logo
wvhj2023
© HRsolar
© HRsolar
16 augustus 2021

NVDE wil 2 miljard euro extra budget voor duurzame warmte in SDE+ 2022

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) wil dat het budget voor de SDE+ 2022 met 2 miljard euro wordt uitgebreid. Dat geld moet volgens de brancheorganisatie vooral benut worden voor duurzame warmte.

De NVDE heeft CE Delft onderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van de Europese Green Deal. Volgens de onderzoekers leidt dit tot lagere uitgaven voor de SDE+(+). Het geld dat hierdoor overblijft – zeker 2 miljard euro – kan volgens de NVDE in 2022 ingezet worden. Omdat de helft van het Nederlands energiegebruik bestaat uit warmte, maar de verduurzaming daarvan loopt volgens de NVDE nog flink achter ten opzichte van die van bijvoorbeeld elektriciteit, onder meer door de ongunstige ranking in de SDE++.

Paar tandjes bij
‘Het doel van 49 procent emissiereductie in 2030 is met de huidige plannen nog niet in beeld en de SDE++ is de belangrijkste motor om die reducties te realiseren, omdat het tijd kost projecten te realiseren moeten er op korte termijn een paar tandjes bij, ook in de SDE++’, stelt NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘De afgelopen jaren is er budget voor duurzame energie onbenut gebleven, en soms zelfs teruggestort in de staatskas. Met een stijgende Europese CO2-prijs door de Green Deal komt er de komende jaren meer geld vrij in de SDE++. Al dat geld is keihard nodig om voldoende CO2 te reduceren en de klimaatdoelen te halen. Op basis van het CE-Delft onderzoek denken wij dat er ruimte is om de energietransitie een extra boost te geven van 2 miljard, met name voor duurzame warmte.’

Warmtepompen en elektrische boilers
De NVDE stelt dat de SDE++ beter moet gaan werken voor geothermie, biothermie, aquathermie, warmtepompen en elektrische boilers voor de industrie, de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. Duurzame warmte moet daartoe volgens de vereniging in 2022 zo snel mogelijk op gang kan komen, want alleen dan kunnen bijvoorbeeld de gemeenten hun warmtenetten nog voor 2030 laten aanleggen met duurzame warmtebronnen.

Tariefsystematiek
De NVDE wil dat de komende tijd de tariefsystematiek van de SDE++ voor warmte verder wordt verbeterd. Vooral de methode voor het correctiebedrag, dat staat voor de marktprijs van de geproduceerde warmte, verdient aanpassingen.

De ‘waarde van warmte’ hangt sterk af van de locatie en de manier waarop daar momenteel in de SDE++ mee wordt omgegaan, dat maakt volgens de NVDE dat in veel situaties projecten toch niet rendabel te krijgen zijn. De NVDE stelt op dit punt met concrete voorstellen te zullen komen. Een afgeschermd budget voor duurzame warmte – via schotten of een specifieke SDE++-ronde – biedt volgens de vereniging de meeste kans dat warmteprojecten tijdig van de grond komen.

De NVDE brengt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat richting het najaar de voor- en nadelen van dergelijke aanpassingen in kaart, mede naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten