Solar Magazine - Staatsecretaris: ‘Gemeente mag nieuwe woonwijk op gas aansluiten als stroomnet vol is’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Staatsecretaris: ‘Gemeente mag nieuwe woonwijk op gas aansluiten als stroomnet vol is’
© Peter de Kievith | Dreamstime.com

Staatsecretaris: ‘Gemeente mag nieuwe woonwijk op gas aansluiten als stroomnet vol is’

Mocht het volle stroomnet de woningbouwopgave hinderen, kan een gemeente kiezen om nieuwbouwwoningen toch van een gasaansluiting te voorzien. Dat meldt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie.

De staatssecretaris schrijft dit in haar antwoorden op de Kamervragen van VVD’ers Daniel Koerhuis en Silvio Erkens over de overbelasting van elektriciteitsnetten in woonwijken.

Eerder toe- dan afnemen
De staatssecretaris herhaalt nog maar eens de conclusie van haar voorgangers: de vraag naar transportcapaciteit stijgt harder dan netbeheerders bij kunnen benen door onder meer een tekort aan technisch personeel en lange realisatietijden van netinfrastructuur. ‘De netbeheerders verwachten dat ondanks hun investeringen er regionaal sprake zal blijven van transportschaarste en dat deze eerder zal toenemen dan afnemen’, schrijft Yeşilgöz-Zegerius.  

Ondanks alle inspanningen van netbeheerders is het volgens haar denkbaar dat er uiteindelijk ook voor nieuwbouwwijken onvoldoende capaciteit beschikbaar is. ‘Het is belangrijk dat gemeenten en projectontwikkelaars in een vroeg stadium in overleg treden met de netbeheerder en op tijd een aansluiting aanvragen, zeker als er sprake is van een warmtevoorziening gebaseerd op elektriciteit waardoor het elektriciteitsnet zwaarder moet worden uitgevoerd.’

Afwijken van eisen
Daarnaast benadrukt de staatssecretaris dat het Bouwbesluit nu al de mogelijkheid bevat om als gevolg van locatiegebonden omstandigheden af te wijken van de gestelde eisen voor hernieuwbare energie in nieuwbouwwoningen. Dit zodat de woningbouwopgave niet gehinderd hoeft te worden door eisen voor hernieuwbare energie die als gevolg van schaarse transportcapaciteit niet kunnen worden waargemaakt. ‘In een dergelijk geval dient altijd wel het percentage hernieuwbare energie te worden gerealiseerd dat rekening houdend met deze situatie mogelijk is’, aldus Yeşilgöz-Zegerius. ‘Het bevoegd gezag beoordeelt of mag worden afgeweken van de gestelde eisen voor hernieuwbare energie.’

Gasverbruik verduurzamen
De VVD-Kamerleden wilden van hun partijgenoot ook weten of zij bereid is toe te staan dat nieuwe woningen op het gasnet worden aangesloten op plaatsen waar er in de toekomst geen zicht is op een warmtenet en het elektriciteitsnet overbelast is geraakt.

‘De Gaswet geeft de mogelijkheid aan het college van burgemeester en wethouders om een gebied aan te wijzen waar het aansluiten van woningen op het gasnet vanwege het algemeen belang noodzakelijk is’, luidt het antwoord van Yeşilgöz-Zegerius. ‘Mocht het zo zijn dat vanwege de transportschaarste op het elektriciteitsnet de woningbouwopgave gehinderd zou worden dan kan een gemeente dit meenemen in haar afweging om in zo’n geval toch te kiezen voor een gasaansluiting. In een dergelijk geval moeten gemeenten wel in de Transitievisie Warmte aangeven hoe het gasverbruik verduurzaamd wordt.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Stage (online) marketing

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
De Zoncorporatie zoekt:

Uitvoerder Zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MS
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!