Solar Magazine - Woningcorporaties investeren 500 miljoen euro extra in zonnepanelen en hybride warmtepompen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Woningcorporaties investeren 500 miljoen euro extra in zonnepanelen en hybride warmtepompen
© GroenWest

Woningcorporaties investeren 500 miljoen euro extra in zonnepanelen en hybride warmtepompen

De Nederlandse woningcorporaties hebben overeenstemming bereikt met het kabinet: tot en met 2025 in totaal 500 miljoen euro extra voor zonnepanelen en hybride warmtepompen in woningen met energielabel D of beter.

Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgelegd in een overeenkomst met woningcorporatiekoepel Aedes.

Verhuurderheffing
In het Belastingplan 2022 is naar aanleiding van de motie Hermans een structurele verlaging van de verhuurderheffing van 500 miljoen euro opgenomen (red. het nieuwe kabinet heeft bovendien het voornemen vastgelegd de verhuurderheffing af te schaffen). De verlaging die voortvloeit uit de motie van de VVD leidt voor de woningcorporaties concreet tot een extra investeringsruimte van circa 8,6 miljard euro tot 2035.

28.000 woningen per jaar
Met de nu door minister Ollongren vastgelegde afspraken committeert de sector zich eraan om in de jaren 2026 en 2027 een bouwproductie te realiseren van 28.000 woningen per jaar. Daarmee wordt het niveau van de nieuwbouwproductie dat tot en met 2025 moet worden bereikt om de 150.000 woningen te realiseren waarvoor heffingskortingen zijn aangevraagd, doorgetrokken en zelfs verhoogd.

Wat betreft het verbeteren van de duurzaamheid zijn de vastgelegde afspraken erop gericht dat woningen van woningcorporaties met de energielabels E, F en G eind 2028 nagenoeg zijn verdwenen. ‘Deze maatregel snijdt aan twee kanten, enerzijds draagt het bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, daarnaast zullen de huurders profiteren van lagere energiekosten’, licht de minister toe. ‘Met de sterk gestegen gasprijzen betekent dit een impuls voor de betaalbaarheid.’

Zonnepanelen
De woningcorporaties investeren daarbij tot en met 2025 in totaal 500 miljoen euro extra in zonnepanelen en hybride warmtepompen in woningen met een D-label of beter.

In alle woningen met label D of beter waar de cv-ketel moet worden vervangen, vervangen de woningcorporaties de cv-ketel in principe voor een duurzamer alternatief. Uitzonderingen hierop zijn woningen die als gevolg van de Transitievisies Warmte binnen 5 jaar na vervanging van de cv-ketel op een warmtenet aangesloten moeten worden. Deze maatregel leidt ertoe dat de energierekening en daarmee de woonlasten gereduceerd worden in de periode voorafgaand aan het volledig aardgasvrij maken van de woning.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
kWh People zoekt:

Senior Projectontwikkelaar Zonnestroom

Fulltime (40 uur) - Omgeving Nijmegen
Triple Solar zoekt:

Productontwerper

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraaat 6b
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!