Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Zonnepark Beilen officieel geopend: drijvende zonnepanelen binnenkort in lokale handen
© GroenLeven

Zonnepark Beilen officieel geopend: drijvende zonnepanelen binnenkort in lokale handen

GroenLeven heeft het zonnepark op de zandwinplas in Beilen geopend. Het komt mogelijk in lokale handen, hiervoor wordt overlegd met Waterschap Drents Overijsselse Delta en energiecoöperatie Project de Mussels.

GroenLeven meldde afgelopen april al dat het drijvende zonnepark op de zandwinplas op het stroomnet was aangesloten. De 40.000 zonnepanelen wekken sindsdien zonnestroom op voor een derde van het aantal huishoudens in Midden-Drenthe.

Natuur
Bij de opening waren onder andere de gemeente Midden-Drenthe, provincie Drenthe, de eigenaar Beugel Infrastructuur, Waterschap Drents Overijsselse Delta, energiecoöperatie Project de Mussels en ontwikkelaar GroenLeven aanwezig.

Bij het ontwerp en de realisatie van het zonnepark is veel aandacht besteed aan de natuur in het water en aan de oevers, in overleg met deskundigen zoals die van het waterschap en Deltares. Zo laat het zonnestroomsysteem voldoende licht en lucht door, ligt het op ruime afstand van de oever, en wordt er verankerd in de bodem van de plas.

Inkoopactie
Voor de gemeente Midden-Drenthe betekent de komst van het zonnepark een belangrijke bijdrage aan de duurzame doelstellingen. Wethouder Jan Schipper: ‘Naast de belangrijke bijdrage aan onze duurzame doelstellingen is het voor ons belangrijk dat inwoners mee kunnen profiteren van een zonnepark en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de ruimte. Wij streven bij de aanleg van een zonnepark naar lokaal eigendom, of het storten van een bedrag in een gebiedsfonds. Op deze manier hebben inwoners direct of indirect profijt van een zonnepark bij hen in de buurt. Het zonnepark dat GroenLeven heeft ontwikkeld op de zandwinplas voldoet aan al deze eisen.’

Het zonnepark levert naast energie ook maatschappelijke voordelen op. Het drijvende zonnepark fungeert met een bijdrage aan de gemeenschap als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming. Zo is er tijdens de realisatie een inkoopactie geweest voor buurtbewoners waarmee zij een korting kregen op zonnepanelen en een omvormer voor het eigen dak. Voor de bouw van het zonnepark zijn verschillende lokale partijen ingezet.

Overdragen aan lokale handen
Verder wordt er onderzocht of het drijvende zonnepark overgedragen kan worden aan lokale handen. Marike Hoekstra, projectontwikkelaar GroenLeven: ‘Hiervoor zijn we al sinds de zomer van 2020 in gesprek met diverse partijen.’

Voor deze verkenning zitten het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de energiecoöperatie Project de Mussels aan tafel met GroenLeven. Marion Wichard, bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta: ‘Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering. We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen. We doen dit het liefst op deze manier: het steunen van lokale initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons verzorgingsgebied ook direct van profiteert. We zijn heel blij met deze beoogde samenwerking en dat we dit als waterschap straks mede mogelijk kunnen maken. We realiseren hiermee ook een flinke bijdrage aan onze doelstelling om in 2025 een energieneutraal waterschap te zijn.’

Ook energiecoöperatie Project de Mussels is positief over de ontwikkelingen. Kees Kuik: ‘Onlangs is de coöperatie De Mussels opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. In combinatie met maximale participatie en eigenaarschap door inwoners en bedrijven zorgt dit voor draagvlak en betrokkenheid. De lokale energiecoöperaties werken samen om zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de energie en geldstromen in Midden-Drenthe te houden.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Accountmanager O&M

32-40 uur - Den Bosch
kWh People zoekt:

Site Technicus PV Hoogspanning

32-40 uur - Overijssel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!