Solar Magazine - Gemeenteraad keurt bestemmingsplan af: uitbreiding stroomnet West-Betuwe mogelijk 3 jaar vertraagd
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeenteraad keurt bestemmingsplan af: uitbreiding stroomnet West-Betuwe mogelijk 3 jaar vertraagd
© Hilda Weges | Dreamstime.com

Gemeenteraad keurt bestemmingsplan af: uitbreiding stroomnet West-Betuwe mogelijk 3 jaar vertraagd

De gemeenteraad van West-Betuwe heeft het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet afgekeurd. Daardoor loopt het verhelpen van de problemen door Liander mogelijk 3 jaar vertraging op.

In de gemeente West-Betuwe is sinds mei 2019 sprake van congestie; een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Bedrijven en tuinders in het gebied kunnen hierdoor op dit moment niet uitbreiden en er kunnen zich ook geen nieuwe bedrijven vestigen. Tot slot kunnen ook nieuwe woningbouwplannen vertraging oplopen.

2026
Om extra capaciteit te krijgen, moet het huidige elektriciteitsstation in de gemeente West-Betuwe worden uitgebreid. Hiervoor heeft netbeheerder Liander samen met de gemeente alle voorbereidingen getroffen, maar het bestemmingsplan is nu dus onverwachts door de gemeenteraad afgekeurd. Dit betekent dat de eerder beloofde oplostermijn van 2023 niet gehaald zal worden en de problemen pas in 2026 verholpen zullen zijn.

Ruimtelijke inpassing
Het nieuwe station moet zorgen voor een ruime verdubbeling van het vermogen van het stroomnet. Liander heeft een studie gedaan naar de mogelijkheden om dit te realiseren. Daarbij is onderzocht waar de netversterking het beste kan plaatsvinden. Hierbij is gekeken of de locatie bij het huidige elektriciteitsstation geschikt is, maar is ook bekeken wat de mogelijkheden zijn om een nieuw station elders te realiseren. Uit de studie is naar voren gekomen dat een uitbreiding direct grenzend aan het bestaande elektriciteitsstation de beste oplossing is. De uitbreiding kan daar het snelst gerealiseerd worden en het is ook technisch de beste oplossing. Dit omdat Liander kan aansluiten bij de bestaande infrastructuur. Tot slot kan de uitbreiding worden gerealiseerd tegen de laagste maatschappelijke kosten.

De ruimte die nodig is, beslaat ongeveer een derde van een voetbalveld. Maar in de gemeente West-Betuwe blijkt de ruimtelijke inpassing van een nieuw elektriciteitsstation nu plots toch een uitdaging. 

Liander benadrukt dat het van belang is om zo snel mogelijk met de uitbreiding van het huidige elektriciteitsstation in West-Betuwe te starten, omdat anders de wachtlijst eind 2023 niet opgeheven kan worden, maar ook woningbouwplannen niet gerealiseerd kunnen worden. Als Liander moet uitwijken naar een andere nieuwbouwlocatie moet de netbeheerder, met de gemeente, helemaal opnieuw beginnen met planvorming voor uitbreiding van het elektriciteitsnet in deze regio. Dit betekent niet alleen dat er meer kosten met maatschappelijk geld gemaakt worden, maar ook dat de oplostermijn dus minimaal 3 jaar opschuift naar 2026.

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Ervaren adviseur zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Industrieweg Oost 25, 6662 NE Elst (Gld)
Zon Advies Nederland zoekt:

Werkvoorbereider zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Industrieweg Oost 25, 6662 NE Elst (Gld)
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!