Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Europees Parlement eist sterke uitkomst klimaattop: ‘Ambities moeten wereldwijd omhoog’
© Vanderwolfimages | Dreamstime.com

Europees Parlement eist sterke uitkomst klimaattop: ‘Ambities moeten wereldwijd omhoog’

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarmee het aandringt op een sterke uitkomst van de VN-Klimaattop COP26. Een wereldwijde verhoging van de ambities is volgens de Europarlementariërs noodzaak.

Het Europees Parlement heeft met 527 stemmen voor, 134 stemmen tegen en 35 onthoudingen een standpunt ingenomen voor de VN-klimaatconferentie die tussen 31 oktober en 12 november in Glasgow plaatsvindt.

Afschaffen fossiele subsidies
In de resolutie uiten de Europarlementariërs hun bezorgdheid dat de nationale doelstellingen die in 2015 in Parijs zijn vastgesteld, tegen 2100 zouden leiden tot een opwarming van ruim boven de 3 graden Celsius vergeleken met het pre-industriële niveau. Om het tempo van klimaatactie te versnellen, willen de Europarlementariërs dat de EU het huidige 10-jarenplan vervangt door een tijdsbestek van 5 jaar voor alle landen. Ze pleiten ook voor de afschaffing van directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025, en roepen alle andere landen op om soortgelijke maatregelen te nemen.

G20 in 2050 klimaatneutraal
Alle G20-landen moeten als het aan het Europees Parlement ligt tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Het Europees Parlement roept de Europese Commissie ook op om met andere grote uitstoters van broeikasgassen een internationale groep op te richten, met als doel gemeenschappelijke doelstellingen vast te stellen en de wereldwijde ambitie op te voeren, waaronder aanpassing van de koolstofgrens door middel van een gemeenschappelijk mechanisme.

De Europarlementariërs verwelkomen verder de terugkeer van de Verenigde Staten naar de Overeenkomst van Parijs en de toezegging van president Biden om de broeikasgasemissies van Amerika tegen 2030 te halveren ten opzichte van het niveau van 2005. Ze verwachten concrete beleidsmaatregelen en de terbeschikkingstelling van financiële middelen om dit doel te bereiken.

Zorgen om China
Hoewel de Europarlementariërs de bereidheid van China erkennen om een constructieve partner te zijn in wereldwijde klimaatonderhandelingen, maken ze zich zorgen over China’s afhankelijkheid van steenkool. Ze benadrukken hun standpunt dat China zijn ambitie moet verhogen en dat zijn klimaatdoelstellingen betrekking moeten hebben op alle broeikasgasemissies en niet alleen op de uitstoot van koolstofdioxide.

Meer geld ontwikkelingslanden
Tot slot wijzen de leden van het Europees Parlement erop dat ontwikkelde landen hun belofte moeten nakomen om minstens 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering per jaar te mobiliseren voor ontwikkelingslanden. De Europarlementariërs willen dat bedrag vanaf 2025 verhogen, wanneer opkomende economieën ook een bijdrage moeten gaan leveren. Er moet overeenstemming worden bereikt over een routekaart waarin de eerlijke bijdrage van elk ontwikkeld land aan dit financieringsplan wordt beschreven. Ze willen er ook voor zorgen dat alle ontwikkelingslanden kunnen deelnemen aan COP26 ondanks COVID-19-beperkingen.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Energie Consultant

32-40 uur - Overijssel
Econnetic bv zoekt:

Senior Consultant zonne-energie

32-40 uur - 3972LK
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!