Solar Magazine - 12 aanbevelingen voor slim laden elektrische auto’s: van netcongestie tot zonne-energie
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
12 aanbevelingen voor slim laden elektrische auto’s: van netcongestie tot zonne-energie
© ElaadNL

12 aanbevelingen voor slim laden elektrische auto’s: van netcongestie tot zonne-energie

Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en Enervalis doen 12 aanbevelingen om slim laden van elektrische auto’s te optimaliseren om onder meer netcongestie te voorkomen en zonne-energie te benutten.

Slim laden van elektrische voertuigen heeft een groot potentieel: in economische waarde, in ontsluiting van flexibele energiebronnen en in het voorkomen van netcongestie. Die theorie is gebaseerd op de aanname dat er een perfect functionerende markt zal ontstaan. De praktijk laat echter een ander beeld zien: de verschillende doelstellingen van slim laden staan soms haaks op elkaar.

Verkenning
In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en op verzoek van TKI Urban Energy hebben het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) en Enervalis daarom de verkenning ‘Smart charging synergies - Conflicten en belangen rondom proposities voor slim laden’ opgesteld. Hierin worden 12 aanbevelingen gedaan om het potentieel van slim laden maximaal te benutten.

Netcongestie en zonne-energie
Slim laden van elektrische voertuigen bestaat in verschillende vormen. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om netcongestie te voorkomen, door laadsessies van voertuigen te laten plaatsvinden tijdens die momenten waarop het elektriciteitsnet zo min mogelijk wordt belast. Het doel kan ook zijn om optimaal gebruik te maken van zonne-energie of een voertuig te laden tegen zo laag mogelijke kosten. Er zijn veel verschillende stakeholders betrokken bij slim laden, ieder met een eigen rol én een eigen belang.

De belangen en scenario’s rondom slim laden lopen niet altijd parallel, in sommige gevallen is zelfs sprake van botsende belangen. Het aanmoedigen van aparte dag- en nachttarieven botst bijvoorbeeld met zelfconsumptie van zonne-energie, omdat in het eerste geval gebruikers juist vooral in de nacht laden, terwijl zonne-energie alleen overdag wordt opgewekt. Ook kan goedkoop laden bij een overschot aan wind- of zonne-energie juist weer lokaal voor overbelasting van het stroomnet zorgen, als elektrische rijders massaal van dat moment gebruik gaan maken. Een risico ligt bijvoorbeeld in de situatie waarin congestiemanagement een signaal geeft om transport af te regelen, terwijl vanuit een ander scenario het signaal komt om op te regelen.

Problemen voorkomen
‘De relevantie van het verkennen én oplossen van deze botsende scenario’s en belangen is groot’, zegt Maarten de Vries, programmamanager Smart Energy Systems bij TKI Urban Energy. ‘De vraag naar elektriciteit in woonwijken en op bedrijventerreinen groeit hard. Het is een reëel risico dat de stroomnetten de harde groei van elektrisch vervoer niet kunnen bijbenen en een rem zetten op de energietransitie. We moeten nu stappen zetten om problemen straks te voorkomen.’

Belangen en conflicten
NKL en Enervalis hebben de belangen en conflicten in kaart gebracht rondom de verschillende proposities van slim laden en concluderen dat alle partijen in de keten, zowel bestaande als nieuwe spelers, elkaar nodig hebben om succesvol te zijn. Zij zijn van elkaar afhankelijk voor de beschikbaarheid van de juiste data en voor afspraken over privacy. Ook is er geen garantie dat de huidige uitwisselingsprotocollen klaar zijn voor een toekomst waarin de verschillende scenario’s voor slim laden naast elkaar opereren. Het rapport pleit ervoor om ook te kijken naar bijvoorbeeld de tariefstructuren die netbeheerders hanteren.

De 12 aanbevelingen
De 12 aanbevelingen van de onderzoekers zijn:

 1. Verbreed governance-organen met stakeholders rondom flexibiliteit.
 2. Orkestratie en prioriteren van aanstuurroutes zijn nodig.
 3. Streef naar platform-interoperabiliteit voor markt-gebaseerde inkoop van flexibiliteitsproducten.
 4. Richt bescherming van privacy in.
 5. Start een pilot voor toepassing van DSO-alerts (red. melding maken van verwachte congestie) als bijkomende optie voor impliciete flexibiliteit.
 6. Gebruik fysieke laadinfrastructuur als sensornetwerk voor real-time meetgegevens.
 7. Stel richtlijnen rond datakwaliteit op voor charging point operators (cpo’s).
 8. Verbeter data-interoperabiliteit voor gebruiksvriendelijkheid elektrische rijder.
 9. Wees proactief en werk met een breed palet aan maatregelen.
 10. Analyseer impactverandering van de netwerktariefstructuur op slim laden.
 11. Streef naar productharmonisatie rond handelsmomenten en leveringsperioden tussen de verschillende flexibiliteitsproducten.
 12. Onderzoek optimaal minimum biedingvermogen en uitwerking optimale geografische zones van congestiemarkten.

 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Wocozon zoekt:

Gedreven en ervaren Project Manager

32-40 uur - 3554PZ
Zonnefabriek zoekt:

Verkoopadviseur

32-40 uur - Midden-Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!