Solar Magazine - Holland Solar: Nederland installeert dit jaar 3,8 gigawattpiek zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar: Nederland installeert dit jaar 3,8 gigawattpiek zonnepanelen
© Solarfields

Holland Solar: Nederland installeert dit jaar 3,8 gigawattpiek zonnepanelen

Nederland installeert dit kalenderjaar 3,8 gigawattpiek zonnepanelen. Die verwachting spreekt branchevereniging Holland Solar uit in de Global Market Outlook van de Europese koepelorganisatie SolarPower Europe.

‘We zijn nog optimistischer over de Nederlandse zonne-energiemarkt in vergelijking met de voorspelling van vorig jaar’, schrijven voorzitter Peter Molengraaf en beleidsdirecteur Amelie Veenstra in het rapport. ‘In 2021 zal de Nederlandse markt voor zonne-energie weer groeien en naar verwachting een volume bereiken van 3,8 gigawattpiek. In 2025 zal er 4,6 gigawattpiek geïnstalleerd worden.’

163 gigawattpiek
Wereldwijd werd er volgens de Global Market Outlook afgelopen kalenderjaar 138,2 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd; een groei van 18 procent. Dit kalenderjaar zal er volgens de onderzoekers van SolarPower Europe 163 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd worden. Nederland zou als de voorspelling van Holland Solar bewaarheid wordt een marktaandeel van 2,3 procent behalen.

In het medium scenario van het rapport, door SolarPower Europe als meest waarschijnlijk bestempeld, verwelkomt Nederland tot en met 2025 21 gigawattpiek aan zonnepanelen. In het laagste scenario is dat 16 gigawattpiek en in het hoogste scenario 24 gigawattpiek.

Nieuwe regering
Holland Solar schrijft in haar analyse die onderdeel is van de Global Market Outlook dat na 2025 de kansen voor zonne-energie in Nederland sterk afhangen van de ontwikkelingen in de elektriciteitsvraag. ‘Elektrificatie-inspanningen in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit zijn nog niet op zijn plaats’, aldus Molengraaf en Veenstra. ‘De onderhandelingen voor een nieuwe regering zullen op dit punt bepalend zijn, in relatie tot nieuwe Europese Klimaatdoelen en herstelplannen.

Salderingsregeling
De residentiële markt voor zonne-energie wordt nog steeds gedreven door de salderingsregeling. ‘Ondanks de verwachting dat de woningbouw zich zou stabiliseren op een niveau van 800 megawattpiek per jaar, was er afgelopen jaar een verrassende stijging van de toegevoegde waarde in dit marktsegment tot 1.100 megawattpiek’, vervolgt Holland Solar. ‘Door de coronapandemie toonden consumenten meer interesse om te investeren in zonne-energie. En door extra landelijke acties en lokaal beleid mogen we verwachten dat het jaarlijks toegevoegde woonvolume de komende jaren op dit niveau blijft. De residentiële zonne-energiemarkt blijft een belangrijk marktsegment voor Nederland.’

De salderingsregeling blijft in haar huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Tot dat moment verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dan wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0 als het bijbehorende wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Molengraaf en Veenstra hierover: ‘Een aantal politieke partijen zijn tegen dit voorstel, omdat ze vrezen dat dit de ontwikkeling van residentiële zonne-energie zou kunnen belemmeren. Dit kan ertoe leiden dat de voorgestelde wet wordt gewijzigd en dat de uitvoering hoogstwaarschijnlijk wordt uitgesteld tot na 2023.’

Na 2025 zonder subsidie
Ook over de zakelijke markt, gedreven door de subsidieregeling SDE+(+) is Holland Solar optimistisch voor de komende jaren. ‘De verwachting is dat uiterlijk in 2025 zonne-energieprojecten kunnen worden ontwikkeld zonder prikkels op basis van stroomafnameovereenkomsten (ppa’s). Na 2025 zou een garantie van de overheid kunnen worden ingevoerd, waardoor marktpartijen worden beschermd tegen sterke prijsschommelingen voor elektriciteit. Dit zal echter afhangen van de uitkomst van een nieuw regeerakkoord.’

Netcapaciteit uitdaging
Een van de grootste uitdagingen voor zonne-energie in Nederland is het tijdig verkrijgen van netaansluitingen met voldoende transportcapaciteit. ‘In een groeiend aantal gebieden is er simpelweg een tekort aan netcapaciteit’, stellen Molengraaf en Veenstra vast. ‘De reservecapaciteit in de Nederlandse stroomnetten wordt dit jaar echter in gebruik genomen door de netbeheerders. Dit zal een aanzienlijke hoeveelheid extra capaciteit toevoegen. Cable pooling, waarbij zonne- en windenergieprojecten worden gecombineerd, is wettelijk geaccepteerd, waardoor projecten gebruik kunnen maken van een gedeelde aansluiting op het net. Toch zullen al deze maatregelen niet alle congestieproblemen oplossen. De verwachting is dat het krijgen van netaansluiting en transport in de nabije toekomst moeilijker wordt. De nieuwe Energiewet, die naar verwachting in 2022 van kracht wordt, geeft nieuwe regels voor marktpartijen en netbeheerders. Voor toegang tot het stroomnet gelden meer expliciete voorwaarden onder de nieuwe wet.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!