logo
wvhj2023
© Kristof Lauwers | Dreamstime.com
© Kristof Lauwers | Dreamstime.com
4 maart 2022

Vlaamse netbeheerders moeten investeringsplannen ter consultatie voorleggen

Energieregulator VREG gaat dit jaar voor het eerst de langetermijninvesteringsplannen van de Vlaamse netbeheerders beoordelen. Het gaat om de geplande investeringen voor de komende 10 jaar in het gas- en stroomnet.

Eind december keurde de VREG alle investeringsplannen van de netbeheerders af, omdat die op een te korte termijn gericht waren (red. zie kader). In het Vlaamse Energiedecreet, dat bepalingen bevat over de investeringsplannen van de distributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, is namelijk vastgelegd dat de investeringsplannen een termijn van 10 jaar moeten beslaan. Deze termijn is pas sinds vorig jaar van kracht, doordat Vlaanderen het Energiedecreet wijzigde als onderdeel van een omzetting van nieuwe Europese regelgeving.

Rapporteringsmodellen
De netbeheerders moeten de investeringsplannen nu voor een periode van 10 jaar opmaken en ze moeten een openbare raadpleging over de plannen houden. In het najaar beoordeelt de VREG de investeringsplannen van onder meer Fluvius en Elia voor het eerst in deze nieuwe vorm.

In aanloop naar de beoordeling van de plannen heeft de VREG rapporteringsmodellen voor de distributienetbeheerders gewijzigd. Dat model beschrijft op welke manier de distributienetbeheerders de vereiste informatie over de investeringsplannen moeten indienen.

Uitdagingen
Door de investeringsplannen van de netbeheerders nu ook een termijn van 10 jaar te laten omvatten, verwacht de VREG een beter zicht te krijgen op de uitdagingen op de langere termijn.

De distributienetbeheerders gaan aan de slag met de nieuwe rapporteringsmodellen. Daarna zullen zij een brede openbare raadpleging organiseren over hun investeringsplannen. Ook de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit zal zijn investeringsplannen publiek voorleggen.  De netbeheerders moeten hun investeringsplannen en de resultaten van de openbare raadpleging uiterlijk 1 oktober bij de VREG indienen. 

Kortetermijnplannen afgekeurd

Afgelopen kalenderjaar dienden de Vlaamse netbeheerders bij de VREG investeringsplannen voor de periode 2022-2025 in. De Vlaamse energieregulator heeft die plannen half december afgekeurd, omdat er geen investeringsplan voor de komende 10 jaar is ingediend en er geen afweging is gemaakt tussen aankoop van flexibiliteit en een bijkomende investering.

In de investeringsplannen 2022-2025 melden de netbeheerders een beperkte groei van de benodigde capaciteit te verwachten in de komende 3 jaar. Wel is er op het laagspanningsnet een sterke toename van de benodigde capaciteit vanwege verduurzaming bij consumenten.

Er is volgens de VREG onvoldoende duidelijkheid over de aanwezige capaciteit op het laagspanningsnet en over de aanwezige belasting. De VREG is in samenwerking met Fluvius en het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een studie gestart die dit in kaart moet brengen. Die moet duidelijk maken wat in het laagspanningsnet de capaciteitsproblemen op lange termijn zullen worden. Eveneens moet er een inzicht gegeven worden of het huidige kortetermijninvesteringsbeleid volstaat voor de lange termijn, of dat er meer proactieve investeringen noodzakelijk zijn. De studie is voor de VREG een belangrijk instrument om het investeringsbeleid van het laagspanningsnet te beoordelen in de toekomst. De uitrol van de digitale meter in Vlaanderen moet de netbeheerder ook toelaten om met de beschikbare meetgegevens de gehanteerde modellen en het gevoerde investeringsbeleid te verifiëren en waar nodig bij te sturen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten