Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++: CertiQ registreert forse daling van installatie zonnepanelen in derde kwartaal
© Solarfields

SDE++: CertiQ registreert forse daling van installatie zonnepanelen in derde kwartaal

Het aantal zonnepanelen dat in het derde kwartaal via de SDE+(+) is geïnstalleerd, is fors gedaald: een daling van 37 procent ten opzichte van 2020 en 51 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2021.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van CertiQ. In de maand september werd 85,7 megawattpiek aan nieuw pv-vermogen geregistreerd, wat 67 procent minder is dan de 256,9 megawattpiek van september 2020. Toch werden er afgelopen maand 6 procent meer projecten opgeleverd dan vorig jaar. Ging het vorig jaar om 343 pv-projecten, dit jaar zijn er in september 364 SDE+(+)-projecten met zonnepanelen opgeleverd. De gemiddelde projectomvang is echter fors gedaald, van 749 kilowattpiek naar 235 kilowattpiek.

Installaties per kwartaal
Onderstaande grafiek laat het geïnstalleerde vermogen per kwartaal zien voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

1.623,1 megawattpiek
In 2021 is tot dusver 1.623,1 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd via de SDE+(+) en daarmee kan het recordjaar 2020 nog altijd verbroken worden (red. in zijn jaarverslag heeft CertiQ eerder dit jaar het in 2020 geïnstalleerde vermogen naar boven bijgesteld tot 2.036,4 megawattpiek). 

Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen. Uit de cijfers blijkt dat de zonne-energiesector qua installatiecijfers op basis van de maandcijfers nog altijd 600 megawattpiek voorloopt op het kalenderjaar 2020. Kanttekening daarbij is dat afgelopen kalenderjaar het vierde kwartaal een record aan nieuw pv-vermogen opleverde.

Nieuwgeplaatst pv-vermogen
SDE+ (megawattpiek)
*

2019

2020

2021

Groei 2021

Januari

51,1 

56,8 

356,5 

+528%

Februari*

165,0 

204,0 

13,6 

-93%

Maart

97,6 

43,4 

170,7 

+293%

April*

104,6

-108,5

194,0

-

Mei

79,9

120,1

275,2

+129%

Juni

110,0

149,4

259,2

+73%

Juli

97,6

207,6

99,5

-52%

Augustus

270,9

93,7

168,7

+80%

September

71,9

256,9

85,7

-67%

Totaal

1.048,6

1.023,4

1.623,1

+59%

* In april 2020 is het bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen gecorrigeerd waardoor voor deze maand een negatief vermogen is geregistreerd. Dit leidt tot een vertekend beeld wat betreft de percentuele groei. Belangrijke kanttekening is bovendien dat het voor de maand februari 2021 gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+(+)-vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

6 procent meer installaties
In de maand september werden net als in augustus via de SDE+(+)-regeling meer projecten met zonnepanelen door CertiQ als opgeleverd geregistreerd in vergelijking met 2020. Over het hele kalenderjaar zijn tot dusver echter 575 projecten minder opgeleverd - oftewel 16 procent - maar dat wordt qua opgeleverd vermogen ruimschoots gecorrigeerd door de gemiddeld grotere omvang van de opgeleverde projecten. Het steeds vollere stroomnet en nieuwe meldingen van congestie door netbeheerders zullen voor een belangrijk gedeelte de oorzaak zijn van de daling van het aantal opgeleverde projecten. Waarbij ook de stijgende prijzen van zonnepanelen door tekorten aan grondstoffen en hogere transportkosten een duit in het zakje zullen doen.

Aantal nieuwgeplaatste
pv-systemen SDE+
*

2019

2020

2021

Groei

Januari

252 

290

344

+19%

Februari

245 

429

400

-7%

Maart

301

405

322 

-20%

April

268

433

337

-22%

Mei

373

399

313

-22%

Juni

429

465

291

-37%

Juli

443

589

395

-33%

Augustus

403

281

293

+4%

September

368

343

364

+6%

Totaal

3.082

3.634

3.059

-16%

* Vastgesteld op basis van maandrapportages

6,66 gigawattpiek
Onderstaande tabel toont de tot nu toe voor 2021 bekende toename van het totaal bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen van de SDE+(+)-regeling en haar voorgangers. Nederland heeft via de SDE+(+) inmiddels 6,66 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. In 2021 is bovendien dus al ruim 1,5 gigawattpiek aan nieuw pv-vermogen geregistreerd.

Zon-pv productie-installaties

Aantal pv-systemen

Opgesteld vermogen

Nieuwgeplaatst vermogen*

31 januari 2020

26.820

5.479,1 megawattpiek

356,5 megawattpiek in januari 2021

28 februari 2020

27.220

5.492,7 megawattpiek

13,6 megawattpiek in februari 2021

31 maart 2021

27.542

5.663,4 megawattpiek

170,7 megawattpiek in maart 2021

30 april 2021

27.879

5.857,4 megawattpiek

194,0 megawattpiek in april 2021

31 mei 2021

28.192

6.132,6 megawattpiek

275,2 megawattpiek in mei 2021

30 juni 2021

28.483

6.391,8 megawattpiek

259,2 megawattpiek in juni 2021

31 juli 2021

28.878

6.491,3 megawattpiek

99,5 megawattpiek in juli 2021

31 augustus 2021

29.171

6.660,0 megawattpiek

168,7 megawattpiek in augustus 2021

30 september 2021

29.535

6.745,7 megawattpiek

85,7 megawattpiek in september 2021

* het bij CertiQ bekende vermogen is in de afgelopen jaren in een later stadium bijgesteld; het in de laatste kolom vermelde nieuwgeplaatste vermogen is gebaseerd op de individuele maandrapporten.

Voortdurende correcties
Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+(+)-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Business Development Manager

32-40 uur - Noord Brabant
kWh People zoekt:

Site Technicus PV Hoogspanning

32-40 uur - Overijssel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!