logo
wvhj2023
hero-image
1 september 2021

CE Delft en Merosch: ruimte voor 11 gigawattpiek zonnepanelen boven parkeerplaatsen

Nederland kan tot 11 gigawattpiek aan overkappingen met zonnepanelen installeren boven parkeerplaatsen. In totaal is 80 vierkante kilometer parkeerruimte geschikt voor deze zonnecarports.

Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft en Merosch in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Inspiratiegids
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van solar carports is opgesteld als een inspiratiegids voor eigenaren van parkeerruimten, initiatiefnemers van zonne-energieprojecten en lokale overheden.

Met praktijkvoorbeelden, een analyse van de marktontwikkelingen, uitwerking van de businesscase en een overzicht van de belangrijkste kansen en knelpunten, moet deze groep geïnspireerd worden om in actie te komen en zo het potentieel aan zonne-energie boven parkeerruimten te gaan benutten.

20 grotere projecten
Momenteel zijn er volgens de onderzoekers circa 20 grotere projecten in Nederland gerealiseerd en staan er nog circa 10 op de planning die tot en met 2022 zullen worden gerealiseerd. Gezamenlijk is dit nog minder dan 1 procent van het landelijk potentieel van zonnestroom boven parkeerplaatsen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er sprake is van goede voorbeeldprojecten en een jonge en groeiende markt met potentie. Wat verder opvalt, is dat circa 80 procent van de onderzochte projecten gerealiseerd is of wordt op privaat terrein van instellingen en bedrijven, en dus nog zeer beperkt op openbare parkeerterreinen.

9,2 tot 11 gigawattpiek
De onderzoekers hebben voor ieder van de 30 regio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) hebben opgesteld de potentie voor zonne-energie boven parkeerterreinen in kaart gebracht. De regio’s met het grootste ruimtelijk potentieel zijn Noord-Holland Zuid en Rotterdam-Den Haag.

Als alle locaties in Nederland benut worden, kan er maximaal zo’n 9,2 tot 11 gigawattpiek aan zonnepanelen geplaatst worden met naar schatting een potentiële opbrengst van tussen de 8,1 en 9,6 terawattuur per jaar. Dat is ruim 25 procent van de 35 terawattuur aan duurzame elektriciteit die conform het Klimaatakkoord in 2030 uit grootschalige zonne- en windenergie op land moet worden opgewekt.

Kansen en knelpunten
Of een locatie in de praktijk benut kan worden, hangt af van diverse factoren. Bijvoorbeeld of er een positieve businesscase gecreëerd kan worden; of de locatie ook voor andere doelen dan alleen parkeren gebruikt wordt (zoals een markt); en of er voldoende netcapaciteit is.

Per locatie zal lokaal gekeken moeten worden naar de kansen en knelpunten. In het onderzoek van CE Delft en Merosch zijn meerdere kansen en knelpunten naar voren gekomen betreffende zonnecarports.

Top 5 kansen

1. Bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoeleinden.

2. Het verlagen van het energiegebruik en de kosten voor bedrijven en instellingen met eigen parkeerterrein.

3. Verlagen van de energierekening van het aanliggende gebouw.

4. Auto’s worden beschermd tegen weersomstandigheden (bijvoorbeeld schaduw in de zomer).

5. De combinatie met laadpalen is een mooie kans om de zonne-energie direct in te zetten voor elektrische auto’s.

Top 5 Knelpunten

1. Het realiseren van een haalbare businesscase.

2. Het koppelen van de opgewekte stroom aan het net.

3. Wijzigingen aanbrengen in het lokale bestemmingsplan.

4. Het stedenbouwkundig beeld van een solar carport.

5. De parkeerterreinen zijn minder flexibel voor bijvoorbeeld een markt of evenement.

25 grootste parkeerlocaties
In het rapport is op basis van de verzamelde data een top 25 opgenomen met de grootste parkeerlocaties in Nederland. Deze locaties zijn mogelijk interessant om lokaal verder te onderzoeken.

Verder wordt de rijksoverheid geadviseerd te zoeken naar een nieuwe subsidievorm die representatief is voor de zonnecarport. Bijvoorbeeld een aparte categorie voor zonnepanelen boven parkeerplaatsen binnen de huidige subsidieregeling SDE++. Daarbij zou de schaalgrootte ook medebepalend kunnen zijn voor de hoogte van de subsidie.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten