verschillen in de prijzen die huishoudens betalen. Een huishouden dat een jaar geleden een vast contract voor 3 jaar heeft afgesloten, betaalt dit jaar minder door belastingvoordeel, terwijl een huishouden met een variabel contract veel meer moet betalen.’

Overal in Europa
Niet alleen Nederland kampt met hoge energieprijzen, ook andere Europese landen hebben hiermee te maken.

Hoebergen: ‘De energiemarkt in de diverse Europese landen is erg verschillend en moeilijk vergelijkbaar. Maar overal zijn forse prijsstijgingen, in Nederland en België echter het meest.’ Het CBS overlegt met andere landen in Europa over de manier waarop de schommelingen in de energieprijzen kunnen worden gemeten. Ook met Eurostat, het Europese statistiekbureau, is het CBS hierover in contact.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Werkvoorbereider Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!