Solar Magazine - Noord-Holland: 2 miljoen euro subsidie voor gemeenten die kiezen voor duurzame warmte
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Noord-Holland: 2 miljoen euro subsidie voor gemeenten die kiezen voor duurzame warmte
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

Noord-Holland: 2 miljoen euro subsidie voor gemeenten die kiezen voor duurzame warmte

De provincie Noord-Holland stelt 2 miljoen euro subsidie ter beschikking aan gemeenten om hen te helpen bij de overgang naar duurzame warmtebronnen zoals aardwarmte, geothermie of zonnewarmte.

De gemeenten in Noord-Holland gaan de komende jaren samen met de bewoners in beeld brengen welke alternatieven voor aardgas het beste in een bepaalde wijk of buurt passen. De provincie ondersteunt gemeenten hierbij met subsidies, onderzoek en het uitwisselen van kennis.

Transitievisie Warmte
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente een zogeheten Transitievisie Warmte opstelt. In deze visie staat welke wijken het eerste van het gas af gaan, op welke manier en in welk tempo.

Het aansluiten van huizen op warmtebronnen is afhankelijk van de financiële haalbaarheid, ruimtelijke mogelijkheden, milieu en draagvlak. Om te zorgen dat gemeenten een gedragen warmtevisie opstellen met een realistische doorkijk naar de wijkuitvoeringsplannen, is een goed proces en goede voorbereiding met betrokkenheid van inwoners essentieel.

Servicepunt
Het Servicepunt Duurzame Energie staat gemeenten in opdracht van de provincie bij bij de eerste stappen die nodig zijn voor het invullen van de warmteplannen. De meeste gemeenten huren daarnaast voor de uitwerking van de plannen experts in. Dat kost geld. De afgelopen 3 jaar deden 14 gemeenten een beroep op de provincie voor een financiële bijdrage.

Omdat nog lang niet voor alle wijken in Noord-Holland warmteplannen zijn gemaakt, wordt de subsidieregeling verlengd. Er is per gemeente maximaal 200.000 euro beschikbaar. De Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-Holland 2022 loopt tot 2025.

Complexe opgave
Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: ‘De warmtetransitie is een van de hoekstenen van het klimaatbeleid. Maar het is ook een complexe opgave, want het gaat om het maken van drastische keuzes, waarbij naar heel veel verschillende aspecten gekeken moet worden. De keuze voor bijvoorbeeld restwarmte of aardwarmte als warmtebron voor het verwarmen van huizen vraagt om een heel ander soort uitwerking. Wij helpen de gemeenten daar graag bij.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Kremer Techniek zoekt:

PV Monteur

Fulltime (40 uur) - ‘s-Heerenberg
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!