Solar Magazine - Weer minder geld naar innovatie in duurzame energie, subsidie voor zonne-energie stabiel
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Weer minder geld naar innovatie in duurzame energie, subsidie voor zonne-energie stabiel
© Solliance

Weer minder geld naar innovatie in duurzame energie, subsidie voor zonne-energie stabiel

De rijksoverheid heeft in 2020 fors meer geld geïnvesteerd in energieonderzoek en -innovatie naar energiebesparing in de industrie en de opslag van energie, maar minder in hernieuwbare energie.

Dat blijkt uit de Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. De monitor maakt inzichtelijk hoeveel de overheid jaarlijks investeert in verschillende soorten energieonderzoek.

Totale investering lager
In 2020 investeerde de rijksoverheid 255 miljoen in energieonderzoek en -innovatie. Daarmee komt het totale bedrag van publiek gefinancierd energieonderzoek lager uit dan in 2019. Dit komt volgens de onderzoekers vooral doordat het thema circulariteit dit jaar voor het eerst buiten beschouwing is gelaten. Met een aandeel van bijna 70 procent is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de grootste financier van publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland.

In voorgaande jaren was het energieonderzoek en -innovatie voor een groot deel gericht op duurzame energiebronnen. Nu staat vooral energiebesparing centraal in de industrie. Ruim 40 procent van het subsidiegeld – 105 miljoen euro – was namelijk bestemd voor onderzoek en innovaties rond energiebesparing. De financiering ging voor een groot deel naar de industrie. Regelingen zoals de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) en TSE Industrie dragen daaraan bij.

22 procent
Voor de categorie duurzame energiebronnen is sinds 2018 een afname te zien, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 

Jaar

Totale investering

Waarvan duurzame energie

Percentage

2015

185 miljoen euro

100 miljoen euro

54 procent

2016

172 miljoen euro

84 miljoen euro

49 procent

2017

200 miljoen euro

75 miljoen euro

37 procent

2018

236 miljoen euro

105 miljoen euro

45 procent

2019

287 miljoen euro

81 miljoen euro

28 procent

2020

255 miljoen euro

56 miljoen euro

22 procent

Zonne-energie
De in 2019 ingezette daling in de investeringen in onderzoek naar hernieuwbare energie heeft zich in 2020 doorgezet. De subsidies voor innovatie in duurzame energieopwekking namen volgens de onderzoekers sterk af, vooral voor windenergie en geothermie. Voor zonne-energie bleven ze stabiel, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Investering (in miljoen euro)

2019

2020

Verschil

Zonne-energie

24

23

- 4 procent

Windenergie

54

16

- 70 procent

Geothermie

22

5

- 77 procent

Biobrandstoffen en biogassen

9

12

+ 33 procent

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Operations Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
kWh People zoekt:

Operations Manager Solar Belgium

Fulltime (40 uur) - Brussel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!