logo
wvhj2023
© Peter de Kievith | Dreamstime.com
© Peter de Kievith | Dreamstime.com
4 oktober 2021

Helft Nederlandse gemeenten heeft Transitievisie Warmte al klaar

Bijna de helft van de gemeenten in Nederland heeft de Transitievisie Warmte klaar. Daarin staat wanneer individuele gemeenten welke wijken van het gas af denken te halen. Alle visies moeten eind 2021 klaar zijn.

Uit de tussentijdse monitoring blijkt dat de gemeenten die de Transitievisie Warmte nog niet klaar hebben vrijwel allemaal de plannen nog dit jaar afronden, en een enkeling begin volgend jaar.

700.000 panden
Uit de voortgangsrapportage blijkt dat 137 gemeenten reeds een Transitievisie Warmte hebben. Daarvan zijn 39 transitievisies gereed, maar nog niet vastgesteld, 28 in concept vastgesteld en zijn er 70 definitief vastgesteld. Daarnaast zijn 200 gemeenten bezig met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Van de gemeenten die de Transitievisie Warmte nog niet definitief hebben vastgesteld, denkt 92 procent dat zij de Transitievisie Warmte (uiterlijk) eind 2021 zullen vaststellen, conform de afspraak in het Klimaatakkoord. De overige gemeenten verwachten de Transitievisie Warmte in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen vaststellen.

Voor 93 visies hebben gemeenten de aantallen woningen en andere gebouwen doorgegeven in de monitor. Deze tellen op tot de ambitie om ruim 452.000 woningen aardgasvrij te maken en om ruim 206.000 woningen te isoleren, maar nog niet aardgasvrij te maken. Verder is de ambitie om bijna 11.000 andere gebouwen (red. utiliteitsbouw) aardgasvrij te maken en bijna 20.000 gebouwen te isoleren, maar nog niet aardgasvrij te maken.

Financiële ondersteuning
Het is volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nu wel zaak om door te pakken en ervoor te zorgen dat gemeenten de plannen ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. ‘Gemeenten staan samen met inwoners in de startblokken om aan de slag te gaan. Daarbij hoort wel duidelijkheid over de financiële ondersteuning voor gemeenten bij het uitvoeren van de Transitievisies Warmte en duidelijkheid over de betaalbaarheid van de energietransitie in de gebouwde omgeving voor inwoners.’

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt aan de Tweede Kamer dat er geld beschikbaar is. ‘Er is zowel financiële, inhoudelijke als organisatorische ondersteuning voor gemeenten beschikbaar ten behoeve van het maken van de Transitievisie Warmte. Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte in de periode 2019 tot en met 2021 hebben alle gemeenten een bijdrage van 202.101 euro ontvangen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten