Solar Magazine - Vlaanderen: Fluvius ontvangt 2.564 klachten over uitvallen omvormer zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Vlaanderen: Fluvius ontvangt 2.564 klachten over uitvallen omvormer zonnepanelen
© Fluvius

Vlaanderen: Fluvius ontvangt 2.564 klachten over uitvallen omvormer zonnepanelen

De Vlaamse netbeheerder Fluvius heeft afgelopen kalenderjaar 2.564 klachten van consumenten ontvangen over het uitvallen van hun omvormer van de zonnepanelen door overbelasting van het stroomnet.

Daarmee is het aantal klachten met ruim 60 procent gegroeid, want een jaar eerder ontving de netbeheerder slechts 1.574 klachten.

Concentratie in Limburg
Met meer dan 600.000 residentiële pv-systemen concludeert Fluvius dat 0,04 procent van de zonnepaneeleigenaren afgelopen kalenderjaar een melding maakte over het uitvallen van de omvormer.

Een groot deel van de problematiek situeert zich in de provincie Limburg. Het stroomnet is daar volgens de netbeheerder opgebouwd met vaak lange stroomkabels vanwege de geografische spreiding in de landelijke gebieden. Door de snelle toename van het aantal pv-installaties kan de omvormer daardoor in bepaalde gebieden uitvallen bij zonnig weer. ‘Er ontstaan dan hoge voltages op het net, zodat de omvormer niet meer kan terugleveren aan het net’, aldus Fluvius.

Terecht en onterecht
Bij deze problematiek moet een onderscheid gemaakt worden tussen terechte en onterechte meldingen. Bij terechte meldingen ligt de oorzaak van de uitval aan het stroomnet en is Fluvius dus verantwoordelijk. Bij onterechte klachten liggen problemen met de installatie binnenshuis of de omvormer ten grondslag aan de uitval. In dat laatste geval moet de zonnepaneeleigenaar contact opnemen met zijn installateur om het probleem te verhelpen.

Compensatie opbrengstverlies
Wanneer de klant zich richt tot de klachtendienst van Fluvius dan betreft dit een verzoek tot compensatie voor het opbrengstverlies dat hij geleden heeft door het uitvallen van de omvormer. De netbeheerder stelt dat het echter niet eenvoudig is om te bepalen hoeveel ‘opbrengst’ de klant misgelopen heeft.

Op het moment van het opstellen van de jaarlijkse klachtenanalyse telde de netbeheerder 456 openstaande klachten. Bij klachten probeert Fluvius de klant altijd binnen 1 week te contacteren. Maximaal 10 werkdagen na het telefonisch contact gaat een technieker langs bij de klant. Indien mogelijk lost hij het probleem onmiddellijk op. Als er echter structurele aanpassingen aan het net noodzakelijk zijn, dan zijn de doorlooptijden langer: gemiddeld 5 maanden voor het versterken of aanleggen van een nieuw stroomnet en tot 24 maanden voor het plaatsen van een nieuwe distributiecabine.

Langere verwerkingstijd door stormloop

In 2020 werd Fluvius geconfronteerd met een stormloop op de registratie van zonnepanelen waardoor de netbeheerder kampte met grote achterstanden bij de verwerking van de aangemelde nieuwe installaties.

Afgelopen kalenderjaar lag daarom de focus op het verwerken van de dossiers van het kalenderjaar 2020. Dit heeft volgens Fluvius een langere doorlooptijd tot gevolg gehad voor de dossiers die aangemeld werden in 2021, met een stijging van klachten over de langere verwerkingstijden als gevolg.

Klanten dienden vooral een klacht in, omdat ze door de achterstand van Fluvius langer moeten wachten om de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen te kunnen aanvragen die sinds juli 2021 beschikbaar is.

In 2021 daalde de algemene tevredenheid over Fluvius hierdoor met 9 procent tot 64 procent. Meer dan een derde van de klanten geeft aan ontevreden te zijn over de aanmelding van zijn productie-installatie. Om de tevredenheid te verbeteren, gaat Fluvius verder inzetten op het vereenvoudigen van de aanmeldingsprocedure. In 2022 wordt hiervoor een nieuwe applicatie gelanceerd in het ‘Mijn Fluvius’-portaal.

Naast dat er in 2021 bij Fluvius ruim 14.000 keer subsidie werd aangevraagd voor de installatie van zonnepanelen, werd ook 92.973 keer de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aangevraagd. 91.436 keer voor woongebouwen en 1.537 keer voor niet-woongebouwen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
SolarNRG zoekt:

Accountmanager Zakelijk

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!