Solar Magazine - Extra klimaatmaatregelen Vlaanderen: verplichte renovatie woningen, hogere subsidie warmtepompen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Extra klimaatmaatregelen Vlaanderen: verplichte renovatie woningen, hogere subsidie warmtepompen
© Kotomiti_okuma | Dreamstime.com

Extra klimaatmaatregelen Vlaanderen: verplichte renovatie woningen, hogere subsidie warmtepompen

De Vlaamse Regering neemt een reeks extra maatregelen boven op het bestaande Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030. Voor woningen komt er een renovatieverplichting en warmtepompen krijgen meer subsidie.

Vlaanderen verhoogt zijn ambitie en wil de broeikasgasemissies in sectoren die niet onder het Europees emissiehandelssysteem (niet-ETS) vallen met 40 procent reduceren ten opzichte van 2005. Voorheen lag het doel op 35 procent. De niet-ETS-sectoren zijn alle sectoren behalve de zware industrie, de energieproductie en de luchtvaart. De nu aangekondigde 40 extra maatregelen worden genomen, omdat uit het voortgangsrapport van het VEKP blijkt dat er nog geen structurele daling is ingezet door de al ingezette 350 maatregelen. Tot nu toe werd binnen de niet-ETS-sectoren slechts een reductie gerealiseerd van 5 procent in 2019 ten opzichte van 2005 en 9,1 procent ten opzichte van de herijkte cijfers van 2005. 

EPC-label D
Voor de gebouwensector heeft de regering verschillende maatregelen goedgekeurd om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een boost te geven.  Zo komt er, naar analogie met de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, vanaf 2023 ook een renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen verplicht worden om binnen de 5 jaar na verkoop de woning grondig energetisch te renoveren tot minimaal EPC-label D. Het energieprestatiecertificaat (EPC) toont in hoeverre een woning energiezuinig is en gaat van label A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Om een grondige renovatie voor zoveel mogelijk gezinnen mogelijk te maken, biedt de Vlaamse overheid diverse financieringsmogelijkheden aan. Het toepassingsgebied van de energielening+ en het renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaren wordt daarom vanaf 1 januari uitgebreid en versterkt.

Lening met negatieve rente
Niet-energiezuinige woningen die tot label B renoveren zullen ook in aanmerking komen voor een energielening+ of een renteloos renovatiekrediet.

Bovendien zal bij het renovatiekrediet of de energielening+ voor een periode van 10 jaar ook een negatieve rente worden aangeboden vanaf label C. Deze rentevoet varieert naargelang het label dat wordt bereikt. Op die manier krijgen de burgers een stimulans om hun woning zo grondig mogelijk te renoveren. Alle woningeigenaren die renoveren tot label C, B of A kunnen daarmee dus een lening met negatieve rente krijgen.

Aansluitkosten gas omhoog
Daarnaast worden bijkomende maatregelen genomen om de shift naar duurzaam verwarmen in te zetten. Om het gebruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, schrapt Vlaanderen de forfaitaire aansluitkosten van 250 euro voor aardgas die netbeheerders mogen factureren bij nieuwbouwwoningen. Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 juli 2022 kunnen zij nu de volledige aansluitkosten doorbelasten, wat wordt geschat op zo’n 1.200 à 1.400 euro.

Hierdoor wordt niet alleen een indirecte subsidie van ongeveer 34 miljoen euro per jaar voor schadelijke fossiele brandstoffen geschrapt, ook betaalt men vanaf nu de reële prijs voor de installatie van een aardgasketel.

Subsidie warmtepompen omhoog
Minister Demir stelt dat hierdoor de installatie van duurzame technologieën zoals warmtepompen en thermische energie (gedistribueerd via warmtenetten) laagdrempeliger wordt. Om deze trend te versterken, worden de premies voor hybride warmtepompen en lucht-waterwarmtepompen in bestaande woningen verhoogd. Voor een hybride warmtepomp gaat de subsidie van 800 euro naar 1.500 euro en voor een lucht-waterwarmtepomp van 1.500 euro naar 2.250 euro.

Hybride warmtepomp verplicht bij nieuwbouw
Eigenaren van nieuwbouwwoningen worden vanaf 1 januari 2023 bovendien verplicht om een hybride warmtepomp te plaatsen. Een hybride warmtepomp is een duurzamer alternatief voor gascondensatieketels die in Vlaanderen momenteel nog in circa 80 procent van de gevallen worden geïnstalleerd.

In nieuwbouwwoningen met een vergunningsaanvraag zal vanaf 2026 geen verwarmingsketel op fossiele brandstoffen meer mogen worden geplaatst. Na het verbod op stookolieketels vanaf 2021 in nieuwbouw, zullen vanaf 2026 ook andere verwarmingstechnologieën op fossiele brandstoffen – zoals aardgas en propaan – niet meer zijn toegestaan.

300 miljoen euro
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stelt bovendien via het Vlaams Klimaatfonds 162 miljoen euro ter beschikking van haar collega’s voor klimaatmaatregelen in 2022. Elke minister kan daar vanaf 1 januari een beroep op doen, op voorwaarde dat ze er eigen middelen naast leggen via cofinanciering. Op die manier wordt volgend jaar meer dan 300 miljoen euro aan klimaatmaatregelen beoogd.​

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
SolarToday zoekt:

Commercieel administratief medewerk(st)er

32-40 uur - Hendrik Figeeweg 1R, 2031BJ Haarlem
Zon Advies Nederland zoekt:

Installateur Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Elst, 6662NE 25
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!