Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Analyse - Behoefte aan betrouwbare marktdata neemt toe, tenminste al 200 megawatt bijgebouwd in 2014

Analyse - Behoefte aan betrouwbare marktdata neemt toe, tenminste al 200 megawatt bijgebouwd in 2014

Bij elke update die uitkomt met statistieken van de Nederlandse zonnepanelenmarkt wordt het duidelijker: er is behoefte aan betrouwbare marktdata. Ook nu is het weer onduidelijk hoe de markt zich in 2014 ontwikkelt.

Gisteren kwam de Klimaatmonitor van Rijkswaterstraat met een nieuwe update. Klimaatmonitor telt nu circa 899 megawattpiek aan opgesteld pv-vermogen op 230.277 Nederlandse adressen. Schrijnend genoeg is iedereen het wel over eens dat dat volume niet klopt. Onder hen ook marktanalist Peter Segaar die gisteren ragfijn – en eigenlijk de vloer aanveegde –  de huidige gang van zaken als rond marktstatistieken analyseerde. Of zoals hij stelde: ‘De 899 megawatt is beslist niet het complete volume in Nederland, verdere wijzigingen en aanvullingen worden nog verwacht.’

Voor de duidelijkheid, Nederland kent drie belangrijke leveranciers van pv-marktstatistieken:
1) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2) de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat
3) het Productie Installatie Register (PIR) van de netbeheerders; welke voor een deel ook de input vormt voor de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat.

Naast deze drie bronnen is er nog CertiQ die de grotere pv-projecten uit oude subsidieregelingen en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE en SDE+) registreert.

Voor 2014 telt het PIR-register in ieder geval 198 megawatt aan nieuwe installaties. Dat aantal kan nog fors toenemen, maar bovendien is ook niet zeker dat al die installaties dit jaar gebouwd zijn, een deel kan ook al vorig jaar gerealiseerd zijn. Overigens registreerde het PIR-register in 2013 321 megawattpiek.

De getallen die CBS hanteert liggen hoger (daarmee is het ook relatief zeker dat de in september gevierde één gigawattpiek pv-vermogen niet onterecht was). Op basis van door de zonne-energiesector verstrekte bedrijfsgegevens kwam het CBS voor 2013 al tot een nieuw vermogen van driehonderdzestig megawattpiek. Zij registreert dus een aanzienlijk aantal extra nieuwe pv-installaties, waardoor de conclusie getrokken (zou) kunnen worden dat er tot op heden in 2014 minimaal tweehonderd megawatt aan nieuw pv-vermogen is bijgeplaatst in Nederland.

De conclusie? Er is een schrijnende behoefte aan betrouwbare marktdata. Hoe deze te verkrjigen? Het met terugwerkend kracht invoeren van een verplichte registratie van alle in Nederland opgestelde pv-installaties.

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Kieszon zoekt:

DC Engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
SolarToday zoekt:

International Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Hoofdkantoor Haarlem
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!