Solar Magazine - Financiering van stroomnet: ‘Iedereen moet een bijdrage leveren om vraagstuk op te lossen’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Financiering van stroomnet: ‘Iedereen moet een bijdrage leveren om vraagstuk op te lossen’
© Stedin

Financiering van stroomnet: ‘Iedereen moet een bijdrage leveren om vraagstuk op te lossen’

De energietransitie realiseren vergt een enorme investering in de stroomnetten. Financieel directeur Danny Benima van Stedin: ‘Alle betrokkenen moeten een bijdrage leveren om dit financieringsvraagstuk op te lossen.

‘We hebben ons huiswerk gedaan’, aldus Benima. Hij refereert hiermee aan het afgelopen april gepubliceerde onderzoek van PWC in opdracht van netbeheerders Liander, Stedin, Enexis en TenneT. Dat concludeert dat er tot 2050 voor 102 miljard euro moet worden geïnvesteerd in de gas- en stroomnetten om de energietransitie te faciliteren. Dat is niet alleen veel geld, het werpt ook vragen op ten aanzien van de houdbaarheid van het huidige financieringssysteem.

Risicoprofiel
In feite is de operatie van netbeheerders gebaseerd op voorfinanciering. Ze investeren vanuit eigen vermogen en geleend geld, en verdienen dat terug middels aansluitings- en netbeheertarieven. De creditrating van de Nederlandse netwerkbedrijven is goed. Maar hoe minder eigen vermogen ze hebben en hoe meer geld ze lenen, hoe groter het risicoprofiel. Dat kan leiden tot hogere rentes. Zo kan een negatieve spiraal ontstaan waardoor de kosten oplopen en de energietransitie voor Nederland onnodig duurder wordt.

Investeringen verdubbelen
Benima: ‘Dat moeten we te allen tijde voorkomen. Daarnaast is het de vraag in welke mate we de stijgende kosten kunnen en willen afwentelen op de eindgebruikers. Ten opzichte van de afgelopen 10 jaar zullen de jaarlijkse investeringen in het elektriciteitsnetwerk verdubbelen, onder andere door de aanleg van hoogspanningsverbindingen, ondergrondse kabels en transformatorstations. Dat kan, op wat langere termijn en afhankelijk van wat de rente gaat doen, resulteren in 50 procent duurdere aansluitingen voor elektriciteit. Hoe ga je daarmee om? Het is niet aan netbeheerders om dat te bepalen.’

Urgente zaak
Volgens Benima is het huidige investeringsmodel van netwerkbedrijven waarbij de kosten voor de baten uitgaan onhoudbaar. Daarvoor is de opgave voor de toekomst te groot. Er is fundamentele verandering nodig om het complexe financieringsvraagstuk dat voorligt op te lossen. ‘Dat is een gezamenlijk probleem en een urgente zaak. Iedereen moet een bijdrage leveren. Dat geldt in de eerste plaats voor de netbeheerders zelf. Die moeten efficiëntieslagen maken en hebben daarvoor al grote programma’s van honderden miljoenen euro draaien. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) die de methodiek voor kostenverdeling en de hoogte van de netbeheerderstarieven vaststelt, speelt ook een rol. Maar ook de aandeelhouders - de gemeenten, provincies en in het geval van TenneT, de staat. Zij hebben de afgelopen tijd al voor miljarden extra eigen vermogen ingebracht of aangekondigd. De opgaaf is echter dermate groot dat er nog meer nodig is.’

Harde noten
De uitkomsten van het rapport van PWC zijn opgenomen in het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Financiering Energietransitie.  Via die route zal het zijn weg vinden naar de formatietafel, waar het beleid van het komende kabinet wordt vormgegeven. Dat er daarbij harde politieke noten moeten worden gekraakt ten aanzien van de financiering van het uitbreiden en verzwaren van de energienetten, is duidelijk.

Benima: ‘Het benodigde kapitaal kan ook op een andere manier ingebracht worden, bijvoorbeeld met een bijdrage vanuit de algemene middelen van de rijksoverheid. De netbeheerder van het spoornet, Prorail, krijgt via deze route kapitaal om te investeren.  In dit kader zullen ook keuzen moeten worden gemaakt ten aanzien van het doorberekenen van kosten aan gezinnen en bedrijven. Het is duidelijk dat je die niet eindeloos kunt verhogen. De energietransitie biedt economische kansen, maar ze kost ook geld. Uiteindelijk betalen we die met zijn allen, en het is goed om nu te bepalen hoe we dat gaan doen, zeker nu de rente historisch laag staat.’  

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
SolarToday zoekt:

Controller

Fulltime (40 uur) - Hendrik Figeeweg 1R, 2031 BJ Haarlem
Wattkraft GmbH & Co. KG zoekt:

Management Assistent

<24 uur - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!