logo
wvhj2023
© Serhii Liakhevych | Dreamstime.com
© Serhii Liakhevych | Dreamstime.com
16 februari 2022

Verkopen zonnepanelen in Brussel met 83 procent gedaald

Het gewest Brussel heeft na het recordjaar 2020 de verkopen van zonnepanelen afgelopen kalenderjaar met 83 procent zien dalen. Er werden 1.436 nieuwe zonnepaneelsystemen in gebruik genomen.

Waar de verkopen gemeten naar vermogen met 83 procent zijn gedaald, bedraagt de daling gemeten naar aantal installaties slechts 63 procent. 

Recordjaar nog beter
De cijfers voor het jaar 2020 zijn bovendien naar boven bijgesteld. Waar Brugel eerder nog meldde dat er in het recordjaar 2.703 nieuwe installaties – goed voor een vermogen van 51,17 megawattpiek – werden geplaatst, is dat nu verhoogd naar 3.885 nieuwe installaties met een vermogen van 67,56 megawattpiek. Die verkooppiek was onder meer te danken aan het feit dat de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt Brugel per 1 januari 2021 de steun voor zonnepanelen heeft verlaagd.

De 2 onderstaande grafieken tonen de groei per kalenderjaar en het cumulatief aantal opgestelde pv-installaties en het bijbehorende vermogen.

* dit betreft het aantal nieuwe installaties verminderd met het aantal buiten bedrijf gestelde installaties. Afgelopen kalenderjaar werden 23 installaties uit bedrijf genomen; goed voor een vermogen van 350 kilowattpiek.

Doelgroep

Aantal installaties

Opgesteld vermogen

Consumenten

6.212

23,23 megawattpiek

Private onderneming

5.705

169,24 megawattpiek

Publieke onderneming

304

16,96 megawattpiek

Totaal

12.221

209,43 megawattpiek

Per vermogenscategorie
Het aantal nieuwe installaties daalde het hardst in het segment van systemen tot 5 kilowatt, te weten met 73 procent van 3.197 naar 871 nieuwe installaties. Enkel in het segment van 5 tot 36 kilowatt groeide het aantal installaties, te weten van 437 naar 546 nieuwe installaties. Het daarmee gemoeide vermogen was echter 10 procent lager dan in 2020, te weten 5,23 tegenover 5,80 megawattpiek.

Onderstaande tabel toont het aantal installaties per vermogenscategorie.

Vermogenscategorie

Nieuwe installaties 2021

Cumulatief aantal installaties

0 tot 5 kilowatt

871

9.557

5 tot 36 kilowatt

546

1.925

36 tot 100 kilowatt

13

378

100 tot 250 kilowatt

5

221

> 250 kilowatt

1

140

Totaal

1.436

12.221

Onderstaande tabel toont het geïnstalleerde vermogen per vermogenscategorie.

Vermogenscategorie

Nieuw geplaatst vermogen

Cumulatief opgesteld vermogen

0 tot 5 kilowatt

3,47 megawattpiek

35,48 megawattpiek

5 tot 36 kilowatt

5,23 megawattpiek

20,35 megawattpiek

36 tot 100 kilowatt

0,85 megawattpiek

23,41 megawattpiek

100 tot 250 kilowatt

1,00 megawattpiek

34,06 megawattpiek

> 250 kilowatt

0,61 megawattpiek

96,13 megawattpiek

Totaal

11,17 megawattpiek

209,43 megawattpiek

5 koplopers
De 5 plaatsen in het Brusselse gewest die koploper zijn qua geïnstalleerd vermogen, zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Plaats

Aantal installaties

Opgesteld vermogen

Anderlecht

1.444

35,43 megawattpiek

Brussel

523

28,08 megawattpiek

Vorst

490

21,19 megawattpiek

Neder-Over-Heembeek

357

13,52 megawattpiek

Haren

311

13,26 megawattpiek

Qua aantal installaties gooit ook Ukkel hoge ogen; na koploper Anderlecht telt Ukkel namelijk 1.160 zonnepaneelinstallaties. Het daarmee gemoeide vermogen van 8,42 megawattpiek is echter relatief laag, omdat het grotendeels zonnepanelen op woningen betreft.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten