logo
wvhj2023
© Vattenfall
© Vattenfall
29 januari 2022

Holland Solar over grootschalige uitrol zonne-energie: ‘Nieuw kabinet legt de lat nog hoger’

Het nieuwe kabinet heeft de Nederlandse klimaatambities naar boven bijgesteld. Annemarie Schouten van Holland Solar: ‘Onze sector is daar klaar voor en het kan op een verantwoorde manier.’

Annemarie Schouten is hoofd Zonontwikkeling Nederland bij Vattenfall en al jaren actief lid van Holland Solar. Ruim 2,5 jaar geleden trad ze toe tot het bestuur van de branchevereniging en werd voorzitter van de Commissie PV Groot die zich focust op de belangrijke dossiers voor de markt van (middel)grote dakgebonden en grondgebonden zonne-energiesystemen. Waarom?

Piekfijn
‘We hebben al heel veel zonnepanelen gelegd, maar we hebben er nog veel meer te gaan’, aldus Schouten. ‘Dat moet met grote zorgvuldigheid gebeuren, niet alleen vandaag maar ook morgen. Wat wij doen, slaat terug op het succes van onze sector en de energietransitie. Gelijktijdig weten we nog niet piekfijn hoe de toekomst van de duurzame-energiesector eruitziet. Het maken van de goede keuzes is daarmee uitdagend. Het kan alleen in samenwerking met alle betrokkenen. Daarom is het voeren van een doorlopende discussie met alle stakeholders – bijvoorbeeld de netbeheerders, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, andere branches en natuur- en milieuorganisaties – van enorm belang. Alleen zo komen we vooruit en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.’

Grote vraag
Wie het over de toekomst van grootschalige pv-projecten heeft, heeft het al snel over netcongestie. Hoe waarborgt men de uitrol van zonne-energie terwijl de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt is? Een ander belangrijk issue waarmee de Commissie PV Groot zich bezighoudt, is de SDE++. ‘We gaan naar subsidievrij’, aldus Schouten. ‘Dat wil de sector ook. Maar het is een spannende transitie. Voor nu zijn we nog afhankelijk van een goede subsidieregeling voor het realiseren van projecten. Nog zo’n hoofdthema is draagvlak. We bouwen inmiddels heel mooie zonneparken, maar dat vertaalt zich niet altijd in een positief sentiment, van het publiek en de politiek. Het is lastig om daar verandering in te brengen. Onze commissie houdt zich dus bezig met grote opgaven, en heeft daar ook flinke successen in geboekt.’

EcoCertified
Als een van de mijlpalen van haar commissie noemt Schouten de gedragscode Zon op Land. Die kwam tot stand op initiatief van Holland Solar en omvat onder andere het streven naar 50 procent lokaal eigenaarschap van zonneparken, participatie van gemeenschap tijdens de ontwerpfase, het beperken van de landschappelijke impact en het verzekeren van natuurwaarden.

‘Hiermee laten we zien dat we onszelf regels durven op te leggen om een goede buur en een duurzame sector te zijn. Daarin zoeken we nu ook de verdieping met het project EcoCertified. Hierin onderzoeken we, samen met organisaties zoals TNO en Wageningen University & Research, hoe de ontwikkeling van zonneparken samen kan gaan met het versterken van de ecologische waarde. Daarmee vertalen we wat hierover in de gedragscode Zon op Land is vastgelegd in kwantitatieve richtlijnen, waardoor een zonnepark straks het label EcoCertified kan krijgen.’

Uniforme standaard
Een tweede succesverhaal van de Commissie PV Groot van Holland Solar is volgens Schouten de gedragscode Zon op Dak. Die focust zich met name op het vergroten van de kwaliteit en veiligheid van middelgrote en grote zonne-energiesystemen op daken, met als inzet het realiseren van een uniforme standaard.

Schouten: ‘Daarin trekken we – net zoals bij de gedragscode Zon op Land – alle leden van Holland Solar mee, en hopelijk de gehele sector. Nog zo’n hoogtepunt voor onze commissie was het convenant dat we eind 2020 met de netbeheerders sloten. Daarin maakten we onder andere afspraken over aansluiting op 70 procent van de piekcapaciteit van zonneparken en een gezamenlijke inzet op snellere procedures voor netverzwaringen. Ook zo tonen we verantwoordelijkheid en werken we aan draagvlak voor de realisatie van grote zonne-energiesystemen. Dat is cruciaal is voor een gezonde bedrijfstak. Het is ook nodig om de Nederlandse klimaatdoelen te behalen. Het nieuwe kabinet heeft de lat wat dat betreft nog hoger gelegd. Die ambitie wordt niet waargemaakt zonder opschaling van de massale uitrol van zonnepanelen. Onze sector is daar klaar voor. Het kan ook op een verantwoorde wijze. Maar het vraagt natuurlijk ook wat van de samenleving, netbeheerders en de politiek – we moeten die toekomst samen vormgeven.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten