logo
wvhj2023
© Liander
© Liander
21 oktober 2021

Liander bouwt 300 nieuwe transformatorhuisjes voor uitbreiding stroomnet Friesland en Noordoostpolder

Liander gaat via het project NuLelie 2.000 kilometer extra elektriciteitskabel aanleggen en 300 nieuwe transformatorhuisjes bouwen voor de uitbreiding van het stroomnet in Friesland en de Noordoostpolder.

In het programma Netuitbreiding Lelie, afgekort NuLelie, pakt netbeheerder Liander de uitbreiding van het middenspanningsnet in Friesland en de Noordoostpolder in samenwerking met aannemers op.

250 miljoen euro
Om NuLelie uit te voeren, moet ruim 1.000 kilometer sleuf gegraven worden, 2.100 kilometer middenspanningskabel worden gelegd en circa 300 transformatorhuisjes vervangen of geplaatst worden. De voorbereiding van projecten starten begin 2022 en de realisatie vindt plaats vanaf de zomer van 2022. Het gehele programma dient gerealiseerd te zijn op 31 december 2025.

Liander heeft hiervoor een aanbesteding in de markt gezet. Geert Wijnen, regiolead voor Friesland en de Noordoostpolder: ‘De programma-aanpak is uniek, omdat Liander zich hiermee in één keer van voorbereidings- en uitvoeringscapaciteit verzekert. Het programma is verdeeld in 3 deelgebieden waarop aannemers kunnen inschrijven. Alle werkzaamheden in de 37 verschillende projecten binnen het programma zijn naar verwachting eind 2025 gereed. Met de uitbreiding is zo’n 250 miljoen euro gemoeid.’

3 aannemers
Het afgelopen jaar is door het programmateam hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanbesteding van het Programma NuLelie. Een belangrijke mijlpaal was de publicatie van de aanbestedingsstukken eind september. Begin 2022 worden naar verwachting de 3 deelgebieden van het programma gegund aan 3 aannemers.

De aannemers gaan in samenwerking met en in opdracht van Liander de komende jaren in het gehele gebied werkzaamheden voorbereiden, de kabels aanleggen en de transformatorhuisjes bouwen. Om gemeenten in Friesland en de Noordoostpolder mee te nemen in de ontwikkelingen is Liander deze zomer gestart met informatiebijeenkomsten over de programma-aanpak van NuLelie. In elke gemeente moeten de juiste vergunningen worden aangevraagd en procedures worden doorlopen. Liander voert dit altijd in nauwe samenwerking met de betreffende gemeente uit en betrekt belanghebbenden, waaronder omwonenden van transformatorhuisjes en kabeltracés, bij zowel de voorbereidings- als realisatiefase.

46 elektriciteitsstations overbelast
In het vorig jaar gepubliceerde Investeringsplan 2020-2029 beschrijft Liander de majeure uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten in de provincies waar de netbeheerder actief is. Dit betreft met name de uitbreiding van de grotere elektriciteitsstations. Voor de periode tot 2029 voorziet Liander op dit moment voor Friesland en de Noordoostpolder dat 46 van de 65 stations overbelast raken.

Om dat te voorkomen, gaat Liander de komende 10 jaar 11 nieuwe stations bouwen en 8 bestaande stations uitbreiden. NuLelie richt zich op de uitbreiding van de middenspanningsnetten. Deze zijn de schakel tussen de hoogspanningsnetten van Tennet en de laagspanningsnetten die Liander ook beheert. Op de middenspanningsnetten zijn voornamelijk grote verbruikers van elektriciteit en producenten aangesloten, zoals bedrijven, industrie, scholen, supermarkten en wind- en zonneparken. Daarmee is de uitbreiding van het middenspanningsnet een aanvulling op de plannen om de capaciteit van de grote elektriciteitsverdeelstations uit te breiden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten