Solar Magazine - Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: geen stop op wind- en zonneparken op landbouwgrond
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: geen stop op wind- en zonneparken op landbouwgrond
© Rijksoverheid

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius: geen stop op wind- en zonneparken op landbouwgrond

Ook na het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord komt er geen moratorium voor zonneparken en windmolens op landbouwgrond. Dat stelt staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius na Kamervragen van JA21.

Joost Eerdmans van JA21 had de staatssecretaris van Klimaat en Energie gevraagd om een stop voor zonneparken en windmolens als de 2030-doelstelling van 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land bereikt wordt.

Meer hernieuwbare elektriciteit nodig
Alvorens de vragen van Eerdmans te beantwoorden, benadrukt de staatssecretaris nog maar eens welke klimaatdoelen Nederland kent vanuit de Europese Unie.

Nederland moet in 2030 ten minste 49 procent CO2 reduceren ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken, is in het Klimaatakkoord afgesproken dat er in 2030 84 terawattuur aan elektriciteit uit wind- en zonne-energie moet zijn, waarvan 35 terawattuur met wind en zon op land. ‘De Europese Commissie heeft het tussendoel voor 2030 recentelijk opgehoogd naar 55 procent CO2-reductie’, duidt Yeşilgöz-Zegerius. Dit zal ook iets betekenen voor het aandeel hernieuwbaar in 2030. ‘Er zal meer hernieuwbare elektriciteit nodig zijn dan nu. Hierbij kijken we allereerst naar meer wind op zee en zon op dak. Maar mogelijk betekent het ook iets voor meer wind en zon op land. Een besluit hierover zal door het volgende kabinet genomen moeten worden.’

Geen hard plafond
Eerdmans wilde van de staatssecretaris weten of zij bereid is een moratorium in te stellen voor alle duurzame opwek uit windmolens en zonneparken op landbouwgrond als die de genoemde 35 terawattuur overstijgt.

Zo ver wil de staatssecretaris echter niet gaan met het oog op toekomstige klimaatdoelen. ‘Conform de afspraken in het Klimaatakkoord zal ik de subsidie voor hernieuwbaar op land afbouwen, zodra er zekerheid is over het behalen van de afspraak uit het Klimaatakkoord van ten minste 35 terawattuur opwek in 2030. 35 terawattuur is daarmee geen hard plafond, omdat er rekening wordt gehouden met het gegeven dat een deel van de gesubsidieerde projecten uiteindelijk niet door zal gaan. Er zal in deze fase altijd sprake zijn van een bepaalde overprogrammering, om eventuele tegenvallers op te vangen van projecten die geen doorgang vinden. Dit betekent echter niet dat deze overprogrammering in haar geheel wordt uitgevoerd, waardoor er naar mijn idee geen aanleiding is een moratorium in te stellen.’

Subsidie stopzetten
Wel stelt Yeşilgöz-Zegerius bereid te zijn geen subsidie meer te verstrekken voor alle duurzame opwek uit wind op land of zon op landbouwgrond als deze de 35 terawattuur overstijgt. ‘In het Klimaatakkoord is afgesproken om de subsidie op grootschalig wind en zon stop te zetten zodra aan de doelstelling van 35 terawattuur is voldaan’, aldus de staatssecretaris.​

Na afloop van iedere subsidieronde van de SDE++ zal Yeşilgöz-Zegerius bezien of de 35 terawattuur met voldoende zekerheid gerealiseerd kan worden met de afgegeven beschikkingen. ‘Bij het vaststellen van de 35 terawattuur is rekening gehouden met de op dat moment verwachte toename aan elektriciteitsvraag door elektrificatie. Indien de doelstellingen, vanwege een hogere verwachte vraag, verder worden verhoogd zal hier ook in de SDE++ rekening mee worden gehouden. Op deze wijze kan zowel rekening worden gehouden met een mogelijk hogere elektriciteitsvraag, als dat voorkomen wordt dat er budget gaat naar technieken die onvoldoende bijdragen aan de doelstellingen ten koste van de mogelijkheden voor CO2-reductie in andere sectoren. Tot slot is er in het Klimaatakkoord een kostprijsreductiepad afgesproken waarmee geborgd kan worden dat hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind na 2025 zonder subsidie gerealiseerd kan worden.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
Activum Finance / Activum Groen Lease zoekt:

Intern Accountmanager

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
SolarMinds zoekt:

Service monteur

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!