Solar Magazine - Minister Jetten: import waterstof belangrijk voor verkleinen beslag op binnenlandse energieproductie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Jetten: import waterstof belangrijk voor verkleinen beslag op binnenlandse energieproductie
© Martijn Beekdam

Minister Jetten: import waterstof belangrijk voor verkleinen beslag op binnenlandse energieproductie

Minister Jetten meldt na nieuw onderzoek van TNO dat de import van waterstof voor Nederland in de toekomst belangrijk wordt om het beslag op de binnenlandse energieproductie te verkleinen.

In aanloop naar het debat over waterstof heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de TNO-analyse en de voortgang van het Nationaal Waterstof Programma.

Coalitieakkoord
Jetten stelt drukdoende te zijn met de uitwerking van de ambities uit het coalitieakkoord. Het is zijn streven om dit jaar nog grote stappen te zetten in de vormgeving van het waterstofbeleid. ‘Dat acht ik nodig voor de ambitie van 500 megawatt geïnstalleerde elektrolysecapaciteit in 2025, en vooral om de verhoogde klimaatambities voor 2030 binnen bereik te brengen. Het realiseren van meer CO2-reductie in 2030 zal immers ook vragen om sterkere opschaling van waterstofproductie en -import. Onze waterstofambities vragen om een sterk beleidsprogramma met verschillende instrumenten; alleen zo komt onze ambitie voor opschaling van de binnenlandse productie en import van waterstof binnen bereik. Momenteel onderzoek ik daarvoor verschillende beleidsopties, zoals de ondersteuning van elektrolyseprojecten via de Europese Important Project of Common European Interest (IPCEI)-regeling voor waterstof en extra openstellingsrondes van het opschalingsinstrument, maar ook opties voor vraagsturing.’

Dit najaar beoogt hij een eerste openstelling van het nieuwe opschalingsinstrument elektrolyse te organiseren, waarna hij een goede basis denk te hebben voor het maken van doelstellingen voor de afname van investeringskosten voor elektrolyse en de kostprijs van hernieuwbare waterstof. Waterstofproductie zal volgens de minister op lange termijn onmisbaar zijn voor het waarborgen van de continuïteit van het Nederlandse energiesysteem. ‘Intermitterende energiebronnen als wind en zonne-energie zijn immers zeer geschikt om de opgewekte energie op te slaan in de vorm van waterstof. Juist op piekmomenten, wanneer het hard waait en/of er veel zon is, zien we capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet ontstaan. Door elektrolysers op die momenten waterstof te laten produceren, worden de pieken afgevlakt en wordt de duurzame energie goed benut.’

TNO-analyse
Vorig jaar zomer presenteerde de Europese Commissie als onderdeel van de Europese Green Deal het ‘Fit-for-55’-pakket. De minister heeft TNO een analyse laten maken van de waterstofdoelen in dat pakket. ‘De Europese Commissie heeft voorgesteld om onder de herziene EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (RED II) bindende nationale doelen vast te stellen voor gebruik van hernieuwbare waterstof in de sectoren industrie (50 procent in 2030) en mobiliteit (2,6 procent in 2030)’, duidt Jetten. ‘TNO heeft deze voorstellen geanalyseerd en concludeert dat de voorgestelde doelen in 2030 zouden vragen om 66-86 petajoule hernieuwbare waterstof per jaar en 4,4-11,2 gigawatt elektrolyse in binnen- of buitenland. Import van waterstof zal een belangrijke rol spelen om het beslag op de binnenlandse energieproductie te verkleinen.’

Nationaal Waterstof Programma
De minister meldt tot slot dat het programmaplan van het Nationaal Waterstof Programma inmiddels is afgerond en het programma afgelopen januari is gestart. De centrale opgave van het Nationaal Waterstof Programma is het onderzoeken en stimuleren van de bijdrage van waterstof aan het realiseren van de energietransitie. Omdat het programma gekoppeld is aan het Klimaatakkoord, is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het coördinerende ministerie.

Het doel van het Nationaal Waterstof Programma is het verbinden, faciliteren, versnellen en monitoren van de ontwikkelingen van waterstof. Hier wordt concreet invulling aan gegeven door de knelpunten die in het werkplan in kaart zijn gebracht te bespreken, prioriteren en te vertalen in acties. Het Nationaal Waterstof Programma zorgt daarbij voor verbinding met andere (overheids)programma’s zoals het Programma Energiesysteem (PES), het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), de Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee (VAWOZ), en het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). Het Nationaal Waterstof Programma zal rond de zomer 2022 de routekaart waterstof opleveren. ‘In de huidige ambities voor waterstof ligt de nadruk op gerealiseerd elektrolysevermogen’, aldus Jetten. ‘Zeker met de presentatie van het nieuwe regeerakkoord is er behoefte aan verbreding en verdieping van de ambities. De routekaart bevat gedetailleerde informatie over uitrol van alle relevante onderdelen van de waardeketen en de flankerende maatregelen of randvoorwaarden. Deze gedetailleerde uitwerking is nodig om het realiseren van de ambitie van 500 megawatt geïnstalleerde elektrolysecapaciteit in 2025 en 3-4 gigawatt in 2030 te laten slagen.’

De opzet van het programma zal na oplevering van de routekaart en aan het einde van ieder kalenderjaar geëvalueerd worden.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
SolarToday zoekt:

Commercieel administratief medewerk(st)er

32-40 uur - Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem
Green Energy Storage zoekt:

Projectleider Ontwikkeling

Fulltime (40 uur) - Ceresstraat 1, 4811 CA Breda
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!