logo
wvhj2023
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com
10 februari 2022

EU stemt over nieuwe Batterijenverordening met veiligheidseisen en regels recycling batterijen

In Brussel stemt de Milieucommissie van het Europees Parlement vandaag over de komst van de nieuwe Europese Batterijenverordening. Daarmee komen er nieuwe veiligheidseisen aan batterijen en regels voor recycling.

De Europese Commissie presenteerde het eerste voorstel voor de nieuwe Batterijenverordening al in december 2020. Sindsdien is er door tal van brancheorganisaties, maar ook individuele landen gelobbyd om het voorstel op diverse onderdelen aan te passen.

Stemmen
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) – met 81 leden de grootste van het Europees Parlement – stemt vandaag over het voorstel van de Europese Commissie en een groot aantal amendementen die onderdelen van het voorstel van de Batterijenverordening wijzigen.

Na de stemming van de ENVI-commissie zullen de onderhandelingen tussen de Europese Raad – met daarin de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de EU – en het Europees Parlement van start gaan. De volgende mijlpaal is daarbij de vergadering van de Milieuraad – met daarin de milieuministers van de EU-landen – die op 17 maart vergadert over de Batterijenverordening.

Verschillen oude en nieuwe regels
Anders dan de huidige Batterijenrichtlijn zorgt de Batterijenverordening ervoor dat overal in Europa dezelfde regels voor batterijen van toepassing zijn. De nieuwe verordening bevat zowel regels over terugname van batterijen als recycling en producteisen. In Nederland is de huidige Batterijenrichtlijn geïmplementeerd in de ‘Regeling beheer batterijen en accu’s 2008’. Daarin is de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling van afgedankte batterijen opgenomen.

Vooral de productregels zullen in de nieuwe Batterijenverordening veel uitgebreider zijn dan in de huidige Batterijenrichtlijn. Zo bevat de huidige Batterijenrichtlijn geen specifieke eisen betreffende veiligheid bij inzameling, verwerking en recycling van afgedankte batterijen. Daarnaast stelt de richtlijn geen veiligheidseisen voor refurbished batterijen. De richtlijn stelt als eis dat er gerecycled dient te worden volgens de Europese wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en afvalbeheer. De richtlijn vereist dat producenten in de lidstaten een inzamelingssysteem opzetten. In tegenstelling tot de voorgestelde Batterijenverordening is het in de huidige situatie, wanneer er geen levensvatbare eindmarkt is, nog wel toegestaan om draagbare accu’s en batterijen die cadmium, kwik of lood bevatten te storten of ondergronds op te slaan. Gezien de veiligheid voor het milieu en de omgeving is dat in de nieuwe verordening uitgesloten. Dat geldt uiteraard pas vanaf het moment dat de verordening van kracht is.

74 commissieleden stemmen ‘voor’

Update 10 februari 20.00 uur | De ENVI-commissie heeft met 74 stemmen voor, 8 tegen en 5 onthoudingen haar standpunt aangenomen over de nieuwe Europese Batterijenverordening. De leden van het Europees Parlement zijn het daarmee eens met de aanpak van de Europese Commissie om de huidige wetgeving te herzien.

De Europarlementariërs willen een verplichting voor de batterij-industrie om due diligence in de waardeketen uit te voeren en zich daarmee te houden aan internationaal erkende normen en regels voor passende zorgvuldigheid en zo dwangarbeid en milieuschade voorkomen.

Nederland maakt zich sterk voor ambitieuze inzamel- en recycledoelen

Toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg heeft de Tweede Kamer afgelopen december geïnformeerd over de voortgang van de strategische aanpak van batterijen en over de Nederlandse inzet binnen de Europese Batterijenverordening. De staatssecretaris stelt dat Nederland zich sterk maakt voor ambitieuze inzamel- en recycledoelen in de onderhandelingen over de voorgestelde Batterijenverordening.

De staatssecretaris liet Royal HaskoningDHV in dat kader een verkenning uitvoeren naar de regelgeving rond veiligheid van batterijen. Uit de verkenning is een aantal conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen. Een belangrijke conclusie is dat de regelgeving dekkend is, maar dat er in de regelgeving weinig aandacht is voor integraal veiligheidsdenken, waarbij in zowel de productiefase als in de gebruiksfase nagedacht wordt over de context waarin een batterij wordt gebruikt.

Een belangrijke aanbeveling is daarom een aanscherping van de voorgestelde Batterijenverordening op het aspect van productveiligheid. Deze aanbeveling is volgens de staatssecretaris al meegenomen in de Nederlandse inbreng voor de Europese verordening.

Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten