Solar Magazine - Kabinet over klimaattop COP26: resultaat valt mogelijk tegen, landen moeten ambities aanscherpen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Kabinet over klimaattop COP26: resultaat valt mogelijk tegen, landen moeten ambities aanscherpen

Kabinet over klimaattop COP26: resultaat valt mogelijk tegen, landen moeten ambities aanscherpen

Er moet ernstig rekening worden gehouden met een tegenvallende uitkomst van de Klimaatconferentie van Glasgow (COP26). Dat heeft staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer gemeld.

‘De verwachtingen voor COP26 zijn hooggespannen’, stelt Yeşilgöz-Zegerius over de klimaattop. ‘Veel overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld rekenen op de klimaattop om een belangrijke impuls te geven aan de mondiale klimaatambities.’

Verdrievoudigen
Het internationaal energieagentschap IEA publiceerde afgelopen week in aanloop naar de Klimaatconferentie van Glasgow zijn World Energy Outlook 2021. Daarin concludeert het IEA dat om de klimaatverandering een halt toe te roepen de investeringen in schone energie tot 2030 verdrievoudigd moeten worden.

De kans is volgens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat echter aanwezig dat COP26 van de Verenigde Naties (VN) door de ingewikkelde context waarbinnen de top plaatsvindt minder resultaat zal opleveren dan gehoopt. ‘Het is daarom belangrijk om COP26 niet als opzichzelfstaand moment te zien, maar als een belangrijk punt in een proces dat ook de komende jaren forse inspanningen van alle landen zal vergen en waarop volgende klimaatbijeenkomsten kunnen voortbouwen. De Nederlandse delegatie, waaronder de klimaatgezant, zal zoals altijd een actieve en constructieve rol spelen en er alles aan doen om van COP26 een succes te maken.’

Openstaande punten
De onderhandelingen tijdens COP26 bouwen voort op COP25, die in 2019 in Madrid plaatsvond. ‘COP25 was geen onverdeeld succes’, memoreert Yeşilgöz-Zegerius. ‘De onderhandelingen over de afronding van het Paris Rulebook verliepen zeer stroef. De partijen bij de Overeenkomst van Parijs hebben de afgelopen 2 jaar informeel weliswaar voortgang geboekt, maar toch resteren er nog openstaande punten over internationale samenwerking via marktmechanismen, het transparantieraamwerk en gemeenschappelijke termijnen voor Nationally Determined Contributions (NDC’s, red. de nationaal vastgestelde klimaatdoelstellingen).’

Het kabinet vindt het volgens de staatssecretaris van belang dat COP26, mede in het licht van het recente rapport van het IPCC over de klimaatregeling, laat zien dat landen wereldwijd bereid zijn hun ambities aan te scherpen. ‘Via de eigen inspanningen op klimaat, internationale samenwerking, het delen van eigen kennis en kunde, en de steun aan ontwikkelingslanden draagt Nederland hier op verschillende manieren aan bij. We helpen ontwikkelingslanden in hun strijd tegen klimaatverandering en hebben daarbij vooral aandacht voor de meest kwetsbare en armste landen. Nederland heeft zich in de EU hard gemaakt voor klimaatdoelen in lijn met het 1,5 graden Celsius-doel. De EU was het eerste continent met een fors ambitieuzer doel voor 2030 en een klimaatwet met een bindend doel van netto 0 uitstoot van broeikasgassen in 2050. Het 2030-doel wordt via het Fit-for55%-pakket uitgewerkt in bindende wet- en regelgeving, zodat de EU in implementatie ook voorop zal lopen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
SegenSolar GmbH zoekt:

JUNIOR LEAD MANAGER met focus BENELUX

Fulltime (40 uur) - Dieselstr. 2 50859 Keulen, Duitsland
Triple Solar zoekt:

CFO

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 SH, TT Vasumweg 170
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!