Solar Magazine - Stedin: reserveer meer boven- en ondergrondse ruimte voor snelle uitbreiding stroomnet
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Stedin: reserveer meer boven- en ondergrondse ruimte voor snelle uitbreiding stroomnet
© Stedin

Stedin: reserveer meer boven- en ondergrondse ruimte voor snelle uitbreiding stroomnet

De landelijke, provinciale en lokale overheden moeten meer boven- en ondergrondse ruimte reserveren voor een snelle uitbreiding van het elektriciteitsnet. Die oproep doet netbeheerder Stedin.

Bij de presentatie van zijn jaarverslag meldt Stedin afgelopen kalenderjaar 687 miljoen euro in het beheren en onderhouden van zijn gas- en elektriciteitsnetten te hebben geïnvesteerd. Hoewel dit voor Stedin een record is, is verdere versnelling van de energietransitie nodig om de klimaatambities en economische groei bij te benen.

Allerlei vormen van schaarste
Een van de schaarstes waarmee Stedin steeds vaker te maken krijgt, is het gebrek aan ruimte voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Hiervoor moet op tijd meer boven- en ondergrondse ruimte worden gereserveerd, vindt de netbeheerder.

Koen Bogers, chief executive officer van Stedin Groep, hierover: ‘Het verzorgingsgebied van Stedin is een magneet voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid. De verbouwing van het elektriciteitsnet om die ontwikkelingen mogelijk te maken, is een operatie die nog jaren duurt. We krijgen steeds meer te maken met allerlei vormen van schaarste. Denk aan beperkte financieringsmogelijkheden, maar ook aan tekorten aan materialen en geschikte vakmensen. We zien in ons verzorgingsgebied ook dat de beperkte fysieke ruimte de snelheid van de energietransitie belemmert. Maar versnelling is nu juist nodig. Tot 2030 bouwen we 2 tot 4 grote verdeelstations per jaar. Dit is gemiddeld 3 keer zoveel als voorheen.’

Doorlooptijd verkorten
Stedin Groep roept het nieuwe kabinet, provincies, regionale energiestrategieën en gemeenten op om samen met netbeheerders meer aandacht te hebben voor de benodigde ruimte voor de aanleg en de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Bij de bouw van nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, datacenters, maar ook voor gebieden die in de Regionale Energiestrategieën  (RES’en) aangewezen zijn voor zonnepanelen en windmolens, is het reserveren van ruimte voor elektriciteitskabels en stations noodzakelijk. Hierdoor kan het gesprek voeren met de omgeving, het aankopen van grond en wijzigen van bestemmingsplannen eerder starten. Dit verkort volgens Stedin de totale looptijd die nodig is om een verdeelstation te bouwen, zodat consumenten en ondernemers sneller aangesloten kunnen worden.

Stedin: 600 megawatt zonnepanelen aangesloten

Stedin meldt afgelopen kalenderjaar in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland een vermogen van 600 megawatt zonnepanelen en 69 megawatt windmolens te hebben aangesloten.

De redactie van Solar Magazine meldde eerder al dat het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in Stedins werkgebied bij consumenten gegroeid is tot 988,6 megawattpiek (red. 1.177,5 megawattpiek inclusief de provincie Zeeland).

Stedin verwacht tot 2030 bijna 6 gigawatt duurzame opwek van windmolens en zonnepanelen op daken aangesloten te hebben. Hiervoor is 1.850 kilometer aan middenspanningskabels nodig. Dat is ongeveer de afstand tussen Rotterdam en Lissabon. Daarnaast moet een groot deel van de hoofdverdeelstations worden verzwaard en zijn honderden nieuwe trafohuisjes nodig. Dit is berekend op basis van het bestaande klimaatakkoord. De ambitieuzere doelstellingen van Europa uit ‘Fit for 55’ en het nieuwe coalitieakkoord zijn hier nog niet in meegenomen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
ODE Vlaanderen zoekt:

Beleidsmedewerker zon

Fulltime (40 uur) - Brussel
Zonnefabriek zoekt:

Customer Support medewerker

32-40 uur - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!